Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Vensterschool Stadspark in Groningen

Gebouw

Parkweg 128
9727HD Groningen
Groningen

Bouwjaar: 1927
Architect: S.J. Bouma Bouma 1927 S.J. Bouma


Beschrijving van Vensterschool Stadspark

Inleiding SCHOOLGEBOUW MET OMMURING, gesitueerd evenwijdig aan de zuidkant van de Parkweg en georiënteerd op de hoofdas van de tegenoverliggende Grunobuurt (de Westinghousestraat), gebouwd in 1927 als zes- en zevenklassige openbare lagere school met gymnastieklokaal in opdracht van de gemeente naar ontwerp van Gemeentewerken (S.J. Bouma) in de stijl van de Amsterdamse School. Het gebouw is aan weerszijden door smalle gangen gescheiden van de aangrenzende, latere bebouwing. De gymnastiekzaal is gemoderniseerd en thans in gebruik als kantine. Het gebouw is thans nog steeds in gebruik als school. Omschrijving Het twee bouwlagen tellende gebouw is opgetrokken op een langgerekte, rechthoekige plattegrond en is volkomen symmetrisch van opzet: een centraal gelegen monumentale ingangspartij met een naar de straatzijde uitgebouwde, halfronde gymnastiekzaal en twee lange vleugels waarin de leslokalen zijn ondergebracht. Het voorerf is van de straat gescheiden door een ca. 0.75 meter hoge muur van gele baksteen met rondingen naar de centrale toegang; voor het gymnastieklokaal een cirkelvormig troittoir van klinkers. De gevels zijn opgetrokken uit gele baksteen (Waalsteen); de muurvlakken van de ingangspartij zijn opgemetseld in koppenverband. De middenpartij waarin de twee trappenhuizen aan weerszijden van de halfronde uitbouw zijn ondergebracht, is samengesteld uit ten opzichte van elkaar verspringende kubische volumes met platte daken, bakstenen lisenen en op de hoeken twee verticale vensterstroken met gekleurd glas-in-lood. De halfronde uitbouw heeft een grote pui van glas met een fijnmazige stalen roedevedeling. Aan beide zijden ervan ligt een entree in een diepe nis met origineel hang- en sluitwerk. Op de begane grond van de vleugels bevinden zich reeksen gemetselde spitsbogen op natuurstenen negblokken, met verdiept liggende, stalen spitsboogvensters. De verdiepingslaag gaat schuil achter een steil dakvlak, belegd met een blauwbruin genuanceerde, Romaanse pan. Op driekwart hoogte van het dakvlak een doorlopende, kepervormige vensterreeks met stalen kozijnen, die de achterliggende gang verlicht, onder een geprofileerde houten goot met overstek. De achtergevel aan de ruime speelplaats heeft brede, grote houten raampartijen met een roedeverdeling. De entree in het midden heeft een betonnen luifel. Het bovenste deel van het gevelvlak boven de entree is belegd met verticaal aangebrachte dakpannen. Inwendig ondermeer van belang de trappenhuizen met granieten traptreden, fraai bewerkte teakhouten trapleuningen en de rechthoekige glas-in-loodvensters met geometrische motieven in heldere kleuren. De lamp, een samenstelsel van metalen stangen, bollen en buizen van wit glas ligt gedemonteerd op de zolder. Waardering Schoolgebouw met ommuring, als waardevolle representant van de Amsterdamse School-architectuur van algemeen belang vanwege zijn grote architectuurhistorische waarde en vanwege de architectonische gaafheid van het exterieur alsmede vanwege zijn stedebouwkundige situering in ruimtelijke relatie met de tegenover liggende Grunobuurt en vanwege de kwaliteit van het ontwerp, dat mag worden beschouwd als een van de hoogtepunten in het oeuvre van de Groninger architect S.J. Bouma. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 484072
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie

De Vensterschool Stadspark is een monumentaal schoolgebouw in de Grunobuurt in de stad Groningen.

Beschrijving

De voorzijde van de Vensterschool Stadspark in 2010

Het pand, gesitueerd aan de zuidzijde van de Parkweg nabij de Paterswoldseweg, werd in 1927 als lagere school gebouwd naar een ontwerp van de toenmalige gemeente-architect Siebe Jan Bouma (1899-1959) in de stijl van de Amsterdamse School. Het is een symmetrisch gebouw op een rechthoekige plattegrond, dat bestaat uit een centraal ingangsgedeelte met een uitgebouwde halfronde gymnastiekzaal (later verbouwd tot kantine) en twee vleugels met leslokalen.

De school is opgetrokken in gele Waalsteen, in het middendeel gemetseld in koppenverband. Dit middendeel, waarin de trappenhuizen zijn aangelegd, bestaat uit ten opzichte van elkaar verspringende rechthoekige volumes onder platte daken. In de muurvlakken zijn bakstenen lisenen en op de hoeken verticale vensters met gekleurd glas in lood aangebracht. Aan de weerszijden van de halfronde uitbouw, die een hoge glazen pui heeft, bevinden zich in diepe nissen de twee entrees van het pand. De vleugels van het schoolgebouw, waarin op de begane grond rijen spitsbogen met verdiept liggende vensters te zien zijn, worden door smalle stegen gescheiden van de aangrenzende jongere woonblokken. De bovenverdiepingen van de vleugels liggen achter steile dakvlakken, gedekt door blauwbruine pannen. In beide dakvlakken is een doorlopende rij vensters aangebracht. De achtergevel van het pand heeft grote houten ramen en in het midden een ingang met een betonnen luifel, waarvan het bovendeel wordt gedekt door verticaal gelegde dakpannen. Het schoolgebouw wordt aan de voorzijde van de Parkweg gescheiden door twee lage halfronde muren van baksteen.

De Vensterschool Stadspark is aangewezen als rijksmonument, mede omdat het pand "mag worden beschouwd als een van de hoogtepunten in het oeuvre van de Groninger architect S.J. Bouma".


Monumenten in de buurt van Vensterschool Stadspark in Groningen

Hoofdstation

Stationsplein 2
Groningen
Hoofdstation N.S. Van 1895-1898 door I. Gosschalk gebouwd in een virtuoze mengeling van renaissance- en gotische stijlelementen. Langgerek..

Grafisch Museum

Rabenhauptstraat 65
Groningen
Inleiding SCHOOLGEBOUW, vrijstaand gesitueerd op de hoek van de Rabenhauptstraat en de Achterweg, gebouwd als zes-klassige openbare lagere s..

Dubbele villa in late eclectische bouwstijl

Emmaplein 4
Groningen
Inleiding DUBBELE VILLA, gesitueerd in het zuidoostelijke kwadrant van het Emmaplein, gebouwd in 1901 in opdracht van aannemer/architect P. ..

Dubbele villa

Emmaplein 3A
Groningen
Inleiding DUBBELE VILLA, vrijstaand gesitueerd in het zuidwestelijke kwadrant van het rond-point, het Emmaplein, gebouwd in 1899 in opdracht..

Voormalig sluiskantoor

Bij de Sluis 5
Groningen
Inleiding SLUISKANTOOR MET SLUISMEESTERSWONING, aan drie zijden vrijstaand gesitueerd op een smalle, gebogen strook grond tussen de Eeldersi..

Kaart & Routeplanner

Route naar Vensterschool Stadspark in Groningen

Foto's (1)