Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Woonhuis in eclectische bouwstijl in Groningen

Woonhuis

Lopendediep 12 A
9712NW Groningen
Groningen

Bouwjaar: 1878


Beschrijving van Woonhuis in eclectische bouwstijl

Inleiding WOONHUIS, gesitueerd op de hoek van de uit overwegend oudere bebouwing bestaande, gesloten zuidelijke gevelwand van de Lopendediep ZZ en de Derde Drift Lopendediep, gebouwd in 1878 in opdracht van H.E. & J. van Haren in een rijk versierde, eclectische bouwstijl. De achterbouw van later datum op de binnenplaats achter het gebouw valt buiten de bescherming. Het gebouw is thans in gebruik als kamerverhuurbedrijf. Omschrijving Het smalle en hoge gebouw is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond en telt drie bouwlagen onder een schilddak, belegd met een geglazuurde Hollandse pan en voorzien van een houten dakkapel in het voordakschild. De voorgevel is drie raamtraveeën breed en opgetrokken uit roodbruine baksteen en wordt aan de bovenzijde afgesloten door een gestucte kroonlijst met panelen en een geprofileerde bakgoot op bewerkte consoles. De zijgevel is twee raamtraveeën breed. De gevels zijn voorzien van een hoge, gepleisterde plint.De westelijke toegangstravee is geaccentueerd met geprofileerd stuc lijstwerk om de gevelopeningen. De toegangsportiek met viertredige hardstenen trap wordt gesloten door een rondboog en pilasters, voorzien van schijnvoegen. De vensters daarboven hebben geprofileerd stuc lijstwerk met rijkbewerkte kuiven en accoladevormig stucwerk op de borstwering. De overige vensters zijn segmentboogvormig gesloten. De hoek van de gevel is rondgezet met rondgezette vensters en is in zijn geheel gestuct. De vensters in het hoekgedeelte zijn versierd met stuc kuiven en accoladevormig stucwerk op de borstweringen. In de zijgevel bevinden zich segmentboogvormig gesloten zes-ruitsvensters. De zijgevel wordt afgesloten door een bakgoot op klossen. Inwendig nog van belang een fraaie schouw met gecanneleerde pilasters en een kroon- en eierlijst aan de bovenzijde in de achterkamer aan de oostgevel. Waardering Woonhuis, markant gelegen op een hoek met gevels die zijn voorzien van rijk versierd stucwerk in de stijl van het eclecticisme, typisch voor het laatste kwart van de negentiende eeuw, van algemeen belang vanwege zijn cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde. Bovendien vormt het gebouw een opvallend architectonisch element in de omgeving van het Lopendediep ZZ in Groningen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 485848
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Woonhuis in eclectische bouwstijl in Groningen

Pand van vijf traveeën breed met bordes

Lopendediep 10
Groningen
Vijf traveeën breed woonhuis met verdieping. Ingang in het midden wegens onderkeldering, langs bordes bereikbaar. Acht en zesruitsvensters...

Museumhuis Groningen

Lopendediep 8
Groningen
Acht venstertraveeen breed pand onder zadeldak evenwijdig aan de straat tussen topgevels bekroond door schoorstenen. Gevel thans gepleisterd..

Woonhuis met omlijste ingang

Muurstraat 12
Groningen
Woonhuis waarvan de gevel afgesloten wordt door rechte kroonlijst; omlijste ingang; zesruitsvensters.

Pand van zes traveeën breed

Lopendediep 6
Groningen
Zes venstertraveeen breed pand onder zadeldak evenwijdig aan de straat, tussen topgevels bekroond door schoorstenen. Gevel afgesloten door k..

Pakhuis

Muurstraat 10
Groningen
Pakhuis onder zadeldak tussen puntgevels. Rondbogige licht- en luchtopeningen en hijsluiken, waarvan het benedenste een datumsteen 1828 draa..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)