Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Oosterkerk in Groningen

Kerkelijk Gebouw

S.S. Rosensteinlaan 22
9713AT Groningen
Groningen

Bouwjaar: 1927-'29 1929 1927-'29
Architect: Kuiler & Drewes Kuiler 1929 Kuiler & Drewes


Beschrijving van Oosterkerk

Inleiding KERK, stedebouwkundig fraai gesitueerd op de hoek van de S.S. Rosensteinlaan en de Thomassen à Thuessinklaan aan de hoofdtoegang van de in de jaren twintig en dertig gerealiseerde Oosterparkwijk, gebouwd in 1927-1929 als gereformeerde kerk met aangebouwde pastorie en kosterwoning in opdracht van de kerkeraad naar ontwerp van de Groninger architecten Kuiler en Drewes in een door de architectuur van de Amsterdamse School geïnspireerde bouwstijl. De aanbouw met vergaderlokaal uit 1958 aan de zijde van de Thomassen à Thuessinklaan valt buiten de bescherming. Het orgel uit 1939, gemaakt door de Fa. Valckx en Van Kouteren, heeft geen monumentale waarde. In 1990 zijn de waardevolle glas-in-loodramen gerestaureerd. Het gebouw is thans nog als kerk in gebruik. Omschrijving Het uit geelgrijze baksteen op een veelhoekige plattegrond opgetrokken kerkgebouw bestaat uit een samenstel van een drietal kappen met steile zadeldaken, belegd met zwart geglazuurde Hollandse pannen. Op het snijpunt van de drie kappen staat een spitse, torenachtige dakruiter, bekleed met leien en ter hoogte van de insnoeringen gemarkeerd met zinken elementen. Aan de straatzijde heeft het gebouw twee zelfstandige puntgevels die in de rooilijn zijn geplaatst. Hiertussen bevindt zich de overhoeks geplaatste voorgevel met de hoofdingang. Tussen voor- en zijgevels staan massieve, afgestompte torens met smalle galmgaten en bolvormige, met zink afgedekte bekroningen. Alle gevels hebben grote, paraboolvormige ramen die door twee muurdammen in drieën zijn gedeeld. De ramen zijn ingevuld met kleurig glas-in-lood uit de bouwtijd en hebben onderdorpels van geglazuurde lekdorpelsteen. De hoofdingang bestaat uit een dubbele blankhouten deur in een portiek, geflankeerd door halfronde borstweringen die reiken tot halverwege de hoogte van de gevel. Tussen de borstweringen boven de ingang een terugliggend balkon met gebogen bakstenen borstwering en houten vlaggestok. Aan weerszijden in de borstweringen reeksen kleine vierkante glas-in-loodramen. Inwendig heeft de ruimte een centraal karakter, overdekt door een in het zicht gelaten houten bekapping. De lampen met een vormgeving in de stijl van de Amsterdamse School dateren uit de bouwtijd. Waardering Kerk met aangebouwde pastorie en kosterswoning, opmerkelijk gesitueerd en vormgegeven in een bouwstijl, die geïnspireerd is door de architectuur van de Amsterdamse school naar ontwerp van de Groninger architecten Kuiler & Drewes, van algemeen belang uit stedebouwkundig, cultuurhistorisch en architectuurhistorisch oogpunt, vanwege de bijzondere samenhang tussen exterieur en interieur, vanwege de plaats die het gebouw inneemt in het werk van de architecten en vanwege zijn opmerkelijke stedebouwkundige situering. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 483654
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Oosterkerk
De kerk in 2009
De kerk in 2009
Locatie S.S. Rosensteinlaan 22-23, Groningen
Oorspr. functie kerk
Start bouw 1927
Bouw gereed 1929
Monumentstatus Rijksmonument
Monumentnummer 483654
Architect J. Kuiler & L. Drewes
Portaal:  Civiele techniek en bouwkunde

De Oosterkerk is een kerk in de Nederlandse stad Groningen.

Beschrijving

De kerk is van de hand van de Groninger architecten Jan Kuiler & Lucas Drewes. Zij hadden al eerder de Noorderkerk (1920) gebouwd. Het tweetal ontwierp een expressionistisch gebouw, geïnspireerd door de stijl van de Amsterdamse School. Het gebouw telt 1.116 zitplaatsen, waarvan 780 beneden en 336 op de galerijen.

De kerk (met kosterswoning en pastorie) staat op een veelhoekig (waaiervormig) plattegrond, met de hoofdingang gericht op de hoek van de S.S. Rosensteinlaan en de Thomassen à Thuessinklaan, aan de rand van de Oosterparkwijk. De kosterswoning bevindt zich aan de Thomassen à Thuessinklaan en de pastorie aan de Rosensteinlaan. De glas-in-loodramen werden in 1990 gerestaureerd. De Oosterkerk is een erkend rijksmonument.[1]

Het gebouw is sinds de bouw als kerk in gebruik; tussen 1999 en 2002 werd het gebouw gedeeld door de Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt). Sinds 2002 alleen door het laatstgenoemde kerkgenootschap.[2] In de jaren tachtig werd de kerk ook gebruikt als repetitieruimte door het Noordelijk Filharmonisch Orkest.

Overigens kent de stad nog een Oosterkerk. Aan de Oosterweg in de wijk de Oosterpoort werd in 1924 een Hervormde Oosterkerk gebouwd. Deze is in de jaren tachtig van de vorige eeuw verbouwd tot appartementencomplex.

Zie ook


Monumenten in de buurt van Oosterkerk in Groningen

Nijverheidsschool

Petrus Driessenstraat 3
Groningen
Inleiding SCHOLENCOMPLEX, bestaande uit een ambachtsschool en een M.T.S., gebouwd in 1922-1923 in opdracht van de gemeente Groningen naar on..

Wielewaalflat

Zaagmuldersweg 530
Groningen
Inleiding WIELEWAALFLAT TE GRONINGEN. De wettelijke bescherming van de Wielewaalflat behelst twee (aaneengebouwde) vleugels, t.w. de hoogb..

Noorderbad

Oosterhamrikkade 66
Groningen
Inleiding Zwembad, genaamd het Noorderbad, vrijstaand gesitueerd op de hoek van de Oosterhamrikkade en de Diephuisstraat, gebouwd in 1933 al..

Dubbele bedrijfshal voormalige gasfabriek

Langestraat 66
GRONINGEN (Gemeente Groningen)
Inleiding DUBBELE BEDRIJFSHAL, deel uitmakend van het complex van de voormalige gemeentelijke gasfabriek van Groningen (1854), gesitueerd ..

Regulateurshuis voormalige gasfabriek

Langestraat 66
Groningen
Inleiding REGULATEURSHUIS, deel uitmakend van het complex van de voormalige gemeentelijke gasfabriek, vrijstaand gesitueerd op het terrein v..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)