Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Typografengasthuis in Groningen

Gebouw

Petrus Campersingel 37
9713AD Groningen
Groningen

Bouwjaar: 1903
Architect: K.H. Holthuis Holthuis KH 1903 K.H. Holthuis


Beschrijving van Typografengasthuis

Inleiding GASTHUIS, genaamd Typografengasthuis, vrijstaand gesitueerd aan de Petrus Campersingel en bestaande uit 47 hofwoningen waarvan zes beneden- en bovenwoningen verbonden door een poort zijn gelegen aan de openbare weg en 35 aan de daarachtergelegen hof met een langwerpige vorm van 85 x 17 meter, gebouwd in 1903 in opdracht van het College van Boekverkopers naar ontwerp van de Groninger architect K.H. Holthuis in een traditioneel-ambachtelijke bouwstijl. Het één meter brede voorerf is betegeld en omzoomd met een (deels nog aanwezig) ijzeren hekwerk uit de bouwtijd. De hof heeft in het midden een langwerpig, ovaalvormig perk met gazon en struiken. De begane grond van nr. 37 (het rechter hoekpand aan de singel) was oorspronkelijk een winkel. De woningen zijn thans nog als (particuliere) woningen in gebruik. Omschrijving De woningen aan de straatzijde tellen twee bouwlagen en zijn drie traveeën breed onder een dwarsgeplaatst schilddak, belegd met een Friese golfpan, met elk een uitgebouwde kajuit met een trapgevel. De gevels worden afgesloten door een geprofileerde houten bakgoot. Alle woningen zijn opgetrokken op rechthoekige plattegronden uit rode baksteen op een trasraam van gesinterde steen. De gevels zijn verlevendigd met stuc dorpelbanden. De vensters hebben een T-roedeverdeling en verhoogde segmentbogen met siermetselwerk in de boogtrommels. De opgemetselde kajuiten hebben rondboogvensters. De hofwoningen tellen één bouwlaag onder een omlopend schilddak, belegd met een zwarte Friese golfpan. De trapgevels van de kajuiten zijn afgedekt met beton. Zeer karakteristiek zijn de circa 1.50 meter hoge schoorstenen. De hofwoningen hebben T-vensters met strekken en houten paneeldeuren met een gietijzeren rooster. In het midden van de gevelwand aan de Petrus Campersingel bevindt zich de TOEGANGSPOORT naar de hof van vier meter breed met een geprofileerde rondboog op negblokken van gietbeton en trappen. Op de rondboog de naam van het gasthuis met de stichtingsdatum. Op het midden van de boog in stuc een rechthoekig veld met een opengeslagen boek met de spreuk: 'Uit Haarlems Bloemhof ging het licht op over de aarde'. Het geheel is bekroond met een schilddragende leeuw. In de noordwand van de poort is een natuurstenen gedenkplaat. Aan weerszijden in het midden zijn twee hanglantaarns bevestigd. Waardering Gasthuis, bestaande uit hofwoningen met centrale toegangspoort, gebouwd als Typografengasthuis naar ontwerp van de Groninger architect K.H. Holthuis in een karakteristieke ambachtelijk-traditionele bouwstijl van rond de eeuwwisseling, van algemeen belang vanwege zijn cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde alsmede vanwege de architectonische gaafheid van het exterieur en vanwege zijn betekenis voor de geschiedenis van de volkshuisvesting in de stad Groningen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 483507
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Typografengasthuis
Poort van het Typografengasthuis
Poort van het Typografengasthuis
Basisgegevens
Locatie Groningen, Petrus Campersingel 37-117
Periode 1903 - 1972
Gesticht door Groninger Boekverkoopers College
Architect K.H. Holthuis
Eigenaar Particuliere eigenaren
Monumentstatus Rijksmonument
Monumentnummer 483507

Het Typografengasthuis is een hofje aan de Petrus Campersingel in de stad Groningen. Het is in 1903 gebouwd in opdracht van het Groninger Boekverkoopers College en was bedoeld als een mogelijkheid om het kapitaal van de stichting te beleggen.

