Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Cipierswoningen gevangenis in Groningen

Woonhuis

Hereweg 132
9722AA Groningen
Groningen

Bouwjaar: 1894
Architect: J.F. Metzelaar Metzelaar JF 1894 J.F. Metzelaar


Beschrijving van Cipierswoningen gevangenis

Inleiding CIPIERSWONINGEN, bestaande uit een blok van zes woningen onder één kap, gesitueerd aan de oostzijde van de Hereweg ten zuiden van de toegangspoort van de cellulaire gevangenis, gebouwd in 1894 in opdracht van het Rijk naar ontwerp van justitie-architect J.F. Metzelaar in een ambachtelijk-traditionele bouwtrant. De voorerven worden omzoomd door een eenvoudig smeedijzeren hekwerk. De woningen zijn thans particulier bewoond. Omschrijving De woningen zijn opgetrokken op een rechthoekige plattegrond en tellen één bouwlaag en een zolderverdieping onder een gemeenschappelijk zadeldak, belegd met een grijze Hollandse pan. De woningen zijn voorzien van aan elkaar gespiegelde uitbouwtjes aan de achterzijde. De voorgevels zijn elk twee traveeën breed en opgemetseld van roodbruine baksteen. De zijgevels zijn witgepleisterd. De venster- en deuropeningen zijn licht getoogd gesloten met strekken. De deuren zijn voorzien van een tweedeligbovenlicht. De brede vensters bezitten hardstenen onderdorpels en een bovenlicht met een zesruits-roedeverdeling. Oorspronkelijk bezat ook de onderste helft van de vensters deze roedeverdeling. De vensters zijn aan weerszijden voorzien van houten roosterjalouzieën. De balklaag wordt gemarkeerd door smeedijzeren muurankers. De lage zolderverdieping bevat vensters met een zes-ruits en vier-ruits roedeverdeling. Tussen de hardstenen onderdorpels is een doorlopende band van reliëfmetselwerk aangebracht. De gevels worden beëindigd door een geprofileerde houten bakgoot met overstek. Waardering CIPIERSWONINGEN, van architectuurhistorisch en typologisch belang alsmede van belang als functioneel onderdeel van het complex van de cellulaire gevangenis. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 483420
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie

Het pand Hereweg 132-142 in de stad Groningen bestaat uit zes voormalige cipierswoningen in ambachtelijk-traditionele bouwstijl, die gezamenlijk zijn aangewezen als rijksmonument.

Beschrijving

Het blok Hereweg 132-142 in 2010

De woningen, die aan de oostzijde van de Hereweg staan, werden in 1894 gebouwd voor de huisvesting van bewaarders van de aangrenzende voormalige Cellulaire Strafgevangenis (nu: Van Mesdagkliniek). Het pand, dat werd ontworpen door J.F. Metzelaar (1818-1897), is opgetrokken op een rechthoekig grondplan en bestaat uit één bouwlaag met een lage zolderverdieping onder een zadeldak, dat is belegd met grijze Hollandse dakpannen. De voorgevel is gebouwd in roodbruine baksteen. Elke woning is twee traveeën breed en heeft gevelopeningen die aan de bovenzijde worden beëindigd door flauwe segmentbogen en strekken. De vensters hebben onderdorpels van hardsteen en zijn voorzien van bovenlichten met een zesruitsroedenverdeling. Ter weerszijden van de ramen zijn houten jaloezieën geplaatst. Boven de voordeuren zitten tweedelige bovenlichten. De locatie van de balklaag van de zolderverdieping is te zien aan smeedijzeren muurankers, die over de volle breedte van het pand zijn aangebracht. De verdieping is voorzien van vensters met zes- en vierruitsroedenverdeling, waarvan de onderdorpels eveneens van hardsteen zijn vervaardigd. Daartussen bevindt zich een band van uitgemetselde bakstenen. De voorgevels worden gesloten door een in profielwerk uitgevoerde houten bakgoot met een overstek. De beide zijgevels van het pand zijn witgepleisterd. Aan de achterzijde zijn de woningen voorzien van kleine uitbouwen, die ten opzichte van elkaar zijn gespiegeld. Als erfafscheiding is aan de voorzijde een smeedijzeren hek geplaatst.

De voormalige cipierswoningen, die inmiddels door particulieren worden bewoond, zijn aangewezen als rijksmonument, omdat ze "van architectuurhistorisch en typologisch belang" worden geacht en omdat ze worden gezien als een "functioneel onderdeel van het complex van de cellulaire gevangenis".


Monumenten in de buurt van Cipierswoningen gevangenis in Groningen

Voormalige strafgevangenis (sinds 1962: Van Mesdagkliniek)

Hereweg 128
Groningen
Inleiding CELLULAIRE GEVANGENIS MET POORTGEBOUW, gesitueerd aan de Verlengde Hereweg, gebouwd in 1883 in opdracht van het Rijk naar ontwer..

Expressionistisch woningcomplex met bakstenen muurtjes

Verlengde Hereweg 8A
Groningen
Inleiding WONINGCOMPLEX met karakteristieke bakstenen muurtjes, markant gesitueerd op de hoek van de Verlengde Hereweg en de Helper Oostsing..

Directeurswoningen gevangenis

Hereweg 126
Groningen
Inleiding DIRECTEURSWONINGEN, onderdeel uitmakend van het complex van de cellulaire gevangenis Groningen, vrijstaand gesitueerd aan de oos..

Woonhuis in Art Nouveau-stijl

Verlengde Hereweg 21A
Groningen
Inleiding WOONHUIS, gesitueerd in de nagenoeg gesloten westwand van de Verlengde Hereweg, bestaande uit bebouwing van rond de eeuwwisseling,..

Voormalige directeurswoning

Verlengde Hereweg 33A
Groningen
Inleiding DIRECTEURSWONING, gesitueerd in de nagenoeg gesloten westwand van de Verlengde Hereweg, bestaande uit overwegend bebouwing van ron..

Kaart & Routeplanner

Route naar Cipierswoningen gevangenis in Groningen

Foto's (1)