Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Doopsgezind Gasthuis in Groningen

Gebouw

Nieuwe Boteringestraat 47
9712PH Groningen
Groningen

Bouwjaar: 1878


Beschrijving van Doopsgezind Gasthuis

Inleiding GASTHUIS, gesitueerd in de gesloten, uit gedifferentieerde bebouwing bestaande oostelijke gevelwand van de Nieuwe Boteringestraat, gebouwd in 1878 als Doopsgezind Gasthuis in neo-classicistische stijl. Het gebouw is thans nog steeds in gebruik als Doopsgezind Gasthuis. Het hoofdgebouw maakt deel uit van een complex met achter aan de hof gelegen gasthuiswoningen, die niet voor rijksbescherming in aanmerking komen. De aanbouwsels aan de achtergevel vallen eveneens buiten de bescherming. Het gebouw is in 1988 gerestaureerd, waarbij boven de poort een balkon met ijzeren hek werd aangebracht. Omschrijving Het gebouw is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond en telt één bouwlaag onder een schilddak, belegd met een zwarte Friese golfpan. Boven de poorttravee in het midden is een uitbouw van één verdieping onder een laag zadeldak, die bekroond wordt door een houten tympaan. De gevel wordt afgesloten door een houten kroonlijst met een geprofileerde bakgoot. Op de hoeken van het dak staan twee schoorstenen. De acht traveeën brede voorgevel is strikt symmetrisch van opzet en opgetrokken uit roodbruine baksteen en voorzien van een gepleisterde plint. Op de uiterste hoeken zijn gestucte pilasters met lijstkapitelen aangebracht. Soortgelijke pilasters flankeren ook de rondboogpoort in het midden, die twee traveeën breed is. In de zijwanden van deze poort zijn 2 x 2 voordeuren voor de woningen aangebracht. In de gestucte poortomlijsting is in de sluitsteen het bouwjaar aangegeven: 1878. Alle vensters zijn getoogd gesloten en hebben hanekammen. Die van de verdieping boven de poort hebben ook een segmentsluiting, maar de twee vensters zijn in gestuct lijstwerk met kuiven samengevat. De indeling van de achtergevel is nagenoeg gelijk aan de voorgevel zij het dat zich hier aan weerszijden van de poort een enkel en een gepaard venster bevinden, die met segmentbogen en hanekamen zijn gesloten. De poort is met houten planken dichtgezet met hierin een deuropening. Waardering Gasthuis, opgetrokken in neo-classicistische stijl in 1878, van algemeen belang vanwege zijn cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde vanwege zowel zijn betekenis voor de sociaal-maatschappelijke betekenis van de stad Groningen als vanwege de architectonische kwaliteiten van het ontwerp en zijn gaafheid. Bovendien vormt het gebouw een opvallend element in de gevelwand aan de oostzijde van de Nieuwe Boteringestraat in Groningen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 485909
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Doopsgezind Gasthuis
Doopsgezind Gasthuis, zomer 2010
Doopsgezind Gasthuis, zomer 2010
Basisgegevens
Locatie Groningen, Nieuwe Boteringestraat 47
Periode 1872 - heden
Gesticht door Doopsgezinde Gemeente
Restauraties 1988 - 1989
Monumentstatus Rijksmonument
Monumentnummer 485909
Tuin, voorjaar 2008
Tuin, voorjaar 2008

Het Doopsgezind Gasthuis is een hofje in de stad Groningen. Het gasthuis is gelegen in de Nieuwe Boteringestraat in de Hortusbuurt, een wijk in Groningen waar overigens ook tal van andere gasthuizen zijn gevestigd.

Geschiedenis

In 1855 wordt de basis gelegd tot stichting van het gasthuis door een schenking van broeder Jacob Dijk, lid van de Doopsgezinde Gemeente. Pas in 1872 wordt het gasthuis feitelijk opgericht, nadat in 1867 al enkele kleine woningen aan de Nieuwe Boteringestraat werden aangekocht.
In 1883 wordt het gasthuis opnieuw uitgebreid met enkele woningen. In 1877 wordt er overigens elders in de stad een tweede Doopsgezind Gasthuis gesticht, echter al in 1897 verhuist dit gasthuis naar nieuwbouw op het terrein aan de Nieuwe Boteringestraat.

20e eeuw

In 1924 worden er wederom enkele woningen aan het gasthuis toegevoegd. Na de Tweede Wereldoorlog dreigt het gasthuis te worden gesloopt, om plaats te maken voor nieuwbouw van een modern tehuis. Er wordt echter gekozen voor behoud van het gasthuis en in 1957 worden er aan de naastgelegen Violenstraat weer een aantal woningen toegevoegd. In 1988 wordt begonnen met een vrij grootschalige renovatie en uitbreiding van het gasthuis, die in 1989 wordt voltooid.


Monumenten in de buurt van Doopsgezind Gasthuis in Groningen

Herenhuis in eclectische bouwstijl

Nieuwe Boteringestraat 54
Groningen
Inleiding HERENHUIS, gesitueerd in de gesloten, westelijke gevelwand van de Nieuwe Boteringestraat, gebouwd omstreeks 1870 in een eclectisch..

Breed laag pand met dakkapel

Nieuwe Boteringestraat 52
Groningen
Breed laag pand onder zadeldak evenwijdig aan de straat. Boven de ingang dakkapel. Originele deur.

Breed pand met Vlaamse top met halsgevel

Nieuwe Boteringestraat 50
Groningen
Breed pand zonder verdieping onder zadeldak evenwijdig aan de straat, voor het dak boven de ingang een z.g. Vlaamse top, halsgevelvormig be..

Woonhuis in eclectische bouwstijl

Nieuwe Boteringestraat 90
Groningen
Inleiding WOONHUIS, gesitueerd in de nagenoeg gesloten westelijke gevelwand van de Nieuwe Boteringestraat, gebouwd omstreeks 1885 in een rij..

Rijks H.B.S.

Kamerlingheplein 1
Groningen
Inleiding SCHOOLGEBOUW, gesitueerd op de hoek van de Nieuwe Kijk in 't Jatstraat en de Grote Kruisstraat met een ruim voorplein met twee o..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)