Geschiedenis

In 1891 werd voorgesteld woningen te bouwen voor de gezellen, niet alleen als kapitaalbelegging maar vooral om de leden te gerieven. Vooral de voorzitter, de heer P. Noordhoff, was erg enthousiast. Verschillende bouwgronden werden bezichtigd en in 1896 werd een terrein van ongeveer 4500 m² aangekocht aan de Singelweg (sinds 1924 de Petrus Campersingel) voor ƒ 2,- per vierkante meter. Het was de bedoeling hierop 36 woningen te bouwen. De gemeente aarzelde met het geven van toestemming (in verband met de vrees voor gettovorming). Om de vergunningsprocedure te versnellen werd in 1901 een nieuw plan bedacht: in plaats van aparte woningen zou er een gasthuiscomplex gebouwd worden. Architect K.H. Holthuis (1852-1942) berekende dat er dan zelfs plaats was voor 46 woningen, waaronder twee met winkel. De nieuwe plannen werden samen met conceptreglementen voor Pensioenfonds en Gasthuis naar de gemeente gestuurd en in 1902 kwam eindelijk de toestemming: men kon met de bouw beginnen.

Nieuwe ontwikkelingen

In 1972 werden de woningen in het gasthuis verkocht aan particulieren. Doordat het gasthuis korte tijd door de Stichting Studentenhuisvesting werd geëxploiteerd, woonden er op dat moment veel studenten. Een aantal van hen kocht het huis dat ze huurden, enkelen wonen er nu nog. De leden van het pensioenfonds die er op dat moment nog in het gasthuis woonden, mochten er tot hun dood blijven wonen. Het beheer van het ongedeelde eigendom (tuin, poort en dergelijke) werd overgedragen aan de Stichting Typografengasthuis, waaraan alle huiseigenaren deelnemen. Sindsdien zijn veel huizen gemoderniseerd: het toilet werd naar binnen gehaald, de bedstedes werden er uit gesloopt, er kwam centrale verwarming en dubbel glas. Sommige bewoners kochten het naastgelegen huis erbij. Het uiterlijk van het gasthuis is echter vrijwel onveranderd gebleven.

In 1995 werd het Typografengasthuis aangewezen tot rijksmonument. Op dit moment wonen er ruim zestig mensen. Verschillende soorten huishoudens zijn vertegenwoordigd: o.a. alleenstaanden, jongeren en (iets) ouderen. De bewoners ontmoeten elkaar in de gemeenschappelijke tuin en delen de verantwoordelijkheid voor het gasthuis.Monumenten in de buurt van Typografengasthuis in Groningen

Eclectisch herenhuis

Petrus Campersingel 33
Groningen
Inleiding WOONHUIS, aan drie zijden vrijstaand gesitueerd met grote voortuin en oud geboomte en teruggelegd ten opzichte van de rooilijn aan..

Rioolgemaal

Damsterdiep 146
Groningen
Inleiding RIOOLGEMAAL, vrijstaand gesitueerd met rondom beplantingen en een hoog ijzeren hek ten noorden van het Damsterdiep, gebouwd in 192..

De Lindenhof

Damsterdiep 231
Groningen
Fraai, 19e eeuws woonhuis onder schilddak, waarop 4 hoekschoorstenen met schilden. Eenvoudige omlijsting rond ingang en ramen.

Vierkant pand onder schilddak (EyeToEye Informatica/OctoQ)

Damsterdiep 227
Groningen
Vierkant 19e eeuws woonhuis onder schilddak met 4 hoekschoorstenen, voorzien van schilden. Inspringende ingang in zijgevel. In voorgevel 5 o..

Aanbouw de Lindenhof

Damsterdiep 233
Groningen
Langgerekt WOONHUIS onder zadeldak, aan een zijde aangebouwd aan nr 231. Twee schoorstenen op de nok. Zes 6-ruitsvensters, met de deur gecon..

Kaart & Routeplanner

Route naar Typografengasthuis in Groningen

Foto's (1)