Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Driedelige eclectische villa in Groningen

Woonhuis

Heresingel 7
9711EP Groningen
Groningen

Bouwjaar: 1893
Architect: P.M.A. Huurman Huurman 1893 P.M.A. Huurman


Beschrijving van Driedelige eclectische villa

Inleiding VILLA, bestaande uit drie zelfstandige eenheden, gesitueerd in een reeks vrijstaande villa's aan de zuidzijde van de Heresingel, gebouwd in 1893 in opdracht van de familie van Beeten naar ontwerp van de Groninger architect P.M.A. Huurman in een fraaie en rijk versierde, eclectische bouwstijl. De driezijdige, gestucte aanbouw aan de achtergevel van nr. 7 dateert van de jaren twintig. De rechthoekige aanbouwen met brede serres met gekleurd glas-in-lood van nr. 9 en 11 dateren eveneens van de jaren twintig. De souterrains zijn gemoderniseerd. De drie gebruikseenheden zijn thans allen in gebruik als kantoor. Omschrijving Het monumentale gebouw is opgetrokken op een in hoofdvorm rechthoekige plattegrond en bestaat uit een souterrain met twee bouwlagen onder een afgeknot schilddak, belegd met een grijze kruispan. De gevels zijn opgemetseld uit rode perssteen en zijn sterk georiënteerd op het Hereplein. De begane grond heeft een gedrukte hoogte. De venster- en deuropeningen zijn segmentboogvormig gesloten en omlijst met zware gepleisterde blokken, die van diepe schijnvoegen zijn voorzien. Ook de hoeken van het gebouw zijn op soortgelijke wijze behandeld. De begane grond wordt afgesloten door een gepleisterde cordonlijst. De ingang aan de oostzijde is versierd met een aedicula-stelling, bestaande uit gecanneleerde pilasters, een architraaf en een gebogen fronton; die aan de westzijde met een fronton en cartouche. De ingang in de voorgevel is bekroond met een cartouche met het bouwjaar en een gebogen fronton. De verdiepingsvensters zijn rechtgesloten en allen voorzien van lijstwerk met gestucte blokken in de grote orde. De vensters op de verdieping hierboven zijn voorzien van borstweringen met balusters. De gevel wordt geleed door bakstenen pilasters met gestucte basementen en Corintische kapitelen. De middentravee aan de noordzijde is in het voordakschild doorgetrokken en wordt hoog afgesloten door een afgeknot schildkapje. De oostzijde van de travee is afgeschuind. Deze zijde is op de zolderverdieping voorzien van een rechthoekige erker op rolwerk consoles met engelenkopjes. De overige dakschilden dragen kajuiten met frontons, tympanen en rolwerkwangen en rank- en loofwerk ornamentiek. De gevels worden afgesloten door een gootlijst, die in meandervorm om de vensters heen is gedrapeerd. De achtergevel bezit op de bovenste verdieping van nr. 9 en 11 de oorspronkelijke vensters met stuc omlijsting. Inwendig is de oorspronkelijke structuur en indeling en aankleding redelijk oorspronkelijk bewaard gebleven. Van belang onder meer in: nr. 7: het houten trappenhuis met stuc ornamentiek en gestucte rondbogen met kapitelen op de gang van de bel étage, houten paneeldeuren, de stuc plafonds van twee voormalige woonvertrekken en de vermoedelijk oorspronkelijke mahoniehouten schouw met mantel in de voorkamer op de bel étage met olieverfschildering in het midden, voorstellende een luitspelende man in een landschap, gesigneerd door C. Korman. nr. 9 : het monumentale houten trappenhuis in de hal met tochtdeur, stuc ornamentiek en fraaie trapopgangen in imitatie-marmer schilderwerk, rijk geornamenteerde stuc plafonds in de voormalige woonvertrekken, houten paneeldeuren en zwartmarmeren schouwen. nr. 11: het houten trappenhuis met stuc ornamentiek en gestucte rondbogen op de gang van de bel étage en geornamenteerde stuc plafonds in de voormalige woonvertrekken op de bel étage. Waardering VILLA, bestaande uit drie gebruikseenheden, buitengewoon fraai vormgegeven in een eclectische bouwstijl, karakteristiek voor de architectuur uit het laatste kwart van de negentiende eeuw, naar ontwerp van de Groninger architect P.M.A. Huurman, van algemeen belang vanwege haar cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde vanwege haar schoonheid, in het bijzonder herkenbaar in de goede gevelindelingen en -composities en vanwege de zorgvuldige toepassing van de classicistische ornamentiek. Tevens neemt het gebouw een belangrijke plaats in binnen het oeuvre van architect Huurman. Bovendien maakt het gebouw deel uit van de zeer waardevolle bebouwing aan de zuidzijde van de Heresingel en is daardoor, en door zijn sterke gerichtheid op het Hereplein, een zeer belangrijk element in de hoogwaardige stedebouwkundige structuur van de singelreeks langs de zuidzijde van de binnenstad van Groningen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 485679
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Driedelige eclectische villa in Groningen

Eclectische villa

Heresingel 5
Groningen
Inleiding VILLA, gesitueerd in een reeks van vrijstaande villa's aan de zuidzijde van deHeresingel, gebouwd omstreeks 1895 en vormgegeven in..

Het Zwitserse huis

Heresingel 13
Groningen
Inleiding VILLA, gesitueerd in een reeks van vrijstaande bouwwerken aan de zuidzijde van de Heresingel, gebouwd in 1894 naar ontwerp van de ..

Eclectisch herenhuis met houten gangpoortje

Heresingel 12
Groningen
Inleiding HERENHUIS MET HOUTEN GANGPOORTJE, gesitueerd in de nagenoeg gesloten noordelijke gevelwand van de Heresingel, gebouwd in 1882 in o..

Neo-classicistisch herenhuis met poortje

Heresingel 10
Groningen
Inleiding HERENHUIS MET HOUTEN GANGPOORTJE, gesitueerd in de nagenoeg gesloten, noordelijke gevelwand van de Heresingel, gebouwd in 1882 in ..

Dubbele villa in eclectische stijl

Heresingel 15
Groningen
Inleiding DUBBELE VILLA, gesitueerd in een reeks vrijstaande bouwwerken aan de zuidzijde van de Heresingel, gebouwd in 1897 in opdracht van ..

Kaart & Routeplanner


Foto's (2)