Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Herenhuis in neorenaissance-stijl in Groningen

Woonhuis

Coehoornsingel 117
9711BR Groningen
Groningen

Bouwjaar: 1893 1995 (rest.)


Beschrijving van Herenhuis in neorenaissance-stijl

Inleiding HERENHUIS, gesitueerd op de hoek van de Stationsstraat en de Coehoornsingel, gebouwd in 1893 in opdracht van W. Bos in een rijk versierde neo-Renaissance stijl. Het gebouw is thans in gebruik als woonhuis met kantoor. Omschrijving Het markante gebouw is opgetrokken op een onregelmatige rechthoekige plattegrond en bestaat uit een souterrain waarboven twee bouwlagen onder een afgeknot schilddak. Op de voordakschilden nabij de hoek zijn karakteristieke kapellen geplaatst met overhoeks geplaatste tentkapjes. Het gebouw heeft een afgeschuinde hoek van één raamtravee breed en is aan de Stationsstraat drie traveeën breed; aan de Coehoornsingel twee traveeën breed. Aan beide zijden zijn de iets risalerende geveldelen bekroond met een uitgemetselde geveltop. Het souterrain aan de zijde van de Coehoornsingel wordt omzoomd door een smeedijzeren hek. Een hardstenen trap van vier treden met smeedijzeren leuningen leidt naar de toegang met een iets verdiept liggende deur, omkaderd door geprofileerd stuc lijstwerk. De deur heeft een klein vierkant bovenlicht, omlijst door rolwerk en een doorbroken tympaan. De plint is met hardsteen bekleed. De vensters zijn rechtgesloten en hebben geprofileerd lijstwerk. Op de begane grond hebben de vensters rondbogige ontlastingen met uitbundig versierde boogtrommels en op de verdieping hanekammen en segmentvormige ontlastingen met stuc negblokken en sluitstenen. De tuitgevels zijn voorzien van sierankers, afdekplaten en schouders. Het risaliet aan de Coehoornsingel bezit op de verdieping een breed balkon met open balustrade op drie bewerkte consoles. Het niet-risalerende geveldeel aan de Stationsstraat heeft over de twee bouwlagen uitgemetselde pilasters met lijstkapitelen. Inwendig is de oorspronkelijke indeling zeer goed bewaard gebleven. Van belang zijn ondermeer de hal met witmarmeren vloer, gestucte wanden met twee forse hertekoppen in stuc en een rozet, houten trappenhuis met zeer rijk bewerkte balusters en gietijzeren balustertjes in de leuningen, houten paneeldeuren, venster met gekleurd glas-in-lood op de gang van de eerste verdieping en diverse geornamenteerde stuc plafonds. Waardering Herenhuis, opgetrokken in neo-Renaissance stijl, typisch voor het laatste kwart van de negentiende eeuw, van algemeen belang vanwege zijn cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde vanwege de buitengewone kwaliteit van de gevelcompositie, die zich rondom de hoek van twee straten uitstrekt en vanwege de gaafheid van ex- en interieur. Bovendien vormt het gebouw door zijn situering op een hoek van twee straten een opvallend architectonisch element in de stedebouwkundig hoogwaardige structuur van de Stationsstraat en het Emmaplein in Groningen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 485501
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Academiegebouw te Groningen (1907-1909)

Neorenaissance is een 19e-eeuwse, internationaal verspreide bouwstijl waarin werd teruggegrepen op motieven uit de renaissancebouwkunst. Daartoe behoren onder andere de trapgevels, speklagen, de kenmerkende horizontale lijnen die de gevel in 'vlakken' verdelen, blokken en kruiskozijnen. Ook invloeden uit de Franse bouwstijl, met rijke natuurstenen gevels en indrukwekkende dakpartijen, of Italiaanse voorbeelden zoals zuilen en rondbogen.

