Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Lindenhoeve in Groningen

Boerderij

Noorddijkerweg 22
9734AT Groningen
Groningen

Bouwjaar: 1810 (schuur)


Beschrijving van Lindenhoeve

Inleiding BOERDERIJ, van het kop-hals-romptype, genaamd 'Lindenhoeve', vrijstaand gesitueerd op een ruim omgracht erf met oud geboomte, gelegen aan de oostzijde van de Noorddijkerweg, gebouwd in de eerste helft van de negentiende eeuw. In de achtergevel tussen de twee schuren bevindt zich een eerste steen met het jaartal 1810. De boerderij maakt deel uit van de nog gedeeltelijk resterende historische, grotendeels achttiende-eeuwse en negentiende-eeuwse lintbebouwing van boerenplaatsen aan de noord-zuid lopende route tussen de vroegere gemeente Noorddijk en de zuidelijker gelegen plaatsen Engelbert en Middelbert. De later bijgebouwde schuur aan de achterzijde van de grote kapschuur valt buiten de bescherming. De boerderij heeft nog steeds een agrarische bestemming. Omschrijving Goed bewaard gebleven boerderij met een voorhuis van één bouwlaag onder een schilddak, belegd met een geglazuurde Hollandse pan. Het voorhuis is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond. Op de nokken van het schilddak staan twee gemetselde schoorstenen met gesneden houten schoorsteenborden. De gevels worden afgesloten door een gootlijst met een geprofileerde houten bakgoot. De voorgevel is symmetrisch van opzet en is vijf traveeën breed. De zijgevels zijn twee raamtraveeën breed. De gevels zijn opgemetseld van rode baksteen. De in het midden van de voorgevel geplaatste ingangspartij bevat een dubbele bewerkte paneeldeur met een bovenlicht en gietijzeren deurroosters met een bovenlicht. De deur bevat een hardstenen stoep van één trede. De ingang is omlijst door houten, gecanneleerde pilasters en wordt bekroond door een houten kroonlijst, die bezet is met een ovaalvormig ornament met rankwerk en twee consoles. Hierboven staat in een zwarte belettering de naam 'Lindenhoeve' vermeld. Ter weerszijden van de ingang bevinden zich rechtgesloten, licht getoogde vensters met bovenlichten en strekken. Soortgelijke vensters bevinden zich in de zijgevels. Onder de gootlijst bevinden zich rondom smeedijzeren muurankers. De grote kapschuur, die middels het deels vernieuwde halsgedeelte met het voorhuis is verbonden, heeft een met riet gedekt wolfsdak met houten uileborden. In de topgevel van deze schuur zijn kleine vierkante vensters met brede kozijnen aangebracht. Om de hoek in de noordgevel bevindt zich een karakteristieke dubbele schuurdeur met een breed segmentboogvormig bovenlicht met een houten roedeverdeling. De rieten kap volgt deze ronding. Ten noorden van de grote schuur staat een kleinere schuur met eveneens een met riet gedekt wolfsdak en houten uileborden. Het gevelmuurwerk van de achtergevels van beide schuren is deels vernieuwd en voorzien van een gesinterd trasraam. Ter weerszijde van de dubbele schuurdeuren zijn kleine vierkante vensters geplaatst met een vier-ruits roedeverdeling. Tussen beide schuren bevindt zich een gevelsteen met het jaartal 1810. Waardering BOERDERIJ MET OMGRACHT ERF EN OUD GEBOOMTE, kop-hals-romptype, gebouwd in de eerste helft van de negentiende eeuw, deel uitmakend van een voor de oostkant van de stad Groningen karakteristiek eeuwenoud cultuurlandschap van omgrachte boerenplaatsen, van algemeen belang vanwege zijn grote cultuurhistorische, landschappelijke en architectuurhistorische waarde als goed bewaard gebleven voorbeeld van de historische lintbebouwing aan de Noorddijkerweg in Groningen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 484088
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Lindenhoeve in Groningen

Hervormde kerk (Stephanuskerk)

Noorddijkerweg 14
Groningen
N.H. KERK. Vierzijdig gesloten bakstenen kerkgebouw waarvan het muurwerk uit de 13e eeuw dateert. Ter weerszijden van later vergrote venst..

De Rollen, erf binnen omgrachting

Noorddijkerweg 32
Groningen
Omschrijving Het ERF is binnen de omgrachting gelegen en voorziet in onbebouwde ruimte rondom boerderij "De Rollen". Het erf is grotendeel..

De Rollen, stookhut

Noorddijkerweg 32
Groningen
Omschrijving Ten noorden van het uitgebouwde gedeelte van de boerderij staat een kleine STOOKHUT van rode baksteen, afgedekt met een zade..

De Rollen, brug

Noorddijkerweg 32
Groningen
Omschrijving BRUG over de gracht aan de zuidzijde van het complex. De brug verbindt de dam met het erf. Eenvoudige houten brug aan beide ..

De Rollen, vier hekpijlers

Noorddijkerweg 32
Groningen
Omschrijving In totaal vier HEKPIJLERS, deel uitmakend van het complex: twee op de dam aan de zuidzijde van het complex en twee hekpijler..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)