Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Voormalig graanpakhuis in Groningen

Gebouw

Trompkade 8
9724GD Groningen
Groningen

Bouwjaar: 1904


Beschrijving van Voormalig graanpakhuis

Inleiding PAKHUIS, markant gesitueerd aan het Winschoterdiep nabij de Trompbrug en de Oosterhaven, aan weerszijden gescheiden door smalle gangen van de aangrenzende bebouwing, gebouwd in 1904 als graanpakhuis in opdracht van A. Kingma in een ambachtelijk-traditionele bouwtrant. In de voorgevel eerste steen: "29 september 1904 A.K. en J.K.O.". In 1920 is het pakhuis verbouwd en zijn op de eerste verdieping kantoren aangebracht. De opbouw van zinkbeplating achter de geveltop is van later datum en van ondergeschikt belang. Het gebouw is thans in gebruik als bedrijfsruimte. Omschrijving Het gebouw is opgetrokken op een diepe, in hoofdvorm rechthoekige plattegrond en telt vijf bouwlagen onder een plat dak. De zes traveeën brede voorgevel is symmetrisch van opzet en opgetrokken uit rode baksteen op een gesinterd trasraam. De twee middelste traveeën bevatten houten hijsdeuren, geflankeerd door smallere vensteropeningen. Alle venster- en deuropeningen zijn segmentboogvormig gesloten en hebben rollagen van gesinterde steen. De verdiepingsvensters hebben bakstenen vensterbanken. Tegen de trapsgewijs uitgemetselde geveltop bevinden zich twee houten trijshuisjes. Ter hoogte van de balklagen zijn in alle gevels smeedijzeren muurankers aangebracht. De achtergevel is vijf traveeën breed waarvan de middelste houten hijsdeuren bevat, geflankeerd door telkens twee vensters. Aan de geveltop bevindt zich hier eveneens een houten trijshuisje. Waardering PAKHUIS, gebouwd in een ambachtelijk-traditionele bouwtrant nabij het oostelijk havengebied, van algemeen belang vanwege zijn cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde, de architectonische gaafheid van het exterieur, en vanwege zijn betekenis voor de sociaal-economische geschiedenis van de stad Groningen en in het bijzonder de negentiende-eeuwse graanhandel. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 483690
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Voormalig graanpakhuis in Groningen

Trompbrug

Trompsingel/Veemarktstraat-Trompstraat
Groningen
Inleiding DRAAIBRUG, genaamd Trompbrug, gelegen over het Verbindingskanaal ten zuiden van de binnenstad van Groningen, ontworpen in 1879 als..

Pakhuiscomplex

Oosterkade 2a
Groningen
Inleiding PAKHUISCOMPLEX, gesitueerd op de hoek van de Oosterkade en de Lijnbaanstraat, gebouwd in 1878 kort na de aanleg van de Oosterhaven..

Orion

Lijnbaanstraat 8
Groningen
Inleiding PAKHUIS, genaamd 'Orion', gesitueerd in de gesloten, uit overwegend bedrijfspanden en voormalige graanpakhuizen bestaande noorde..

Eclectisch herenhuis

Radesingel 19
Groningen
Inleiding HERENHUIS, deel uitmakend van een ensemble van vier aaneengeschakelde herenhuizen, gesitueerd in de gesloten, uit eind negentiende..

Eclectisch herenhuis

Radesingel 17
Groningen
Inleiding HERENHUIS, deel uitmakend van een ensemble van vier aaneengeschakelde herenhuizen, gesitueerd in de gesloten, uit eind negentiende..

Kaart & Routeplanner

Route naar Voormalig graanpakhuis in Groningen

Foto's (1)