Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Villa in Groningen

Woonhuis

Emmaplein 1
9711AP Groningen
Groningen

Bouwjaar: 1892
Architect: J.P. Hazeu Hazeu 1892 J.P. Hazeu


Beschrijving van Villa

Inleiding VILLA, vrijstaand gesitueerd in het noordwestelijke kwadrant van het het Emmaplein, gebouwd in 1892 in opdracht van Mr. B. ten Bruggencate naar ontwerp van architect J.P. Hazeu in een rijk versierde, eclectische bouwstijl. Het gebouw is sinds de jaren vijftig van deze eeuw in gebruik geweest als kantoor en daartoe inwendig aangepast. Het gebouw is recent (1993) gerestaureerd en thans in gebruik als kantoor. Omschrijving Het gebouw is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond en bestaat uit een souterrain met twee bouwlagen onder een afgeknot schilddak, gedekt met leien in Maasdekking waarin ter decoratie een band met schubdekking is opgenomen. Het dakschilden van de risalieten zijn voorzien van rijk versierde kajuiten met tympanen, pinakels op de hoeken en gezwenkte wangen. Kleine halfronde daklichten met zinken spitsen verlichten de zolderverdieping. De gevel wordt afgesloten door een kroonlijst met tandlijst die een geprofileerde bakgoot draagt, die op de hoeken wordt gedragen door bewerkte consoles. Een gevelsprong op de westelijke hoek is opgevuld met een aardige dubbelhoge, rechthoekige serre van hout en glas. De uit rode baksteen opgetrokken gevels hebben gepleisterde hoeken en risalieten en zijn verlevendigd met dorpelbanden van kunstzandsteen. Het souterrain met kleine rechtgesloten vensters is zwaar gebosseerd. De begane grond bevat rechtgesloten vensters met strekken en bewerkte sluitstenen en vensters met geprofileerd lijstwerk en architraven. De verdiepingsvensters zijn afwisselend segmentboogvormig gesloten en rechtgesloten met driehoekige of gebogen tympanen. Het zuidelijk risaliet, dat naar het plein is gericht bevat op de eerste verdieping een breed balkon met balusterhek op zware rolwerkconsoles. De driedelige vensters zijn versierd met een fronton op consoles en voorzien van pirons. Waardering Villa, gebouwd in 1892 in een rijk versierde eclectische bouwstijl, typisch voor het laatste kwart van de negentiende eeuw, naar ontwerp van architect J.P. Hazeu, van algemeen belang vanwege zijn cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde als representant van de stijlopvattingen in de bouwkunst uit het einde van de negentiende eeuw en vanwege de architectonische gaafheid van het exterieur. Bovendien vormt het gebouw, door zijn situering aan het noordwestelijk kwadrant van een rond-point en zijn ligging in een zichtas over het Emmaplein naar het noorden, een belangrijk element in de stedebouwkundige structuur van de singelreeks langs de zuidkant van de binnenstad van Groningen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 485527
Laatste wijziging: 2014-10-12 19:38:37.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Villa in Groningen

Herenhuis in rijk versierde eclectische bouwstijl

Stationsstraat 11
Groningen
Inleiding HERENHUIS, markant gesitueerd op de hoek van de Stationsstraat en de Ganzevoortsingel en deel uitmakend van de nagenoeg gesloten w..

Herenhuis in rijk versierde eclectische bouwstijl

Praediniussingel 1
Groningen
Inleiding HERENHUIS, gesitueerd op de hoek van de gesloten, uit eind negentiende-eeuwse herenhuizen bestaande noordelijke gevelwand van de P..

Herenhuis in karakteristieke eclectische bouwstijl

Praediniussingel 3
Groningen
Inleiding HERENHUIS, gesitueerd in de gesloten, uit eind negentiende-eeuwse herenhuizen bestaande noordelijke gevelwand van de Praediniussin..

Herenhuis in eclectische bouwstijl

Praediniussingel 5
Groningen
Inleiding HERENHUIS, gesitueerd in de gesloten, uit eind negentiende-eeuwse herenhuizen bestaande noordelijke gevelwand van de Praediniussin..

Herenhuis in neorenaissance-stijl

Coehoornsingel 117
Groningen
Inleiding HERENHUIS, gesitueerd op de hoek van de Stationsstraat en de Coehoornsingel, gebouwd in 1893 in opdracht van W. Bos in een rijk ve..

Kaart & Routeplanner

Route naar Villa in Groningen

Foto's (1)