Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Meubelfabriek Nederland in Groningen

Nijverheid Industrie

Blekerstraat 12 a
9718EB Groningen
Groningen

Bouwjaar: 1904
Architect: A.J. Sanders Sanders 1904 A.J. Sanders


Beschrijving van Meubelfabriek Nederland

Inleiding MEUBELMAGAZIJN MET KANTOOR, gebouwd als uitbreiding van de Groninger meubelfabriek 'Nederland' in 1904 in opdracht van directeur J.A. Huizinga naar ontwerp van de Groninger architect J.A. Sanders in Art Nouveau-stijl. Het ijzeren hekwerk tussen de hardstenen toppen boven het dak met de naam van de fabriek is niet meer aanwezig. De gebeeldhouwde panelen in de voorgevel zijn vermoedelijk van de hand van de Groninger beeldhouwer A.M. van der Lee. Het gebouw is thans in gebruik als bedrijfsruimte met ateliers. De indeling van de westelijke zijgevel is van ondergeschikt belang. Omschrijving Het aan één zijde vrijstaande gebouw is opgetrokken uit hardsteen, zandsteen, oranjekleurige en gele verblendsteen op een diepe, rechthoekige plattegrond. Het gebouw telt twee bouwlagen onder een plat dak. De voorgevel wordt aan weerszijden afgesloten door forse zandstenen pilasters die rusten op hardstenen basementen. Ter hoogte van de segmentboogvormige bovenlichten van de raam- en deurpartij op de begane grond worden de pilasters beëindigd door een tandlijstje. Hierboven bevinden zich rechthoekige, zandstenen panelen met voorstellingen in vlak reliëf, die verwijzen naar de vroegere functie van het gebouw. In het linker paneel is een geknielde, naakte mannenfiguur met een houtboor uitgebeeld; in het rechter paneel is een soortgelijke figuur met een zaag uitgebeeld. In het midden van de gevel is tussen het venster en de deurpartij een soorgelijke pilaster aangebracht die wordt bekroond met een paneel waar in reliëf een pauw is uitgebeeld. Op de hoeken van de gevel gaan de pilasters over in iets risalerende gemetselde pilasters in oranjekleurige en gele verblendsteen die fors uitsteken boven het platte dak. Zij worden bekroond door hardstenen toppen met het monogram J.A.H. De eerste verdieping wordt over de volle breedte van de gevel ingenomen door een iets uit het gevelvlak springend driedelig venster dat rust op bewerkte hardstenen consoles. Het venster heeft kwartrond gebogen zijruiten en wordt geleed door vier smalle houten stijlen. Ook de onderverdeling in boven- en onderramen is van hout, evenals de segmentboogvormige afsluiting van de bovenlichten. De gevel wordt afgesloten door een fors uitkragende bakgoot op houten klossen. Waardering MEUBELMAGAZIJN MET KANTOOR, met een opmerkelijke voorgevel in de stijl van de Art Nouveau naar ontwerp van de Groninger architect J.A. Sanders, van algemeen belang vanwege zijn cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde, vanwege het voor Groningen unieke stilistische karakter en de architectonische kwaliteit van het ontwerp en vanwege de belangrijke plaats die het gebouw inneemt in het werk van de architect. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 485181
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Meubelfabriek Nederland in Groningen

Bakstenen woningcomplex met witte gepleisterde banden

Blekerstraat 11A
Groningen
Inleiding WONINGCOMPLEX, markant gesitueerd aan de pleinvormige ruimte waarop de Blekerstraat, de Jozef Israëlstraat en de Melkweg uitkomen..

Herenhuis in Neo-Renaissancestijl

Westersingel 19
Groningen
Inleiding HERENHUIS, oorspronkelijk bestaande uit een beneden- en een bovenwoning, gesitueerd in de uit overwegend eind negentiende-eeuwse b..

Herenhuis in eclectische bouwstijl

Westersingel 11
Groningen
Inleiding HERENHUIS, gesitueerd in de uit overwegend eind negentiende-eeuwse herenhuizen bestaande gesloten, oostelijke gevelwand van de Wes..

Dubbel herenhuis in eclectische stijl

Westersingel 27
Groningen
Inleiding DUBBEL HERENHUIS, gesitueerd in de overwegend uit eind negentiende- eeuwse bebouwing bestaande gesloten oostwandwand van de Wester..

Physisch Laboratorium

Westersingel 34
Groningen
Inleiding UNIVERSITEITSLABORATORIUM, vrijstaand gesitueerd op de terreinen van de geslechte westelijke vestingwerken op de hoek van de Weste..

Kaart & Routeplanner