Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Voormalige directeurswoning in Groningen

Woonhuis

Verlengde Hereweg 33 A
9721AD Groningen
Groningen

Bouwjaar: 1917
Architect: M.G. Eelkema Eelkema 1917 M.G. Eelkema


Beschrijving van Voormalige directeurswoning

Inleiding DIRECTEURSWONING, gesitueerd in de nagenoeg gesloten westwand van de Verlengde Hereweg, bestaande uit overwegend bebouwing van rond de eeuwwisseling, gebouwd in 1917 als poortwoning bij de reeds lang niet meer bestaande achtergelegen tricotagefabriek 'Nederland' in opdracht van J.E. van Hasselt naar ontwerp van de Groninger architect M.G. Eelkema in een expressionistische bouwstijl. Het karakteristieke metalen hek en de metalen lamp uit de bouwtijd in de poort zijn bij een recente verbouwing van de begane grond verwijderd maar wel bewaard gebleven. Het gebouw is thans in gebruik als kantoor met bovenwoning. Het interieur is door verbouwingen van ondergeschikt belang evenals de indeling van de achtergevel. De aanbouw aan de achterzijde op de begane grond en de nieuwe serre op de eerste verdieping vallen buiten de bescherming. Omschrijving Het gebouw is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond en telt drie bouwlagen onder een plat dak. De voorgevel is opgetrokken uit rode baksteen en heeft een borstwering in staand metselverband. Zij wordt verlevendigd door karakteristiek reliëfmetselwerk in de penanten op de hoeken over de drie bouwlagen. De penanten eindigen in halfsteens verspringende gemetselde toppen met reliëfmetselwerk. De scheiding tussen ingangs- en raamtravee wordt geaccentueerd door een penant van reliëfmetselwerk over twee bouwlagen. De gevel wordt afgesloten door een top in staand verband waaronder een fries van muizetandlijsten. Boven de nieuwe pui in de oorsponkelijke poortomlijsting heeft de poort een hoge strek op uitkragend metselwerk. Op de verdieping hierboven een brede ondiepe erker onder een hoge strek met een vierdelig raam waarvan de zijlichten verdiept in het gevelvlak liggen. De bovenlichten hebben een roedeverdeling. Onder de erker reliëfmetselwerk met muizetanden. De ingangstravee bevat een bewerkte houten voordeur met smalle zijlichten in een portiek onder een hoge strek op uitkragend metselwerk. Waardering Directeurswoning, oorspronkelijk behorend bij (voormalige) achtergelegen tricotagefabriek en gebouwd in 1917 in een in de stad Groningen zelden voorkomende expressionistische bouwtrant, van algemeen belang vanwege zijn cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde vanwege de stilistische kwaliteit van het ontwerp. Bovendien is het gebouw van belang vanwege zijn betekenis voor de sociaal-economische geschiedenis van het vroegere dorp Helpman. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 484272
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Verlengde Hereweg 33 in 2011

Het pand Verlengde Hereweg 33 in de stad Groningen is een voormalige directeurswoning in expressionistische stijl, die is aangewezen als rijksmonument.

Beschrijving

De woning, die aan de westzijde van de Verlengde Hereweg in de zuidelijke wijk Helpman staat, werd gebouwd in 1917 naar een ontwerp van de Groninger architect M.G. Eelkema (1883-1930). Hij deed dat in opdracht van J.E. van Hasselt (1874-1942), de eigenaar-directeur van de indertijd achter het pand gelegen tricotagefabriek Nederland, waarvoor het gebouw ook als poortwoning moest dienen.[1]

De woning, die is gebouwd op een rechthoekig grondplan, bestaat uit drie bouwlagen onder een plat dak. De voorgevel is uitgevoerd in rode baksteen, heeft een in staand verband gemetselde borstwering en is twee traveeën breed. Deze worden van elkaar gescheiden door een met reliëfmetselwerk versierd penant, dat over de onderste twee bouwlagen doorloopt. Ook de beide hoeken van de voorgevel zijn gedecoreerd met penanten, eveneens voorzien van reliëfmetselwerk. Deze worden op de tweede verdieping beëindigd door halfsteens verspringende toppen, waarin ook siermetselwerk is aangebracht.

In de linkertravee, die breder is dan de rechter, bevond zich op de begane grond vroeger de ingangspoort. Deze is verbouwd tot pui, waarbij een oorspronkelijk in de poort aangebracht metalen hek en lamp zijn verwijderd. In de rechtertravee bevindt zich de ingangsportiek met daarin een bewerkte houten voordeur en smalle zijlichten. Zowel boven de pui als boven de portiek zijn hoge uitkragende strekken gemetseld. Op de eerste verdieping is boven de voormalige poort een ondiepe houten erker met een rechtgesloten vierdelig raam geplaatst, waarvan de zijlichten enigszins verdiept in de gevel liggen. De erker is aan de onderzijde gedecoreerd met reliëfmetselwerk met muizentanden en erboven is een hoge strek aangebracht, net als boven het rechtgesloten tweedelige raam ernaast. De vensters op de eerste verdieping zijn voorzien van bovenlichten met een roedenverdeling. Boven de rechtgesloten ramen op de tweede verdieping zijn eveneens strekken gemetseld. De voorgevel wordt aan de dakzijde afgesloten door een fries met muizentanden en daarboven een in staand verband uitgevoerde en licht trapeziumvormige top.

De achtergevel en het interieur van de woning zijn van ondergeschikt belang. Aan de achterzijde zijn later een aanbouw en op de eerste verdieping een serre geplaatst, die buiten de bescherming vallen.

Waardering

De voormalige directeurswoning is in 1994 aangewezen als rijksmonument "vanwege zijn cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde vanwege de stilistische kwaliteit van het ontwerp" en "vanwege zijn betekenis voor de sociaal-economische geschiedenis van het vroegere dorp Helpman".


Monumenten in de buurt van Voormalige directeurswoning in Groningen

Van Hasselt's klok

Verlengde Hereweg 42
Groningen
Inleiding OPENBARE KLOK, vrijstaand gesitueerd op de belangrijke verkeerskruising Verlengde Hereweg/Helperbrink en zichtbaar in de noord-zui..

Woonhuis in Art Nouveau-stijl

Verlengde Hereweg 21A
Groningen
Inleiding WOONHUIS, gesitueerd in de nagenoeg gesloten westwand van de Verlengde Hereweg, bestaande uit bebouwing van rond de eeuwwisseling,..

Expressionistisch woningcomplex met bakstenen muurtjes

Verlengde Hereweg 8A
Groningen
Inleiding WONINGCOMPLEX met karakteristieke bakstenen muurtjes, markant gesitueerd op de hoek van de Verlengde Hereweg en de Helper Oostsing..

Cipierswoningen gevangenis

Hereweg 132
Groningen
Inleiding CIPIERSWONINGEN, bestaande uit een blok van zes woningen onder één kap, gesitueerd aan de oostzijde van de Hereweg ten zuiden va..

Voormalige strafgevangenis (sinds 1962: Van Mesdagkliniek)

Hereweg 128
Groningen
Inleiding CELLULAIRE GEVANGENIS MET POORTGEBOUW, gesitueerd aan de Verlengde Hereweg, gebouwd in 1883 in opdracht van het Rijk naar ontwer..

Kaart & Routeplanner


Foto's (2)