Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Dubbele villa in Groningen

Woonhuis

Emmaplein 3 A
9711AP Groningen
Groningen

Bouwjaar: 1899
Architect: K. Bolhuis Bolhuis 1899 K. Bolhuis


Beschrijving van Dubbele villa

Inleiding DUBBELE VILLA, vrijstaand gesitueerd in het zuidwestelijke kwadrant van het rond-point, het Emmaplein, gebouwd in 1899 in opdracht van W. Bakker naar ontwerp van de Groninger architect K. Bolhuis in een late eclectische bouwstijl met stijlkenmerken van de neo-Renaissance. Het gebouw is in 1907 gesplitst in twee beneden- en twee bovenwoningen en later ingericht tot zusterverblijf van het Diaconessenhuis en daartoe inwendig aangepast en doorgebroken. Sinds 1990 is het pand weer gesplitst en teruggebracht in de oude situatie. Het gebouw is thans in gebruik als kantoren. Nr. 2 is inwendig geheel gemoderniseerd en bevat een moderne ingangstrap; nr. 3 heeft een nieuw trappenhuis gekregen. De nieuwe aanbouw aan de achterzijde van nr. 3 valt buiten de bescherming. Omschrijving Het gebouw is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond en bestaat uit een souterrain met twee bouwlagen onder twee parallel geplaatste afgeknotte schilddaken, belegd met een grijze muldenpan. In het voordakschild is een kajuit met rolwerkwangen aangebracht, die bekroond wordt door een tympaan. In de kajuit zijn gepaarde rondboogvensters aangebracht. Kleine dakkapellen met rondsluiting en fronton zorgen voor de overige lichttoetreding. De gevels zijn opgetrokken uit roodbruine baksteen en verlevendigd met stuc dorpelbanden. De voorgevel is zes raamtraveeën breed. Het souterrain is gepleisterd in imitatie-rustica. De hoeken van het gebouw zijn voorzien van gestucte hoekblokken, die op de verdieping overgaan in pilasters met spiegels. Hoge steektrappen van hardsteen met vernieuwde ijzeren leuningen leiden over de dubbele ingangen van het souterrain naar het stel dubbele, fraai bewerkte voordeuren. Hierboven bevindt zich een balkon op drie rijk versierde consoles. De vensters zijn rechtgesloten. De vensters van de bel étage hebben segmentboogvormige ontlastingsbogen met stuc negblokken en sluitstenen. De verdiepingsvensters zijn gedecoreerd met tympanen en borstweringen, die in een omlopende geprofileerde cordonlijst zijn opgenomen. De zuidoostelijke zijgevel bevat in het midden over twee verdiepingen doorlopende karakteristieke houten serre-erkers. De bovenlichten met rondboogtracering zijn ingevuld met kleurig glas-in-lood. Aan weerszijden van de serre bevinden zich blindvensters met tympanen. De gevels worden afgesloten door een kroonlijst met velden en een geprofileerde bakgoot. Inwendig nog van belang in nr. 3 de oorspronkelijke houten paneeldeuren, gang met witmarmeren vloer en geornamenteerd stuc plafond, geornamenteerde stuc plafonds in de voormalige woonvertrekken met zwartmarmeren schouwen en stuc pilasters en het glas-in-lood van de erker. Waardering DUBBELE VILLA, ontworpen in 1899 in een late eclectische bouwstijl naar ontwerp van de Groninger architect K. Bolhuis, van algemeen belang vanwege haar cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde en vanwege de architectonische gaafheid van het exterieur. Bovendien vormt het gebouw, door zijn situering aan het zuidwestelijke kwadrant van een rond-point en zijn ligging in een zichtas over het Emmaplein naar het zuiden, een belangrijk element in de hoogwaardige stedebouwkundige structuur van de singelreeks langs de zuidkant van de binnenstad van Groningen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 485533
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie

Het pand Emmaplein 2-3 in de stad Groningen is een dubbele vrijstaande villa in laat-ecletische stijl met neorenaissancistische kenmerken, die is aangewezen als rijksmonument.

Beschrijving

De zijgevel van Emmaplein 3 (de zuidoostelijke helft van de villa) met in het midden de monumentale houten erkers (2011)

De dubbele villa, die op de zuidwestelijke hoek van het Emmaplein staat, werd in 1899 gebouwd in opdracht van W. Bakker naar een ontwerp van de Groninger architect K. Bolhuis. In 1907 werd het pand gesplitst in vier aparte woningen. Dat werd rond 1932 weer ongedaan gemaakt, toen de villa door het architectenbureau van G. Hoekzema (1874-1935) is verbouwd tot zusterverblijf van het Diakonessenhuis[1], dat toentertijd aan de nabije Praediniussingel gevestigd was. In 1990 is de oorspronkelijke indeling als dubbele villa hersteld. Het pand is tegenwoordig in gebruik als kantoorruimte.

