Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Voormalig fabrieksgebouw koffiehandel Tiktak in Groningen

Nijverheid Industrie

Damsterdiep 38
9711SM Groningen
Groningen

Bouwjaar: 1891


Beschrijving van Voormalig fabrieksgebouw koffiehandel Tiktak

Inleiding FABRIEKSGEBOUW, bestaande uit oorspronkelijk twee gebruikseenheden, gesitueerd in de gesloten noordelijke gevelwand van het Damsterdiep, gebouwd in 1891 in opdracht van de koffie- en theehandel Tiktak in een late neo-classicistische stijl. Het gebouw is thans in gebruik als kantoor en daartoe inwendig geheelaangepast. Omschrijving Het gebouw is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond. Het oostelijke deel telt drie bouwlagen onder een afgeknot schilddak, belegd met een zwarte Friese golfpan. De gevel wordt aan de bovenzijde afgesloten door een brede gestucte kroonlijst met consoles, die een geprofileerde bakgoot dragen. In het voordakschild bevindt zich een houten dakkapel met tympaan en rechts hiervan een houten trijshuisje. De voorgevel is drie raamtraveeën breed en opgetrokken uit rode baksteen. De begane grond is bekleed met hardsteen, waarin diepe voegen zijn aangebracht. De rijk gebeeldhouwde toegangsdeur is rondgesloten en heeft een glas-in-lood bovenlicht met een waaiervormig patroon. De vensters op de begane grond zijn eveneens rondgesloten en hebben hardstenen vensterbanken en borstweringen. De verdiepingen worden afgesloten door geprofileerde natuurstenen cordonlijsten. De vensters zijn segmentvormig gesloten en hebben bewerkte sluitstenen van hardsteen. In het midden op de eerste verdieping bevindt zich een balkon op bewerkte hardstenen consoles en een sierlijk gesmeed ijzeren hekwerk. Het westelijke deel telt twee bouwlagen onder een afgeknot schilddak, belegd met een ruitvormige platte pan en is eveneens drie raamtraveeën breed. De plint, cordonlijsten en venstervormen zijn identiek aan perceel oost. De rondbogen van de vensters zijn voorzien van twee extra sluitstenen uit hardsteen. De gestucte kroonlijst heeft een tandlijst onder de geprofileerde bakgoot. Tegen het voordakschild is een kapel met gebogen lijstwerk en wangstukken geplaatst. Waardering Fabrieksgebouw, ontworpen in een late neo-classicistische bouwstijl, typisch voor het laatste kwart van de negentiende eeuw, van algemeen belang vanwege zijn cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde vanwege de architectonische gaafheid van het exterieur en de buitengewone toepassing en gaafheid van natuursteen. Het gebouw is tevens van belang voor de sociaal-economische geschiedenis van Groningen, in het bijzonder de thee- en koffiehandel. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 485521
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Voormalig fabrieksgebouw koffiehandel Tiktak in Groningen

Loppersummer Veerhuis

Damsterdiep 36
Groningen
Hoekpand Loppersummergang onder zadeldak tegen puntgevel uit 1624. v.m. Loppersummer Veerhuis. Boven zijgevel grote Vlaamse top.

Pand met versierde puntgevel

Damsterdiep 40
Groningen
PAND met verdieping onder zadeldak tegen puntgevel met de zeldzaam geworden karakteristiek Oost-Nederlandse versiering van natuurstenen volu..

Pand met versierde puntgevel (PasTime)

Damsterdiep 42
Groningen
Pand met verdieping onder zadeldak tegen puntgevel met de zeldzaam geworden karakteristiek Oost-Nederlandse versiering van natuurstenen volu..

Hoekpand met halsgevel

Damsterdiep 26
Groningen
Hoekpand aan de Soniusgang onder zadeldak tegen halsgevel, onder de aanzetkrullen gedateerd 1793. In de bekroning medaillon met monogram. Aa..

Pand van vier traveeën breed

Damsterdiep 17
Groningen
PAND met verhoogde voorbouw, vier venstertraveeen breed en afgesloten door rechte kroonlijst.

Kaart & Routeplanner

Route naar Voormalig fabrieksgebouw koffiehandel Tiktak in Groningen

Foto's (1)