Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Hoog winkel-woonhuis in eclectische stijl(Costa Rei) in Groningen

Woonhuis

Gelkingestraat 25 A
9711NA Groningen
Groningen

Bouwjaar: ca. 1885 1885 ca. 1885


Beschrijving van Hoog winkel-woonhuis in eclectische stijl(Costa Rei)

Inleiding WINKELWOONHUIS, gesitueerd in de gesloten, westelijke gevelwand van de Gelkingestraat, gebouwd in circa 1885 in een rijk versierde, eclectische bouwstijl. Sinds 1980 is het gebouw in gebruik als restaurant met woningen en daartoe inwendig aangepast. Het voormalige winkelpui is deels nog oorspronkelijk. Omschrijving Het boven de aangrenzende panden hoog uitstekende gebouw is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond en telt drie bouwlagen onder een afgeknot schilddak. De voorgevel is vier raamtraveeën breed en opgemetseld uit roodbruine baksteen. De houten winkelpui is geplaatst op een lage borstwering. De flankerende pilasters zijn zowel vlak als gecanneleerd. Gepaarde Ionische kapitelen steunen de architraaf. De verdiept geplaatste winkeldeur in het midden heeft aan weerszijden hoge winkelvensters. Links is de toegang naar de verdieping met kalf en bovenlicht. De verdiepingen hebben op de hoeken pilasters in stuc. Op de eerste verdieping zijn de pilasters voorzien van blokken en spiegels. Op de tweede verdieping zijn zij gecanneleerd en voorzien van composiet-kapitelen. De vier vensters op de eerste verdieping worden verbonden door een dorpelband in kunststeen. De borstweringen hieronder zijn voorzien van balusters. De segmentboogvormig gesloten bovenlichten van de vensters zijn voorzien van geprofileerd stuc lijstwerk met figuratieve sluitstenen. Het lijstwerk rust op lijstkapiteeltjes. De overgang naar de tweede verdieping wordt aangegeven door een geprofileerde cordonlijst met terracotta decoratie in de vorm van een slangmotief. De rondboogvensters op de tweede verdieping hebben geprofileerd stuc lijstwerk met sluitstenen. Ook hier zijn de lijstkapitelen met rozetten aanwezig. De borstweringen onder de dorpelband zijn voorzien van bosseringen. De gevel wordt afgesloten door een rijk gedecoreerde kroonlijst, bestaande uit een fries van triglyfen en metopen. De metopen zijn voorzien van rozetten of gebosseerde velden. De kroonlijst ondersteunt een geprofileerde bakgoot op schijnklossen. Waardering WINKELWOONHUIS, vormgegeven in een rijk versierde, eclectische bouwstijl met kenmerken van het neo-classicisme, van algemeen belang vanwege zijn cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde, in het bijzonder vanwege de fraaie gevelcompositie en het daarin uitgevoerde decoratieschema. Bovendien vormt het gebouw door zijn vormgeving een architectonisch waardevol element in de westelijke gevelwand van de Gelkingestraat in Groningen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 485600
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Hoog winkel-woonhuis in eclectische stijl(Costa Rei) in Groningen

Hoekpand met forse kroonlijst (Akropolis)

Gelkingestraat 21
Groningen
Drie traveeën breed hoekpand met volledige verdieping en in de verhoogde voorbouw lage zolderverdieping. De voorbouw bekroond door forse li..

Drie traveeën breed onderkelderd hoekpand (De Stijlkamer)

Gelkingestraat 33
Groningen
Drie traveeën breed onderkelderd hoekpand met volledige verdieping en lage zolderverdieping. Op de verdieping zesruitsvensters; forse kroon..

Voormalig pakhuis

Gelkingestraat 39
Groningen
Achter in de z.g. Munstersegang genummerd 39-3, pand met hoge topgevel met blokken langs de hijsluiken, venster terzijde. In de top trijshu..

Pand met versierde gevel (Restaurant Tekinev)

Gelkingestraat 24
Groningen
Pand met verdieping onder zadeldak tegen gevel waarvan de top omlijst wordt door natuurstenen voluten in Groninger vroeg-17e eeuwse trant; b..

Diep pand met verhoogde voorgevel (Score)

Herestraat 40
Groningen
Diep pand onder zadeldak. Voorgevel verhoogd met lage zolderverdieping en later gepleisterd. In de beganegrond van het Hoogstraatje vier sma..

Kaart & Routeplanner

Route naar Hoog winkel-woonhuis in eclectische stijl(Costa Rei) in Groningen

Foto's (1)