Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Javaanse huis Javaanse huis in Groningen

Woonhuis

Hereweg 22 I
9725AD Groningen
Groningen

Bouwjaar: ca. 1879 1879 ca. 1879


Beschrijving van Javaanse huis Javaanse huis

Inleiding WOONHUIS, vrijstaand gesitueerd op een achtererf achter en behorend bij het in de jaren twintig verbouwde huis op nr. 22, gebouwd in circa 1885 in een eclectische bouwstijl met invloeden van de koloniale architectuur van Nederlands-Indië. De opdrachtgeefster was uit Java afkomstig. Het gebouw is thans nog in gebruik als woonhuis. De deuren in de zuidgevel op de begane grond zijn oorspronkelijk maar momenteel dichtgezet met houten platen; het hekwerk van de veranda tussen de kolommen is vernieuwd. Omschrijving Het karakteristieke gebouw is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond en telt twee bouwlagen onder een zadeldak, belegd met een zwarte oude pan. De voorgevel die op het zuiden is georiënteerd, is vijf raamtraveeën breed. De zuidgevel en de kopse gevels zijn witgestuct en voorzien van schijnvoegen. De noordgevel is grauw gestuct. Op de verdieping bevinden zich tweedelige rondboogdeuren met glas met een geprofileerde stuc omlijsting om de rondbogen. In de zijgevels bevinden zich twee rondboogvensters. Langs de zuid- en oostgevel bevindt zich een om de hoek omlopende houten warande met trap en vierkante houten kolommen met kapitelen over twee bouwlagen. Tussen de kolommen is op de verdieping een houten hekwerk geplaatst. De gevels worden afgesloten door een geprofileerde houten bakgoot met een ajour gesneden houten daklijst. Waardering WOONHUIS, gebouwd in eclectische trant met elementen van de koloniale architectuur van Nederlands-Indië, van algemeen belang vanwege zijn cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde vanwege de architectonische kwaliteiten van het ontwerp alsmede vanwege zijn typologische zeldzaamheid en gaafheid. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 484346
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie

Het pand Hereweg 22-1 in de stad Groningen, soms ook het Javaanse huis genoemd, is een monumentaal woonhuis in eclectische stijl met elementen van de koloniale architectuur van Nederlands-Indië.

Beschrijving

Het Javaanse huis in 2009

Het vrijstaande pand bevindt zich aan de oostzijde van de Hereweg achter een appartementenblok aan de zuidelijke voet van het Herewegviaduct. De architect van het huis is niet bekend. Het werd rond 1879 gebouwd als "bijgebouw bestemd voor slaap- en logeerkamers" achter de woning van Maria Louisa van Schuppen, de weduwe van Johan Willem Birnie, directeur van een tapijtfabriek in Deventer. Haar huis, dat ze met twee dochters bewoonde, was te klein geworden, nadat in 1878 haar zoon Gerhard Willem Birnie (1837-1917) en diens gezin bij haar waren ingetrokken. Birnie was tabaksplanter op Java, waar hij in 1872 in Bondowoso was getrouwd met de inlandse Djemilah, met wie hij vier kinderen kreeg. Zij kon in het Nederlandse klimaat echter moeilijk aarden en al in 1880 vertrokken Birnie en zijn vrouw weer naar Nederlands-Indië.[1] De kinderen bleven aan de Hereweg wonen. Na de dood van zijn vrouw keerde Birnie terug naar Nederland, waar hij de zomers op zijn buitenverblijf bij Midlaren doorbracht en in de winter aan de Hereweg woonde.

Het Javaanse huis is gebouwd op een langgerekt rechthoekig grondplan en bestaat uit twee bouwlagen onder een zadeldak, dat is belegd met zwarte dakpannen. De op het zuiden gerichte voorgevel is vijf traveeën breed en is evenals de kopse gevels witgepleisterd en van schijnvoegen voorzien. De noordgevel, die grenst aan de tuin van de Scholtenskoepel, is uitgevoerd in grauw stucwerk. De gevels worden gesloten door daklijsten met ajourwerk, waarboven een geprofileerde houten bakgoot is aangebracht. Aan de zuid- en oostzijde van het pand lijkt het dak gedragen te worden door vierkante houten kolommen, die zich uitstrekken over beide bouwlagen. Ze zijn versierd met eenvoudige kapitelen. Tussen de kolommen bevindt zich op de verdieping een karakteristieke houten veranda, voorzien van een open houten hekwerk. De openingen in de voorgevel, waarin op beide bouwlagen dubbele openslaande houten deuren zijn geplaatst, zijn op de begane grond recht gesloten en worden op de verdieping beëindigd door rondbogen met een gepleisterde omlijsting, waarin halfronde, tweedelige bovenlichten zijn aangebracht. Op de begane grond van het pand was geruime tijd een "gymschool" gevestigd, waartoe een zaal werd bijgebouwd, die later weer is afgebroken.

Het pand is aangewezen als rijksmonument "vanwege de architectonische kwaliteiten van het ontwerp alsmede vanwege zijn typologische zeldzaamheid en gaafheid".


Monumenten in de buurt van Javaanse huis Javaanse huis in Groningen

Scholtenskoepel

Hereweg 20
Groningen
Inleiding THEEKOEPEL, vrijstaand gesitueerd ten oosten van het Herewegviaduct en ten zuiden van de spoorlijn naar Zwolle, gebouwd in 1868-18..

Woonhuis met jongere winkelpui

Hereweg 31
Groningen
Inleiding WOONHUIS MET JONGERE WINKELPUI, gesitueerd op de hoek van de Hereweg en de Rabenhauptstraat, gebouwd in 1876 in opdracht van H. Me..

Witte Huis

Viaductstraat 4I
Groningen
Inleiding DUBBEL HERENHUIS, vrijstaand gesitueerd ten zuiden van het zuidelijk spoorwegemplacement op een door een hekwerk omzoomd driehoeki..

Eclectisch herenhuis (Dinky)

Hereweg 4
Groningen
Inleiding HERENHUIS, gesitueerd in de nagenoeg gesloten oostelijke gevelwand van de Hereweg, parallel aan het Herewegviaduct, gebouwd in 186..

Bepleisterd herenhuis

Parklaan 15
Groningen
Inleiding HERENHUIS, gesitueerd in de gesloten westelijke gevelwand van de Parklaan die de westelijke begrenzing vormt van het Zuiderpark, g..

Kaart & Routeplanner

Route naar Javaanse huis Javaanse huis in Groningen

Foto's (1)