Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Herenhuis in eclectische stijl in Groningen

Woonhuis

Gedempte Zuiderdiep 40
9711HJ Groningen
Groningen

Bouwjaar: ca. 1885 1885 ca. 1885


Beschrijving van Herenhuis in eclectische stijl

Inleiding HERENHUIS, gesitueerd in de gesloten, uit gedifferentieerde bebouwing bestaande zuidelijke gevelwand van het Gedempte Zuiderdiep, gebouwd omstreeks 1885 in een eclectische bouwstijl. Omstreeks 1914 is de glazen serre aangebracht met gebrandschilderde kap in opdracht van graanhandelaar J.W. van der Meer. In 1928 is het gebouw verhoogd met een verdieping. Het souterrain is omzoomd met een smeedijzeren hekwerk. Het voorste gedeelte is ingericht tot praktijk en daartoe inwendig aangepast. Het gebouw is thans in gebruik als woonhuis met praktijk. Omschrijving Het gebouw is opgetrokken op een vierkante plattegrond en bestaat uit een souterrain met twee bouwlagen en een mezzanine-verdieping onder een schilddak, gedekt met leien in Maasverband. De gevel wordt boven en gedeeltelijk tussen de mezzanine-vensters afgesloten door een gestucte lijst en een geprofileerde bakgoot op vijf bewerkte consoles. De voorgevel is vier raamtraveeën breed en opgetrokken uit roodbruine baksteen. Het souterrain is gestuct en voorzien van facetten en omzoomd met een smeedijzeren hekwerk. Aan de oostzijde is een portiek aangebracht met een zestredige hardstenen stoep met smeedijzeren hekwerk. De portiek heeft een geprofileerde stuc omlijsting en een tweeledig hangend bovenlicht. De houten voordeur is geornamenteerd met snijwerk in Art Nouveau-stijl. De vensters hebben segmentbogen met stuc sluitstenen en hardstenen vensterbanken. Onder de verdiepingsvensters zijn stuc overhangen aangebracht. De achtergevel is geheel gepleisterd en van schijnvoegen voorzien. Op de begane grond bevindt zich een rechthoekige serre. Op de eerste verdieping bevinden zich segmentboogvormig gesloten vensters en op de tweede verdieping vier rechtgesloten T-vensters. Inwendig nog van belang het houten trappenhuis met rijk gesneden houten balusters, betegelde W.C. met gkleurd glas-in-loodvenster in Art Nouveau-stijl en de serre achter de woonkamer met gesneden houten lambrizeringen en gebogen glazen kap met gebrandschilderd glas. Waardering HERENHUIS, met een representatief karakter en opgetrokken in een laat negentiende-eeuwse eclectische bouwstijl, van algemeen belang vanwege zijn cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde vanwege de architectonische kwaliteit van het exterieur. Bovendien vormt het gebouw een architectonisch waardevol element in de zuidelijke gevelwand van het Gedempte Zuiderdiep in Groningen waarvan het oorspronkelijke woonhuiskarakter goed bewaard is gebleven. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 485587
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Station Antwerpen-Centraal, een gebouw in eclectische stijl

Eclecticisme is het combineren van kenmerken van verschillende bouwstijlen of kunststromingen tot een bevallig geheel.

In de kunst

1rightarrow blue.svg Zie Eclecticisme (architectuur) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

In de klassieke oudheid werd de term gebruikt voor de stroming waarbij de Romeinse, Griekse en Oosterse cultuurelementen op elkaar inwerkten en meer en meer met elkaar versmolten. Daarin kunnen we twee grote groepen onderscheiden: het Romeins eclecticisme en het Alexandrijns eclecticisme.

In de 19e eeuw ontstond een stroming in de beeldende kunst, het Historisme. De naam duidt op het retrospectieve karakter van de architectuur in de 19e eeuw, er wordt veel teruggeblikt op het verleden en decoraties worden ontleend aan diverse vroegere stijlperioden. Vanwege het selectieve karakter van de stijl wordt ze ook wel de eclectische stijl genoemd.

Een eclectisch bouwwerk heeft bijvoorbeeld kenmerken uit verschillende neostijlen in zich, die zijn gecombineerd tot een nieuw geheel. Het Justitiepaleis door Joseph Poelaert in Brussel is daar een mooi voorbeeld van. Binnen het neoclassicisme werd dit principe toegepast om een schilderachtig effect te bereiken. In postmoderne kunst dient eclecticisme vaak als ironische illustratie van de gedachte dat werkelijke authenticiteit onmogelijk is.