Neorenaissance in Nederland

In Nederland kwam de stijl op omstreeks 1875, toen werd gezocht naar een nationale bouwstijl. Een eerste aanzet leverde Pierre Cuypers met zijn ontwerp voor het Rijksmuseum in Amsterdam. Dit ontwerp riep echter de kritiek op dat het te gotisch was, en daarmee te katholiek, terwijl de nationale bouwstijl volgens de critici juist geënt moest zijn op het maniërisme uit de Gouden Eeuw. De resulterende bouwstijl werd veel toegepast bij overheidsgebouwen en, als reactie op de katholieke neogotiek, protestantse kerken.

Districtshuis van Borgerhout (voormalige gemeentehuis) in neo-Vlaamse-renaissance

Neorenaissance in België

Omstreeks de helft van de 19e eeuw werd de neogotiek in de Belgische Sint-Lucasscholen beschouwd en onderwezen als de enige waardevolle bouwstijl.[1] De neogotiek symboliseerde de ideale christelijke maatschappij van de Middeleeuwen en werd dan ook geassocieerd met de katholieke elite. Vooral religieuze gebouwen verschenen in neogotiek: kerken, kloosters, scholen, ... Ook de katholieke adel ging kastelen neogotische accenten geven, soms alleen de kapel, soms meer. In protestantse, liberale en socialistische middens ging men zich afzetten tegen het gebruik van deze stijl. Officiële besturen (vooral met een liberale achtergrond) zochten een andere bouwstijl en kwamen al snel bij de renaissance. Deze stond voor humanisme, vrijheid van denken en burgerlijke vrijheden, los van de Kerk. In Vlaanderen werd de neo-Vlaamse-renaissance (ook Vlaamse neorenaissance) populair, maar ook de rest van België volgde al vlug. De neorenaissance werd zo in de tweede helft van de 19e eeuw een van de belangrijkste burgerlijke bouwstijlen in België. Gemeentehuizen, scholen, weeshuizen, ziekenhuizen, stations en (in tegenstelling tot de neogotiek) ook privé-woningen werden in neorenaissance opgetrokken. De Koninklijke Maatschappij der Bouwmeesters van Antwerpen (KMBA) richtte jaarlijks een architectuurwedstrijd in. Van 1879 tot en met 1885 ging de eerste en tweede prijs steeds naar een ontwerp in neorenaissance.

Eind 19e eeuw was het hoogtepunt van de neorenaissance voorbij. Vanaf 1889 groeide de invloed van eclectische stromingen en van de Beaux-Arts.


Monumenten in de buurt van Herenhuis in neorenaissance-stijl in Groningen

Hof's Burg (ook: Hofsburg)

Coehoornsingel 115
Groningen
Inleiding WOONHUIS, genaamd 'Hofsburg', gesitueerd in het laatste gedeelte van de gesloten, noordelijke gevelwand van de Coehoornsingel, geb..

Zuiderkerk

Stationsstraat 12
Groningen
Inleiding KERKGEBOUW, genaamd de Zuiderkerk, gesitueerd in de gesloten, uit overwegend uit eind negentiende-eeuwse herenhuizen bestaande oos..

Herenhuis in rijk versierde eclectische bouwstijl

Stationsstraat 11
Groningen
Inleiding HERENHUIS, markant gesitueerd op de hoek van de Stationsstraat en de Ganzevoortsingel en deel uitmakend van de nagenoeg gesloten w..

Herenhuis in rijk versierde eclectische bouwstijl

Stationsstraat 9A
Groningen
Inleiding HERENHUIS, gesitueerd in de nagenoeg gesloten, westelijke gevelwand van de Stationsstraat, bestaande uit eind negentiende-eeuwse r..

Villa

Emmaplein 1
Groningen
Inleiding VILLA, vrijstaand gesitueerd in het noordwestelijke kwadrant van het het Emmaplein, gebouwd in 1892 in opdracht van Mr. B. ten Bru..

Kaart & Routeplanner

Route naar Herenhuis in neorenaissance-stijl in Groningen

Foto's (1)