Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Directeurswoningen gevangenis in Groningen

Woonhuis

Hereweg 126
9722AA Groningen
Groningen

Bouwjaar: 1883
Architect: J.F. Metzelaar Metzelaar JF 1883 J.F. Metzelaar


Beschrijving van Directeurswoningen gevangenis

Inleiding DIRECTEURSWONINGEN, onderdeel uitmakend van het complex van de cellulaire gevangenis Groningen, vrijstaand gesitueerd aan de oostzijde van de Hereweg aan de uiteinden van de muur, die het complex aan de voorzijde afsluit, gebouwd in circa 1885-1890 in een eclectische bouwstijl. Het betreft twee identieke woningen; de noordelijke woning was bestemd voor de directeur, de zuidelijke voor de adjunct-directeur van de gevangenis. De woningen zijn met de voorgevel naar de straat gericht en thans in gebruik als onderdeel van de Dr. S. van Mesdagkliniek. Omschrijving De woningen zijn opgetrokken op een rechthoekige plattegrond en tellen één bouwlaag onder een zadeldak, belegd met een grijze Hollandse pan. De voorgevel is vier raamtraveeën breed en is witgepleisterd en voorzien van schijnvoegen. Het gevelmuurwerk van de zijgevels is witgesausd. De voorgevel bevat op de begane grond een viertal rechtgesloten vensters met een tweedelig bovenlicht. In pleister is de suggestie van strekken aangegeven. De vensters hebben hardstenen onderdorpels en zijn voorzien van houten roosterjalouzieën. De topgevel bevat een rondboogvenster met een vier-ruits roedeverdeling onder een rondboog. Het venster is in een gepleisterd, iets vooruitspringend rechthoekig kader geplaatst dat aan de bovenzijde recht wordt afgesloten door geprofileerd stuc lijstwerk. In het midden boven het venster is een bewerkt smeedijzeren muuranker aangebracht. De zijgevels worden beëindigd door een geprofileerde houten bakgoot op houten klossen. Waardering DIRECTEURSWONINGEN, onderdeel uitmakend van het complex van de cellulaire gevangenis Groningen, gebouwd in circa 1885 in een eclectische bouwstijl, van architectuurhgistorisch en typologisch belang alsmede van belang als functioneel onderdeel van het complex van de cellulaire gevangenis. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 483412
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie

De panden Hereweg 126 en 130 in Groningen zijn twee vrijwel identieke directeurswoningen in eclectische stijl, behorend bij de voormalige Cellulaire Strafgevangenis (thans: Van Mesdagkliniek). Ze zijn samen aangewezen als rijksmonument.

Beschrijving

De voorgevel van Hereweg 130, de zuidelijke van de twee directeurswoningen (2010)

De beide vrijstaande woningen, die rond 1885-1890 werden gebouwd, staan aan de oostkant van de Hereweg ter weerszijden van het hoofdgebouw van de Van Mesdagkliniek. Wie ze heeft ontworpen, is niet bekend. De noordelijke woning (Hereweg 126) was bedoeld voor de directeur van de gevangenis, de zuidelijke voor de adjunct-directeur. De panden zijn inmiddels in gebruik bij de Van Mesdagkliniek.

De woningen zijn beide gebouwd op een rechthoekig grondplan en bestaan uit één bouwlaag onder een zadeldak, dat is belegd met grijze dakpannen. Ze hebben aan de voorzijde vier traveeën brede gepleisterde topgevels, waarop schijnvoegen zijn aangebracht. Op de begane grond hebben de panden elk vier rechtgesloten vensters, die zijn voorzien van hardstenen onderdorpels en houten jaloezieën en waarboven met pleister de aanwezigheid van strekken wordt gesuggereerd. Boven in de voorgevel bevindt zich in het midden een rondboogvenster, gevat in een in pleisterwerk uitgevoerde omlijsting, die aan de bovenkant is gesloten door gestuct lijstwerk. Boven dit venster zit een smeedijzeren muuranker.

De beide directeurswoningen zijn aangewezen als rijksmonument vanwege hun "architectuurhistorisch en typologisch belang" en omdat ze worden beschouwd als "functioneel onderdeel van het complex van de cellulaire gevangenis".

Coördinaten


Monumenten in de buurt van Directeurswoningen gevangenis in Groningen

Cipierswoningen gevangenis

Hereweg 132
Groningen
Inleiding CIPIERSWONINGEN, bestaande uit een blok van zes woningen onder één kap, gesitueerd aan de oostzijde van de Hereweg ten zuiden va..

Voormalige strafgevangenis (sinds 1962: Van Mesdagkliniek)

Hereweg 128
Groningen
Inleiding CELLULAIRE GEVANGENIS MET POORTGEBOUW, gesitueerd aan de Verlengde Hereweg, gebouwd in 1883 in opdracht van het Rijk naar ontwer..

Expressionistisch woningcomplex met bakstenen muurtjes

Verlengde Hereweg 8A
Groningen
Inleiding WONINGCOMPLEX met karakteristieke bakstenen muurtjes, markant gesitueerd op de hoek van de Verlengde Hereweg en de Helper Oostsing..

Woonhuis in Art Nouveau-stijl

Verlengde Hereweg 21A
Groningen
Inleiding WOONHUIS, gesitueerd in de nagenoeg gesloten westwand van de Verlengde Hereweg, bestaande uit bebouwing van rond de eeuwwisseling,..

Voormalige directeurswoning

Verlengde Hereweg 33A
Groningen
Inleiding DIRECTEURSWONING, gesitueerd in de nagenoeg gesloten westwand van de Verlengde Hereweg, bestaande uit overwegend bebouwing van ron..

Kaart & Routeplanner

Route naar Directeurswoningen gevangenis in Groningen

Foto's (1)