Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Voormalig hoofdgebouw van de Nationale Luchtvaart School in 's Gravenhage

Gebouw

ILSY-plantsoen 5
2497GA 's Gravenhage
Zuid Holland

Bouwjaar: 1939 1939 1939
Architect: H.F. Mertens Mertens, Hermann H.F. Mertens


Beschrijving van Voormalig hoofdgebouw van de Nationale Luchtvaart School

NLS-GEBOUWIn oorsprong als hoofdzetel van de NATIONALE LUCHTVAART SCHOOL (NLS) bestemd gebouw, opgetrokken in 1939 naar nieuw- zakelijk ontwerp van H.F. Mertens op min of meer T-vormige plattegrond met lage, tapse westvleugel onder oplopend, gebogen dak met overstek en de lange, licht concave oostvleugel van twee in- en uitspringende bouwlagen en kelder onder zeer licht geknikt luifeldak. De gemetselde muren zijn witgesausd en bevatten in oorsprong alle stalen kozijnen en buitendeuren. Links in de oostgevel bevindt zich een gedenksteen die blijkens opschrift is geplaatst door de toenmalige minister van Defensie. De ingang bevindt zich in het drieledige portaal aan de zuid-zijde van de westvleugel, grotendeels uitgevoerd in staal en glas met verticale onderverdeling onder plat luifeldak; de gerende gevels van de westvleugel bevatten elk een vierledige vensterpartij met hoge onderverdeling, de korte kopgevel is blind in verband met de oorspronkelijke functie van leslokaal. De lange westgevel bevat verder links van de lokaalvleugel een personeelsingang en twee vierledige vensterpartijen met hoge onderverdeling en een cirkelvormig venster in het uitgebouwde portaal van de vroegere cantine-ruimte op de beganegrond; op de verdieping een zevental vierruitsvensters. De zuidvleugel, waarin in oorsprong de entreehal en kantoren (voor de chef-vliegdienst, instructeurs en administratie) waren ondergebracht en het trappenhuis naar de slaapzalen op de verdieping (voor dienstdoende instructeurs en 20 leerling-vliegers), bevat in de zuidgevel een viertal lage keldervensters, links een viertal gekoppelde bovenlichten (voor de toiletten) en een hoog geplaatst w.c.-raam. De naar het vliegveld gekeerde oostgevel is symmetrisch ingedeeld en heeft op de beganegrond in het midden over de hele verdieping-hoogte een grotendeels glazen erkerpartij ter breedte van twaalf smalle venster-assen, waaronder een drietal dubbele tuindeuren, overluifeld door de betonvloer van het bovengelegen balcon. Deze erkerpartij behoorde in oorsprong toe aan de centraal gesitueerde recreatiezaal. Te weerszijden van de erker zijn twee verticale vensters met onderverdeling geplaatst en twee vierledige vensterpartijen met hoge onderverdeling. De verdieping telt zeven venster-assen, waarvan de vijf in het midden zijn uitgevoerd als dubbele deuren naar het gemeenschappelijk balcon met stalen buisleuningen. Geheel aan de NW-zijde bevindt zich de in glas en staal uitgevoerde entree naar de vroegere cantine-ruimte in een klein portaal onder luifeldak. De noordgevel bevat op de verdieping een viertal hoog geplaatste horizontale tweelichten voor de in oorsprong daarachter gesitueerde wasgelegenheid. WAARDERING: Voormalig hoofdgebouw van de Nationale Luchtvaart School in nieuw-zakelijke trant, van belang als onderdeel van het luchthavencomplex Ypenburg en uit oogpunt van de luchtvaartgeschiedenis. N.B. Het later toegevoegde tussenlid aan de zuidzijde, ter verbinding van het NLS-gebouw met het stationsgebouw valt buiten de bescherming. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 480819
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:55:05.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Voormalig hoofdgebouw van de Nationale Luchtvaart School in 's Gravenhage

Stationsgebouw van Vliegveld Ypenburg, hoofdgebouw van het luchthavencomplex

ILSY-plantsoen 1
's Gravenhage
STATIONSGEBOUW YPENBURGNaar functionalistisch ontwerp van J.A. Brinkman en L.C. van der Vlugt op concave plattegrond met in- en uitspringend..

Portierswoning Ypenburg

ILSY-plantsoen 9
's Gravenhage
PORTIERSWONING YPENBURGOp onregelmatige grondslag met twee bouwlagen in cubische vormen onder plat, licht overstekend luifeldak gebouwd woon..

's-Gravenmade

Delftweg 50
Rijswijk
"'s-Gravenmade", gepleisterde woning met rechte kroonlijsten, twee zadeldaken met zakgoot, mogelijk 17e eeuw.

Stoomgemaal

Jaagpad 6
Rijswijk
Stoomgemaal aan de Delftse Vliet, gebouwd blijkens een stichtingssteen in de noordelijke gevel in 1873 om samen met de windmolen aan de Spie..

Vlietzicht: boerderij

Jaagpad 7
Rijswijk
Inleiding BOERDERIJ van het langhuistype, gebouwd in 1890 in opdracht van de familie Repelaer in Hollandse neorenaissancestijl. De boerderi..

Kaart & Routeplanner

Route naar Voormalig hoofdgebouw van de Nationale Luchtvaart School in 's Gravenhage

Foto's (1)