Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Woonhuis in eclectische stijl in Groningen

Woonhuis

Hereweg 73
9725AC Groningen
Groningen

Bouwjaar: ca. 1880 1880 ca. 1880


Beschrijving van Woonhuis in eclectische stijl

Inleiding WOONHUIS, vrijstaand gesitueerd in de deels uit negentiende-eeuwse bebouwing bestaande, westelijke gevelwand van de Hereweg, gebouwd in circa 1880 in een eclectische bouwstijl, karakteristiek voor de architectuur uit het laatste kwart van de negentiende eeuw. In 1905 is het balkon boven de ingang aangebracht. De voortuin wordt omzoomd door een eenvoudig smeedijzeren hekwerk uit 1905. Rechts van de voorgevel bevindt zich een aangebouwd gangpoortje waarin een niet oorspronkelijke deur. Het gebouw is thans nog in gebruik als woonhuis. Omschrijving Het gebouw is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond en telt één bouwlaag onder een hoog, afgeknot schilddak, gedekt met leien. Op de nok staan twee hoekschoorstenen met borden, voorzien van houten tandlijstjes. De gevel wordt afgesloten door een houten kroonlijst, die een geprofileerde bakgoot draagt. De kroonlijst wordt onderbroken door een opgemetselde kajuit met balkondeuren en een gebogen tympaan op een architraaf. Het voordakschild bevat twee zinken oeil de boeufs en in het rechterzijschild is een grijs gestucte, recht afgesloten kajuit aangebracht. De symmetrisch opgezette gevel is vijf traveeën breed en wordt geleed door vier bakstenen pilasters. De voorgevel is boven de hardstenen plint opgemetseld uit roodbruine baksteen en verlevendigd met stuc dorpelbanden. De overige gevels zijn grijs gestuct en voorzien van schijnvoegen. De centrale ingangstravee bevat een fraai bewerkte houten paneeldeur met Art Nouveau-motieven met bovenlicht, die wordt bekroond door een gebogen tympaan in stuc. Hierboven bevindt zich een balkon met open balustrade op twee bewerkte stuc consoles. De vensters zijn rechtgesloten en worden bekroond door driehoekige tympanen op architraven in stuc. De voortuin wordt begrensd door een eenvoudig smeedijzeren hekwerk. Rechts van de gevel een aangebouwd gangpoortje, bekroond met een gebogen tympaan in stuc. Waardering WOONHUIS, met een aardige, eind negentiende-eeuwse eclectische lijstgevel, van algemeen belang vanwege zijn cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde vanwege de architectonische gaafheid van het exterieur. Bovendien vormt het gebouw een waardevol architectonisch element in de westelijke gevelwand van de Hereweg in Groningen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 484632
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie

Het pand Hereweg 73 in de stad Groningen is een woonhuis in eclectische stijl, dat is aangewezen als rijksmonument.

Beschrijving

Het pand Hereweg 73 in 2011

Het vrijstaande pand, dat rond 1880 is gebouwd, bevindt zich aan de westzijde van de Hereweg, even ten noorden van de voormalige fietsenfabriek Fongers. Wie het huis heeft ontworpen, is niet bekend. Het is gebouwd op een rechthoekig grondplan en bestaat uit één bouwlaag onder een afgeknot schilddak, dat is gedekt met leisteen. De symmetrisch ingedeelde en vijf traveeën brede voorgevel, die is opgetrokken uit roodbruine baksteen boven een hardstenen plint, is versierd met gestucte banden. Aan de beide uiteinden van de voorgevel en ter weerszijden van de centraal geplaatste ingangstravee zijn bakstenen pilasters aangebracht. De andere gevels, die grijs zijn gestuct, zijn voorzien van schijnvoegen.

De recht gesloten vensteropeningen in de voorgevel worden bekroond door driehoekige timpanen, die rusten op gestucte architraven. De timpaan boven het bovenlicht in de ingangspartij heeft een gebogen vorm. De houten voordeur is voorzien van panelen en is bewerkt met Art Nouveau-motieven. De voorgevel wordt gesloten door een rechte houten kroonlijst en een bakgoot met profielwerk. Boven de ingangstravee wordt deze onderbroken door een in 1905 geplaatst balkon, dat rust op twee gestucte consoles en is voorzien van een open balustrade. Het balkon is bereikbaar via de in het voordakschild aangebrachte gemetselde kajuit. Deze is eveneens gedecoreerd met gestucte banden en wordt afgesloten door een gebogen timpaan op een architraaf. Aan beide zijden van de kajuit zijn in het dakschild uit zink vervaardigde oeils de boeuf aangebracht. Een tweede kajuit, die gestuct en recht gesloten is, bevindt zich in het noordelijke dakschild. Op het dak zijn twee hoekschoorstenen geplaatst, die zijn voorzien van borden met kleine houten tandlijsten.

De voortuin van het pand heeft als erfafscheiding een smeedijzeren hekwerk, dat uit 1905 dateert. Een poortje dat aan de noordzijde van het pand is aangebouwd, geeft toegang tot een gang. Het wordt bekroond door een gestucte ronde timpaan.

Waardering

Het pand Hereweg 73 is aangewezen als rijksmonument "vanwege de architectonische gaafheid van het exterieur" en omdat het wordt beschouwd als "een waardevol architectonisch element in de westelijke gevelwand van de Hereweg in Groningen".


Monumenten in de buurt van Woonhuis in eclectische stijl in Groningen

Eclectische villa met smeedijzeren hekwerk

Hereweg 75
Groningen
Inleiding VILLA, vrijstaand gesitueerd en teruggerooid ten opzichte van de Hereweg, gebouwd in 1883 in opdracht van S.M. Smit in een rijk ge..

Eclectisch woonhuis met kajuit

Willemstraat 2
Groningen
Inleiding WOONHUIS, gesitueerd aan de noordzijde van de Willemstraat naast een ouder woningbouwcomplex uit 1866-1867 en daarvan gescheiden d..

Woningbouwcomplex Willemstraat n.z.

Willemstraat 4
Groningen
Inleiding WONINGBOUWCOMPLEX met houten gangpoortje, bestaande uit 36 zelfstandige arbeiderswoningen, deel uitmakend van de eerste planmatig ..

Woningbouwcomplex Willemstraat z.z.

Willemstraat 1
Groningen
Inleiding WONINGCOMPLEX, bestaande uit 40 zelfstandige arbeiderswoningen en één winkel, deel uitmakend van de eerste planmatig opgezette b..

Woonhuis met jongere winkelpui

Hereweg 31
Groningen
Inleiding WOONHUIS MET JONGERE WINKELPUI, gesitueerd op de hoek van de Hereweg en de Rabenhauptstraat, gebouwd in 1876 in opdracht van H. Me..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)