De villa is gebouwd op een rechthoekig grondplan en omvat een souterrain met daarboven twee bouwlagen onder twee evenwijdige en afgeknotte schilddaken, die zijn belegd met grijze muldenpannen. De gevels zijn uitgevoerd in roodbruine baksteen en versierd met gestucte banden. De twee fraai bewerkte voordeuren in de zes traveeën brede voorgevel aan de pleinzijde van de villa zijn bereikbaar via een hoge dubbele hardstenen steektrap, waarvan de ijzeren leuningen zijn vernieuwd. Ter weerszijden daarvan bevinden zich de ingangen van het souterrain, dat is uitgevoerd in gepleisterde imitatie-rustica. Op de bel-etage is boven de voordeuren een balkon aangebracht, dat rust op drie rijk gedecoreerde consoles. De hoeken van de voorgevel zijn versierd met gepleisterde hoekblokken, die naar boven toe overgaan in pilasters met spiegels. De rechtgesloten vensters zijn op de bel-etage uitgevoerd met segmentboogvormige ontlastingsbogen, die zijn versierd met gestucte negblokken en sluitstenen. De vensters op de bovenste verdieping zijn voorzien van timpanen en borstweringen, die deel uitmaken van een omlopende geprofileerde cordonlijst. In de zuidoostelijke zijgevel van de villa bevindt zich tussen blinde vensters met timpanen een over beide verdiepingen doorlopende serre-erker, waarvan de bovenlichten zijn voorzien van gekleurd en in rondboogvorm uitgevoerd glas in lood. Alle gevels worden gesloten door een kroonlijst met velden en daarboven een in profielwerk uitgevoerde bakgoot. In het voordakschild is een kajuit geplaatst, die is versierd met rolwerkwangen en wordt bekroond door een timpaan. In de dakschilden aan de noordwestelijke zijde en de zuidzijde van de villa bevinden zich dakkapellen, waarvan de twee middelste aan de noordwestzijde worden bekroond door frontons.

Het interieur van nummer 3 bevat nog de originele houten paneeldeuren, een gang met een in wit marmer uitgevoerde vloer, meerdere gestucte plafonds en enkele zwartmarmeren schouwen met gepleisterde pilasters. Bij de verbouwing van 1990 is in deze helft van de villa een nieuw trappenhuis geplaatst.

Waardering

De villa is aangewezen als rijksmonument, onder meer vanwege "de architectonische gaafheid van het exterieur" en omdat het pand "door zijn situering aan het zuidwestelijke kwadrant van een rond-point en zijn ligging in een zichtas over het Emmaplein naar het zuiden, een belangrijk element in de hoogwaardige stedebouwkundige structuur van de singelreeks langs de zuidkant van de binnenstad van Groningen" vormt.


Monumenten in de buurt van Dubbele villa in Groningen

Dubbele villa in late eclectische bouwstijl

Emmaplein 4
Groningen
Inleiding DUBBELE VILLA, gesitueerd in het zuidoostelijke kwadrant van het Emmaplein, gebouwd in 1901 in opdracht van aannemer/architect P. ..

Herenhuis in rijk versierde eclectische bouwstijl

Praediniussingel 1
Groningen
Inleiding HERENHUIS, gesitueerd op de hoek van de gesloten, uit eind negentiende-eeuwse herenhuizen bestaande noordelijke gevelwand van de P..

Herenhuis in karakteristieke eclectische bouwstijl

Praediniussingel 3
Groningen
Inleiding HERENHUIS, gesitueerd in de gesloten, uit eind negentiende-eeuwse herenhuizen bestaande noordelijke gevelwand van de Praediniussin..

Herenhuis in eclectische bouwstijl

Praediniussingel 5
Groningen
Inleiding HERENHUIS, gesitueerd in de gesloten, uit eind negentiende-eeuwse herenhuizen bestaande noordelijke gevelwand van de Praediniussin..

Herenhuis in eclectische bouwstijl

Praediniussingel 7
Groningen
Inleiding HERENHUIS, gesitueerd in de gesloten, uit eind negentiende-eeuwse herenhuizen bestaande noordelijke gevelwand van de Praediniussin..

Kaart & Routeplanner

Route naar Dubbele villa in Groningen

Foto's (2)