Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Grafisch Museum in Groningen

Gebouw

Rabenhauptstraat 65
9725CC Groningen
Groningen

Bouwjaar: 1928-'29 1929 1928-'29
Architect: S.J. Bouma Bouma 1929 S.J. Bouma


Beschrijving van Grafisch Museum

Inleiding SCHOOLGEBOUW, vrijstaand gesitueerd op de hoek van de Rabenhauptstraat en de Achterweg, gebouwd als zes-klassige openbare lagere school in 1928-1929 in opdracht van de gemeente naar ontwerp van de Groninger architect S.J. Bouma (Gemeentewerken) in de stijl van het kubistisch expressionisme. De gebeeldhouwde sluitsteen boven de ingangspoort is van de hand van de Groningse beeldhouwer Willem Valk. Het terrein wordt afgesloten door een manshoge muur, waarin een poort is opgenomen. Sinds 1989-1990 is het gebouw in gebruik als grafisch museum en daartoe gedeeltelijk aangepast. Tijdens de renovatie is de huidige, gele kleurstelling aangebracht. Omschrijving Het gebouw is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond en telt twee bouwlagen onder een schilddak, dat belegd is met een rode verbeterde Hollandse pan. De baksteengevels van het gebouw zijn gesausd in een gelige tint (oorspronkelijk witgesausd), behalve de gevel van de begane grond, die is opgetrokken uit bruine, ruwe mondsteen. De westgevel heeft twee brede vensterstroken met houten kozijnen, betonnen lateien, penanten en dorpels. De bovenlichten hebben 16 ruits-roedeverdelingen. De zuidgevel heeft een aan de straatzijde omlopende vensterstrook. Tegen de westgevel is een torenachtige schoorsteen geplaatst, waarvan de enige versiering bestaat uit drie, deels uitstekende horizontale, betonnen platen. De kubische zuidgevel met het trappenhuis wordt slechts verlevendigd door uit het lood geplaatste hoekraampjes met geometrisch glas-in-lood en een asymmetrisch geplaatst venster op de verdieping. De amper zichtbare oostgevel, die via een smalle gang van de aangrenzende bebouwing wordt gescheiden, heeft regelmatig geplaatste vensterstroken met een roedeverdeling. Het schoolterrein wordt omringd door een manshoge muur van bruine mondsteen, die een volwaardig onderdeel van het ontwerp vormt en waarin aan de zuidzijde een poort met een overdekte schuilplaats is opgenomen. De poort heeft een parabolische boog met op de sluitsteen een gebeeldhouwde pelikaan en een fraai bewerkt, smeedijzeren hek. Inwendig ondermeer van belang de hal met betegeld trappenhuis en kleurige glas-in-lood vensters. Waardering Schoolgebouw met bijbehorende ommuring en poort, vormgegeven in een fraaie op de architectuur van Dudok geïnspireerde bouwstijl, van algemeen belang vanwege zijn cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde als representant van de expressionistische architectuur van de jaren twintig, vanwege zijn belang voor het oeuvre van architect S.J. Bouma en vanwege de architectonische gaafheid van het exterieur. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 484626
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Het oude pand van het museum aan de Rabenhauptstraat in 2009
De westzijde van het museum in 2010

GRID of (voluit) GRID Grafisch Museum Groningen, voorheen het Grafisch Museum, is een museum in de Nederlandse stad Groningen, dat is gewijd aan het grafische ambacht en de grafische kunst. Ook is het een cursuscentrum voor grafische technieken en worden er regelmatig exposities gehouden van met name uit Noord-Nederland afkomstige grafische kunstenaars. Het was tot begin 2015 gevestigd in de Rivierenbuurt, nabij het Groninger hoofdstation. In 2015 werd het museum verhuisd naar de Sint Jansstraat, naast de Martinikerk.

Geschiedenis

Het oorspronkelijke Grafisch Museum Groningen kwam voort uit de Groninger Vereniging tot Behoud van Grafische Machines. Deze organisatie spande zich in voor het behoud van de drukapparatuur en het vakmanschap die verloren dreigden te gaan als gevolg van technische ontwikkelingen in de grafische industrie in de jaren 50 en 60 van de twintigste eeuw. Allerlei drukmachines werden daartoe her en der in Groningen en omgeving opgeslagen.

