Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Simon van Hasseltschool in Groningen

Gebouw

Heesterpoort 1
9713KX Groningen
Groningen

Bouwjaar: 1926-'28 1928 1926-'28
Architect: S.J. Bouma Bouma 1928 S.J. Bouma


Beschrijving van Simon van Hasseltschool

Inleiding SCHOOLGEBOUW met twee overdekte speelplaatsen en ommuring, vrijstaand gesitueerd op de hoek van de Heesterpoort en de Zaagmuldersweg tegenover het Linneusplein, gebouwd in 1926-1928 als zes- en zevenklassige openbare lagere school met gymnastieklokaal in opdracht van de gemeente naar ontwerp van Gemeentewerken (S.J. Bouma) in de stijl van de Amsterdamse School. Het gebouw vormt in stedebouwkundige zin een monumentale begrenzing en markering van de achterliggende Oosterparkwijk (Plan Oost). Omschrijving Het gebouw is opgetrokken op een L-vormige plattegrond en bestaat uit tweevleugels van elk twee bouwlagen onder steile schilddaken, belegd met een oranje-rode verbeterde Hollandse pan. Het hoekvolume met het gymnastieklokaal tussen de beide vleugels is sterk geaccentueerd met een hoger opgetrokken schilddak met een opgelegde zinken nok en een torenachtige, kubistisch vormgegeven schoorsteen met aan de bovenkant uitstekende, horizontale betonplaten. De pannen van dit dakdeel zijn aan twee zijden voortgezet tot in het vlak van de gevel. De verspringende geveldelen zijn opgetrokken uit paarsbruine mondsteen en gele baksteen in verschillende metselverbanden. Op de begane grond heeft de gevel aan de Zaagmuldersweg (westgevel) een lange reeks van diepliggende, smalle rechthoekige vensters onder een doorlopende betonlatei. In het steile dakdeel, waarvan de pannen zijn voortgezet tot in het vlak van de gevel, bevindt zich een langgerekte vensterstrook met bolgezette houten sponningen. De gevel van het hoekvolume is over twee bouwlagen opgemetseld en afgedekt met zink. Op de begane grond van dit geveldeel een breed rechtgesloten venster met een fijnmazige roedeverdeling, geflankeerd door halfronde gemetselde bloembakken van paarsbruine mondsteen. Op de verdieping hierboven bevinden zich drie rechtgesloten tuimelramen met roedeverdeling, waarvan de onderste vensters verdiept in het gevelvlak liggen. Onder het laag doorgetrokken pannendak van de noordgevel een soortgelijk breed vooruitspringende venster met fijnmazige roedeverdeling. Het hoge schilddak boven de vleugel aan de Heesterpoort (noordgevel) is tot boven de vensters van de begane grond doorgetrokken, met een door kolommen van groen geglazuurde baksteen geschraagd overstek. Het voorerf aan de Zaagmuldersweg wordt afgesloten door een lage bakstenen muur van ruwe klinkers met afgeronde hoeken. Waardering Schoolgebouw met ommuring, als waardevolle representant van de Amsterdamse School-architectuur in de stad Groningen van algemeen belang vanwege zijn grote architectuurhistorische waarde alsmede vanwege zijn kwaliteit van de bijzondere stedebouwkundige situering en vanwege de kwaliteit van het ontwerp, dat mag worden beschouwd als een van de hoogtepunten in het oeuvre van de Groninger architect S.J. Bouma. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 483488
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Simon van Hasseltschool in Groningen

Woningbouwcomplex Lindenhof

Graspad 2
Groningen
Inleiding WONINGBOUWCOMPLEX, bestaande uit 176 woningwetwoningen waarvan de kern wordt gevormd door een open plein van circa 45 x 60 m, de m..

Rioolgemaal

Damsterdiep 146
Groningen
Inleiding RIOOLGEMAAL, vrijstaand gesitueerd met rondom beplantingen en een hoog ijzeren hek ten noorden van het Damsterdiep, gebouwd in 192..

Langgerekt woonhuis

Damsterdiep 237
Groningen
Langgerekt woonhuis onder semi-zadeldak met een topgevel. Twee schoorstenen op de nok. Ingang in de zijgevel; zesruitsvensters.

Aanbouw de Lindenhof

Damsterdiep 233
Groningen
Langgerekt WOONHUIS onder zadeldak, aan een zijde aangebouwd aan nr 231. Twee schoorstenen op de nok. Zes 6-ruitsvensters, met de deur gecon..

Vierkant pand onder schilddak (EyeToEye Informatica/OctoQ)

Damsterdiep 227
Groningen
Vierkant 19e eeuws woonhuis onder schilddak met 4 hoekschoorstenen, voorzien van schilden. Inspringende ingang in zijgevel. In voorgevel 5 o..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)