Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Hervormde kerk in Bovensmilde

Kerkelijk Gebouw

Hoofdweg 186
9421PD Bovensmilde (gemeente Midden Drenthe)
Drenthe

Bouwjaar: 1868-'69 1902 (consistorie) 1975-'76 (rest.)

(1 recensie)

Beschrijving van Hervormde kerk

Inleiding Nederlands Hervormde KERK met historisch orgel, gebouwd in 1868-1869 in Waterstaatsstijl en ingewijd op 30 januari 1870. Gevelsteen met opschrift: "Gebouwd Anno 1869". In 1975-1976 werd de kerk gerestaureerd in opdracht van de kerkvoogdij en uitgevoerd door Van Veen's Bouwbedrijf (Bovensmilde). Ook het interieur is van belang. De toegevoegde uitbreiding aan de achterzijde, daterend uit 1902, valt buiten de bescherming wegens het ontbreken van monumentale waarden. Omschrijving Dwarsgeplaatste zaalkerk op rechthoekige grondslag, opgetrokken in baksteen en gedekt door een schilddak belegd met oud hollandse pannen (zwart); (met zink beklede) gietijzeren goten op klossen; staafankers. De uitspringende westelijke hoofdingang heeft een stoep, een met zorg vernieuwde dubbele paneeldeur met houten omlijsting waarvan het hoofdgestel rust op decoratief bewerkte consoles. Vervolgens van beneden naar boven een gekoppeld rondboogvenster met geprofileerde omlijsting, goot op klossen, een drievoudig gekoppeld zolderlicht (rondboogramen van klein formaat), een houten dakruiter met houten schacht, een opengewerkte klokkestoel, frontonvormige daklijst en een smeedijzeren windvaan. De gemetselde gevels worden geleed door spaarvelden waarin rondboogvensters met in gietijzeren raster geplaatst glas-in-lood. De noordzijde heeft onder het rondboogvenster een dubbele paneeldeur met houten omlijsting. INTERIEUR met korfboogvormig houten gewelf met trekstangen. Aan de noordzijde een balkon rusten op vier classicistisch geinspireerde houten kolommen. Op het balkon een eenklaviers orgel, vermoedelijk in 1684 gebouwd voor de Waalse kerk te Kampen. De orgelmaker is onbekend. Gelet op de pijpfactuur moet de maker afkomstig zijn uit oost-Nederland of Westfalen. In 1809 ingrijpend verbouwd door Lambertus van Dam. In 1897 in Bovensmilde geplaatst door J. Proper uit Kampen. Bij de overplaatsing werd het orgel vergroot. Bij de restauratie in 1988 werd de vergrote kast gehandhaafd. De dispositie van het instrument werd hersteld naar de toestand van 1809. Op de zijkant een schild met opschrift: "Geschenk ter herinnering aan de nagedachtenis van de familie Sichers, Boven Smilde 4 juni 1897 Gebrs De Wal". Het balkon rust op vier classicistisch geinspireerde houten kolommen met gemarmerd schilderwerk. De houten banken zijn boogvormig gegroepeerd rondom het oostelijk gelegen doophek met als middelpunt de preekstoel (een hangende kuip met vlak paneelwerk en onderaan een granaatappel; klankbord). Aan drie zijden zijn verhoogde banken tegen de muur geplaatst. Boven de westelijke tochtdeur een rondvenster met gebrandschilderd glas-in-lood met Christusfiguur en opschrift: "komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven". Waardering Nederlands Hervormde kerk van cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van een religieuze ontwikkeling; van architectuurhistorisch belang vanwege de vormgeving, het materiaalgebruik, de samenhang tussen interieur en exterieur; vanwege de gaafheid en de regionale zeldzaamheid van dit kleine type zaalkerk. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 482941
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:55:05.0

Recensies en ervaringen (1)

Hervormde kerk
4
Recensie door: ()
De tekst op het orgel moet zijn: "Geschenk ter herinnering aan de nagedachtenis van de Familie Sickens, Bovensmilde 4juni 1897, Gebrs. de Wal" Inmiddels is bij de restauratie van 2017een groot deel van de banken verwijderd i.v.m. flexibel gebruik als kerk en cultureel podium.
Toevoegen

Monumenten in de buurt van Hervormde kerk in Bovensmilde

Hervormde pastorie

Hoofdweg 185
Bovensmilde (Gemeente Midden Drenthe)
Inleiding PASTORIE gebouwd in 1862 in een enigszins Eclectische trant. In opdracht van de kerkvoogdij werd door Architectenbureau P. de Gr..

Krimpenboerderij met zijlangsdeel

Hoofdvaartsweg 162
Assen
Inleiding De omstreeks 1860 gebouwde BOERDERIJ is van het krimpen-type met langsdeel. Van dergelijke akkerbouwboerderijen staan nog enkele ..

Boerderij met zijbaander en bakstenen gevel aan woongedeelte

Witterzomer 1
Assen
Boerderij met zijbaander en bakstenen gevel aan woongedeelte.

Boerderij met achterbaander en underschoer en woongedeelte met bakstenen topgevel

Witterhaar 11
Assen
Boerderij met achterbaander en underschoer en woongedeelte met bakstenen topgevel.

Villa Maria (1931-1998: gemeentehuis)

Hoofdweg 24
Smilde (Gemeente Midden Drenthe)
Inleiding Gebouwd in 1893 als VILLA 'Maria' in opdracht van de Maria Jacoba Hoogerbrugge (dochter van de in 1892 overleden burgemeester Ma..

Kaart & Routeplanner

Route naar Hervormde kerk in Bovensmilde