Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Siebe Jan Boumaschool (voorheen Van Houtenschool) in Groningen

Gebouw

Oliemuldersweg 47
9713VA Groningen
Groningen

Bouwjaar: 1931-'32 1932 1931-'32
Architect: S.J. Bouma Bouma 1932 S.J. Bouma


Beschrijving van Siebe Jan Boumaschool (voorheen Van Houtenschool)

Inleiding SCHOOLGEBOUW MET KADEMUREN, PERGOLA EN TOEGANGSHEK, vrijstaand gesitueerd in het Pioenpark in de as van een grote langgerekte vijverpartij ten oosten van de Oliemuldersweg tussen de Irislaan en de Hortensialaan, gebouwd in 1931-1932 als monumentaal element in het uitbreidingsplan van 1931 (Plan Oost) als openbare lagere school in opdracht van de gemeente Groningen naar ontwerp van de Groninger architect S.J. Bouma (Gemeentewerken) in de stijl van het kubistisch expressionisme. In de jaren zeventig is het oorspronkelijke glas-in-lood met geometrische motieven in het trappenhuisvenster verwijderd en vervangen door gekleurd plexiglas. Tijdens de restauratie van het gebouw in 1993-1994 is het glas-in-lood naar oorspronkelijk ontwerp teruggeplaatst. Het gebouw is thans nog steeds in gebruik als school. Omschrijving Het zeven lokalen bevattende gebouw is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond, telt twee bouwlagen onder een plat dak en strekt zich uit over de volle breedte van de vijver. De gevels zijn opgetrokken uit geelgrijze baksteen (Waalsteen) in ketting- en koppenverband. Haaks op de vleugel met de leslokalen staan de in elkaar geschoven kubische volumes van de entree-partij met torenachtige, hoog opgemetselde schoorsteen. Dit gedeelte is deels opgetrokken uit bruine mondsteen en geelgrijze baksteen. De schoorsteen is versierd met een smalle, verticale strook blauw geglazuurde tegels. De noordgevel, die aan de vijverkant gesloten muurvlakken heeft die aansluiten op de kademuur, bevat op de begane grond brede, liggende stalen ramen met een verfijnde roedeverdeling (2 x 8) en een langgerekte, stalen vensterreeks onder een doorlopende betonlatei met een vierkante roedeverdeling op de verdieping. De vensterreeks eindigt aan de oostkant in de gebogen gevelwand en loopt aan de andere zijde met een haakse hoek naar beneden. De vensterstroken met zwart geglazuurde dorpelstenen voorzien de achtergelegen gangen van licht. Voor de hele noordgevel langs loopt een verhoogd terras met pergola en kademuren. De ingang aan de vijverzijde wordt geaccentueerd door een brede bakstenen poort met trappen en bloembakken die van het gebouw naar de vijver leiden. De pergola bestaat uit tien gemetselde kolommen van zwart geglazuurde steen en houten liggers. Het haaks geplaatste entree-gedeelte met trappenhuis heeft aan de vijverzijde een uitgebouwd groot, verticaal venster op een betonvoet. Het trappenhuisvenster is opnieuw voorzien van glas-in-lood naar oorspronkelijk ontwerp. Het gevelvlak hiernaast is versierd met een grafisch motief in zwarte en witte betegeling. De hoofdingang aan de Oliemuldersweg bestaat uit een ijzeren toegangshek onder een betonnen luifel, die leidt naar de ingang om de hoek in de zuidgevel onder een brede rondboog. Hiernaast in de zuidgevel een vijfzijdig uitgebouwd houten gebouwtje met brede raamkozijnen dat als kamer van het hoofd diende. De zuidgevel waarachter zes klaslokalen liggen, is in tegenstelling tot de noordgevel open van karakter en wordt geleed door grote, samengestelde houten ramen, drie per lokaal. Inwendig ondermeer van belang de betegelde gangen, scheidingswanden met deuren en vensters met roedeverdeling tussen de gangen en de lokalen en het glas-in-lood in het trappenhuisvenster. Waardering Schoolgebouw met kademuren, pergola en toegangshek, waardevol representant van het kubistisch expressionisme uit het begin van de jaren dertig naar ontwerp van de Groninger architectect S.J. Bouma (Gemeentewerken), van algemeen belang vanwege zijn cultuurhistorische en grote architectuurhistorische waarde alsmede vanwege de grote kwaliteit van de bijzondere, stedebouwkundige situering en vanwege de kwaliteit van het ontwerp, dat mag worden beschouwd als een van de hoogtepunten in het oeuvre van de Groninger architect S.J. Bouma. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 483495
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Siebe Jan Boumaschool (voorheen Van Houtenschool) in Groningen

Woningbouwcomplex Lindenhof

Graspad 2
Groningen
Inleiding WONINGBOUWCOMPLEX, bestaande uit 176 woningwetwoningen waarvan de kern wordt gevormd door een open plein van circa 45 x 60 m, de m..

Simon van Hasseltschool

Heesterpoort 1
Groningen
Inleiding SCHOOLGEBOUW met twee overdekte speelplaatsen en ommuring, vrijstaand gesitueerd op de hoek van de Heesterpoort en de Zaagmuldersw..

Langgerekt woonhuis

Damsterdiep 237
Groningen
Langgerekt woonhuis onder semi-zadeldak met een topgevel. Twee schoorstenen op de nok. Ingang in de zijgevel; zesruitsvensters.

Aanbouw de Lindenhof

Damsterdiep 233
Groningen
Langgerekt WOONHUIS onder zadeldak, aan een zijde aangebouwd aan nr 231. Twee schoorstenen op de nok. Zes 6-ruitsvensters, met de deur gecon..

Rioolgemaal

Damsterdiep 146
Groningen
Inleiding RIOOLGEMAAL, vrijstaand gesitueerd met rondom beplantingen en een hoog ijzeren hek ten noorden van het Damsterdiep, gebouwd in 192..

Kaart & Routeplanner


Foto's (4)