Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Groenestein in Groningen

Kasteel Buitenplaats

Groenesteinlaan 22
9722BX Groningen
Groningen

Bouwjaar: 1685 (oorspr.) 1871 (verb.)

(1 recensie)

Beschrijving van Groenestein

Inleiding LANDHUIS, genaamd Groenestein, gesitueerd in het Park Groenestein dat sinds 1971 Rijksmonument is. In zijn huidige vorm dateert het landhuis van 1871, toen het oude huis uit 1685 werd verbouwd in opdracht van Jhr. Onno Joost Quintus in een sobere, eclectische bouwstijl. In de achtergevel van het achterhuis bevindt zich een gevelsteen met het jaartal 1685. Tijdens de verbouwing van 1871 is tegelijkertijd de formele aanleg van het park ingrijpend vergraven tot een aanleg in landschapsstijl naar vermoedelijk ontwerp van tuinarchitect H. Copijn. Het achterhuis dat oorspronkelijk bestond uit twee haaks op het voorhuis geplaatste delen van één bouwlaag onder zadeldaken, is in 1911 opgehoogd met een verdieping onder een plat dak. Het gebouw is thans nog steeds in gebruik als woonhuis. Omschrijving Het symmetrisch opgezette gebouw is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond en telt twee bouwlagen onder een schilddak, belegd met een zwart geglazuurde Friese golfpan. Op de nok staan twee achtkantige gemetselde schoorstenen met borden. De gevels zijn opgemetseld uit rode baksteen en worden afgesloten door een houten kroonlijst, die een geprofileerde bakgoot draagt. De voorgevel is drie traveeën breed en wordt op de hoeken geleed door pilasters met spiegels over twee bouwlagen. Het middenrisaliet bevat aan weerszijden pilasters met spiegels en wordt bekroond door een driehoekig, tympaanachtig gevelvlak met tandlijst. Op de begane grond bevindt zich over de volle breedte van het risaliet een houten veranda met houten latwerk en hierboven een balkon met houten balkonhek, dat rust op houten kolommen. De begane grondverdieping wordt afgesloten door een vlakke stuc cordonlijst. Alle vensters zijn rechtgesloten (T-vensters) maar hebben afgeronde bovenhoeken en rollagen. Het middenrisaliet bevat openslaande terrasdeuren op de begane grond en op de verdieping balkondeuren. De ingang is in de zuidelijke zijgevel geplaatst en bestaat uit een dubbele bewerkte paneeldeur met bovenlicht. Het afdak hierboven rust op bewerkte houten schoren. De zijgevel is drie traveeën breed. Tussen de vensters en de ingang bevinden zich smalle, rondbogige blindnissen met dubbele, verspringende rollagen. In het midden op de eerste verdieping is een houten balkon aangebracht, dat rust op houten kolommen. De noordelijke zijgevel bevat vensters met dezelfde detaillering als de overige vensters. Tegen het midden van deze gevel is een vijfzijdige gemetselde lagere aanbouw geplaatst met rondvensters, waarin de W.C. is ondergebracht. De achtergevel van het achterhuis is vijf raamtraveeën breed en geheel gepleisterd en voorzien van schijnvoegen. Op de begane grond bevindt zich in het midden een gepaard venster, geflankeerd door enkele vensters. Op de verdieping bevinden zich vijf vensters. Alle vensters hebben afgeronde bovenhoeken. In de achtergevel bevindt zich een gevelsteen met stichtingsdatum: 1685. De noordelijke zijgevel van dit bouwdeel bevat een drietal rechtgesloten vensters met een acht- en een zesruits roedeverdeling. Inwendig is de oorspronkelijke structuur, indeling en rijke uitmonstering in zijn geheel zeer goed bewaard gebleven. Van belang onder meer de hal, glazen en houten tochtdeur, gang met witmarmeren vloer, paneeldeuren, kamer en suite met schuifdeuren, marmeren schouwen, fraaie wandbeschilderingen van Matthijs Röling (1987) en rijk geornamenteerde stuc plafonds, het houten trappenhuis, betegelde keuken in het achterhuis met schouw en aanrecht en kelders met gemetselde kruisribgewelven van ouder datum (wellicht nog zeventiende-eeuws). Waardering LANDHUIS, genaamd Groenestein, gelegen in het gelijknamige Park Groenestein, van algemeen belang vanwege zijn cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde vanwege de ontwikkelingsgeschiedenis van het landgoed Groenestein, dat als enige in de gemeente Groningen bewaard is gebleven en vanwege de bijzondere samenhang tussen exterieur en interieur (geheel). Bovendien is het gebouw van belang vanwege de bijzondere, historisch-ruimtelijke relatie met het reeds van rijkswege beschermde Park Groenestein in Groningen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 484145
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen (1)

Groenestein
5
Recensie door: ()
Heel mooi stukje groen met vijvers en mooie planten op de bodem in het voorjaar. Vorige week heb ik daar wel lege blikjes en ander verpakkingsmateriaal opgeruimd. Die rommel lag op een plek in het mooie park.
Toevoegen

Monumenten in de buurt van Groenestein in Groningen

Park Groenestein

Groenesteinlaan 22
Groningen
Park Groenestein, landgoed in 1871 door plantkundige O.J.Quintus opnieuw aangelegd.

Van Hasselt's klok

Verlengde Hereweg 42
Groningen
Inleiding OPENBARE KLOK, vrijstaand gesitueerd op de belangrijke verkeerskruising Verlengde Hereweg/Helperbrink en zichtbaar in de noord-zui..

Voormalige directeurswoning

Verlengde Hereweg 33A
Groningen
Inleiding DIRECTEURSWONING, gesitueerd in de nagenoeg gesloten westwand van de Verlengde Hereweg, bestaande uit overwegend bebouwing van ron..

Expressionistisch woningcomplex met bakstenen muurtjes

Verlengde Hereweg 8A
Groningen
Inleiding WONINGCOMPLEX met karakteristieke bakstenen muurtjes, markant gesitueerd op de hoek van de Verlengde Hereweg en de Helper Oostsing..

Voormalige strafgevangenis (sinds 1962: Van Mesdagkliniek)

Hereweg 128
Groningen
Inleiding CELLULAIRE GEVANGENIS MET POORTGEBOUW, gesitueerd aan de Verlengde Hereweg, gebouwd in 1883 in opdracht van het Rijk naar ontwer..

Kaart & Routeplanner


Foto's (2)