In de psychotherapie

Men spreekt van eclectische therapie als de therapeut zich niet tot één stroming beperkt, zoals psychoanalyse, gedragstherapie, systeemtherapie of medicamenteuze therapie, maar uit de verschillende stromingen die elementen of technieken kiest die het best passen bij de cliënt of het probleem. In de gezondheidszorg wordt over het algemeen voor een eclectische therapie gekozen. Men kiest de therapie, technieken of elementen die op dat moment het beste bij de actuele problematiek en het toestandsbeeld van de cliënt lijken te passen.

In de religie

Men kan ook geloven op een eclectische manier. Een eclecticus neemt ideeën aan van verschillende overtuigingen die hem of haar persoonlijk aanspreken, en combineert deze. Zie ook syncretisme.

In de filosofie

In de filosofie wordt vooral verwezen naar het vermengen van de Romeinse met de Griekse filosofie en het vermengen van de Oosterse met de Griekse (onder invloed van Alexander de Grote).

Romeins eclecticisme

De Romeinen namen veel van hun filosofische stelsels over van de Grieken. Ze kozen datgene uit dat volgens hen het dichtst bij de waarheid lag. Daarom zal men veel van de Griekse filosofie ook terugvinden in de Romeinse. Ook speelde het praktische aspect een rol bij de Romeinen. Filosofie is voor hen niet een doel op zich, zoals bij de Grieken, maar een praktisch hulpmiddel voor het opstellen van een algemeen wereldbeeld om zich beter in de wereld te kunnen oriënteren.

Alexandrijns eclecticisme

Hier bedoelt men de versmelting van de Griekse en de Oosterse filosofie. Vooral de Joodse religieuze overleveringen waren hier belangrijk. De Joodse Alexandrijnse intellectuelen probeerden de waarheden uit de Griekse filosofie te combineren met de religieuze waarheden uit het Oude Testament. Aangezien deze op sommige vlakken met elkaar in tegenspraak zijn, stond men voor een probleem.

Dit probleem werd in twee richtingen opgelost: enerzijds stelde men dat het Oude Testament reeds door de Grieken gekend was en dat zij veel waarheden hieruit gehaald hebben, anderzijds werden de heilige geschriften met de Griekse filosofie in overeenstemming gebracht. Men gaat daarom God anders interpreteren. Deze nieuwe zienswijze was vooral op Plato geïnspireerd. Nieuwe ideeën zoals de onbereikbaarheid van God en de zoon van God als bemiddelaar tussen de mensen en God deden hun intrede en waren ook de basis van het christendom.

In de hedendaagse populaire muziek

Binnen de hedendaagse housemuziek bestaat ook een stroming die 'eclectic' wordt genoemd. Het is een samensmelting van urban en house.


Monumenten in de buurt van Herenhuis in eclectische stijl in Groningen

Rijk versierd eclectisch herenhuis

Gedempte Zuiderdiep 45
Groningen
Inleiding HERENHUIS, gesitueerd in de gesloten, uit gedifferentieerde bebouwing bestaande, noordelijke gevelwand van het Gedempte Zuiderdiep..

Pakhuis (Laif en Nuver)

Bruine Ruiterstraat 10
Groningen
Goed bewaard gaaf pakhuis met een verdieping en zolder. Half ronde lichtvensters aan weerszijden der hijsluiken.

Herenhuis met rechte kroonlijst (Makelaardij 't Heerehuijs)

Herestraat 88
Groningen
Herenhuis met verdieping en lage zolderverdieping, de gevel van oranjerode baksteen, afgesloten door rechte kroonlijst.

Nieuwsblad van het Noorden

Gedempte Zuiderdiep 24
Groningen
Inleiding KANTOORGEBOUW, gesitueerd op de hoek van het Gedempte Zuiderdiep en de Eerste Drift, gebouwd in 1903 in opdracht van R. Hazewink..

Pelstergasthuis

Pelsterstraat 41
Groningen
Pelstergasthuis. Oudste gasthuis van de stad, kapel gewijzigd in 1267. De merendeels moderne woningen zijn gebouwd langs hoven, toegankelijk..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)