In 1983 besloot een aantal geïnteresseerden de vereniging om te zetten in een stichting, die tot doel kreeg een grafisch museum op te richten en in stand te houden. De gemeente Groningen stelde daartoe een in 1929 voltooide voormalige school aan de Rabenhauptstraat beschikbaar. Het pand, dat werd ontworpen door de Groninger stadsarchitect Siebe Jan Bouma (1899-1959), werd in 1989 voor de symbolische prijs van één gulden van de gemeente gekocht. Daarna werden zowel de inrichting als het exterieur van het pand opgeknapt. Het Grafisch Museum werd in januari 1991 officieel geopend.

In november 2012 wijzigde het museum naam zijn naam in GR-ID: Museum voor het realiseren van grafische ideeën, waarbij de letters staan voor "GRafische IDeeën en GRoninger IDentiteit". Dit gebeurde in het kader van een plan om "in de komende twee jaar een geheel vernieuwd museum te realiseren waarin thema's als letter en beeld centraal staan en waar experiment, activiteit en vernieuwing de boventoon voeren".[1] Drie jaar later werd besloten om dit vernieuwde museum te verhuizen naar de Groninger binnenstad, naast de Martinikerk. De hoop is om hiermee het aantal bezoekers te doen stijgen van ongeveer 4 à 5000 per jaar aan de Rabenhauptstraat naar het drievoudige in het centrum van Groningen.[2] De verhuizing werd mede ingegeven door een teruglopend aantal bezoekers. Zo bezochten in 2011 nog 7000 mensen het museum.[3] Sinds de verhuizing trekt het museum 1000 bezoekers per maand.[4]

Collectie

In het GRID wordt aan de hand van diverse machines een beeld gegeven van de geschiedenis van de bedrijfstak en "de geschiedenis van het gedrukte woord van Laurens Janszoon Coster tot Apple Macintosh". De aanwezige apparatuur wordt door vakmensen gedemonstreerd. Verder wordt onder andere informatie gegeven over allerlei druktechnieken, zoals vlakdruk en diepdruk. Ook aan boekbinden wordt aandacht besteed.

Werkman-atelier

In 1993 werd de zolder van het oude pand verbouwd tot Werkman-atelier, waar aan de hand van voorbeelden met oorspronkelijk materiaal de totstandkoming wordt gedemonstreerd van de zelfbedachte technieken van de Groninger graficus Hendrik Werkman (1882-1945). In de ruimte waren verschillende ter plekke geproduceerde reproducties van zijn druksels (zoals hij ze zelf noemde) te bezichtigen. Ook werden er cursussen Werkmantechnieken gegeven.

Zie ook

Externe link


Monumenten in de buurt van Grafisch Museum in Groningen

Witte Huis

Viaductstraat 4I
Groningen
Inleiding DUBBEL HERENHUIS, vrijstaand gesitueerd ten zuiden van het zuidelijk spoorwegemplacement op een door een hekwerk omzoomd driehoeki..

Woonhuis met jongere winkelpui

Hereweg 31
Groningen
Inleiding WOONHUIS MET JONGERE WINKELPUI, gesitueerd op de hoek van de Hereweg en de Rabenhauptstraat, gebouwd in 1876 in opdracht van H. Me..

Scholtenskoepel

Hereweg 20
Groningen
Inleiding THEEKOEPEL, vrijstaand gesitueerd ten oosten van het Herewegviaduct en ten zuiden van de spoorlijn naar Zwolle, gebouwd in 1868-18..

Javaanse huis Javaanse huis

Hereweg 22I
Groningen
Inleiding WOONHUIS, vrijstaand gesitueerd op een achtererf achter en behorend bij het in de jaren twintig verbouwde huis op nr. 22, gebouwd ..

Woonhuis in eclectische stijl

Hereweg 73
Groningen
Inleiding WOONHUIS, vrijstaand gesitueerd in de deels uit negentiende-eeuwse bebouwing bestaande, westelijke gevelwand van de Hereweg, gebou..

Kaart & Routeplanner

Route naar Grafisch Museum in Groningen

Foto's (6)