Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Gemeentehuis Voorm. gemeentehuis in Sleen

Gebouw

Brink 1
7841CE Sleen (gemeente Coevorden)
Drenthe

Bouwjaar: 1938 1957 (verb.) 1979-'80 (uitbr.)
Architect: A. Baart G. Wierenga en Y. Dijkstra (1979-'80) Baart 1938 A. Baart G. Wierenga en Y. Dijkstra (1979-'80)


Beschrijving van Gemeentehuis Voorm. gemeentehuis

Inleiding GEMEENTEHUIS gebouwd in 1938 in Neo-hollandse renaissance stijl (verwant aan de traditie van de Delftse School) naar ontwerp van architect A. Baart uit Leeuwarden. Het oude gemeentehuis stond voor de Hervormde kerk, toen sprake was van nieuwbouw gaf de toenmalige directeur van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg aan, dat het niet wenselijk was om het gemeentehuis op dezelfde plek te herbouwen. Door hem werd de huidige plaats aangegeven. Op 21 augustus 1936 kreeg Baart de opdracht. Een eerste ontwerp van het gemeentehuis was grootser van opzet en werd als te monumentaal beschouwd (qua materiaalgebruik en ontwerp neigde het naar de typische Interbellum Architectuur met een knipoog naar Dudok). Het uiteindelijke ontwerp werd uitgevoerd door aannemer G. Flik uit Emmen. Het wapen van Sleen, de schildhoudende wildemannen werd toen uitgedacht en afgeleid van het Deense rijkswapen. In 1947 werd in de voorgevel een herdenkingssteen geplaatst van de Drentse Michigan pioniers. In 1953 heeft A. Baart in bijpassende stijl een ontwerp gemaakt voor een nieuwe vleugel. Dit ontwerp is echter niet uitgevoerd. In 1957 werd de indeling van het gemeentehuis gewijzigd. In 1979-1980 werd een geheel nieuwe uitbreiding gerealiseerd achter het gemeentehuis naar ontwerp van Architectectenbureau Wieringa en Dijkstra uit Emmen. Omschrijving Op rechthoekige grondslag gebaseerd en in handvormsteen (grote Friese moppen) opgetrokken gemeentehuis, bestaande uit twee bouwlagen en gedekt door een aan achterzijde doorgetrokken zadeldak belegd met rode romaanse pannen; opengewerkte dakruiter met loden spits en smeedijzeren windvaan; eenvoudige geprofileerde goten op uitkragend en van tandlijst voorziene gemetselde onderbouwing; de kopse gevels zijn voorzien van een trapgevel met afgeschuinde 'treden'; de lengtegevels bevatten dakkapellen met zadeldaken. Uitbouw aan achterzijde ten behoeve van het trappenhuis; linkerzijkant uitbouw met lessenaardak; rechterzijkant uitbouw ten behoeve van de hoofdentree onder zadeldak. Gevelopbouw met gemetselde plint met afzaten, opgaand metselwerk in grote bruinrode en gele handvormsteen; smeedijzeren sierankers; op hollandse traditie gebaseerde vensterindelingen van diverse afmetingen met daarboven gemetselde ontlastingsbogen; opgeklampte houten deuren met geheng; gebruik van natuursteen. Topgevels met glas-in-lood ramen. Centraal in de symmetrisch ingedeelde voorgevel bevindt zich het gemeentewapen. INTERIEUR: raadzaal (verdieping) met vier spanten waarbij op de sleutelstukken en de kopse kanten van de makelaar dierenriemtekens zijn aangegeven. De oostelijke gevel bevat drie gebrandschilderde glas-in-lood ramen. Opgenomen voorstellingen wapen van Drenthe, gemeentewapen Sleen, de Nederlandse leeuw en onder het gemeentewapen de tekst: 'eene rede op zijn pas gesproken, is als gouden appelen in zilveren gebeelde schalen. Spreuken 25:11. Anno negentien honderd acht en dertig'. In de commissiekamer zijn ook enkele dierenriemtekens aanwezig. In de centrale gang (begane grond) een tegeltableau waarop de plattegrond van de gemeente en onder meer: A.D. MCMXXXVIII werd dit Raadhuis gebouwd met medewerking van het WERKFONDS naar het ontwerp van A. Baart Architect BNA te Leeuwarden. Opz. J. Boersma. Waardering Gemeentehuis van cultuurhistorisch belang als uitdrukking van een bijzonder bestuurlijke ontwikkeling, van architectuurhistorisch belang vanwege de vormgeving, het materiaalgebruik, de typologie, de plaats die het gebouw inneemt binnen het oeuvre van een landelijk gerenommeerd architect; van stedebouwkundige belang vanwege de bijzondere betekenis voor de overige bebouwing rondom de brink. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 478222
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Het gemeentehuis van de voormalige gemeente Sleen
Het oude gemeentehuis van Sleen anno 2007
Het oude gemeentehuis van Sleen anno 2007
Oorspr. functie gemeentehuis
Huidig gebruik multifunctioneel centrum
Start bouw 1937
Bouw gereed 1938
Verbouwing 1979/1980
Bouwstijl Neo-Hollandse renaissance stijl
Monumentstatus rijksmonument
Monumentnummer 478222
Portaal  Portaalicoon   Civiele techniek en bouwkunde

Het gemeentehuis van de voormalige gemeente Sleen is een monumentaal pand aan de Brink 1 in de Drentse plaats Sleen.

Geschiedenis en beschrijving

In de dertiger jaren van de 20e eeuw was het oude gemeentehuis van Sleen te klein geworden om alle gemeentelijke functionarissen te kunnen huisvesten. Sleen kampte in diezelfde tijd ook met een hoge werkloosheid onder de bevolking. Met hulp van een bijdrage van het rijk uit het zogenaamde "Werkfonds 1934" konden de plannen voor een nieuw gemeentehuis worden gerealiseerd. In het nieuwe gebouw was rekening gehouden met het onderbrengen van de afdeling sociale zaken met een eigen ingang. De eerste twee ontwerpen van de architect Andries Baart uit Leeuwarden werden afgekeurd, onder meer omdat deze plannen te luxueus zouden zijn. Het derde plan werd uiteindelijk uitgevoerd. Het nieuwe gemeentehuis werd op 3 oktober 1938 officieel geopend door de toenmalige commissaris van de Koningin van Drenthe De Vos van Steenwijk.

De architect heeft het gebouw vormgegeven in een neo-Hollandse renaissance stijl met trapgevels, muren van kloostermoppen, kruisvensters en smeedijzeren sierankers. Hij greep daarmee terug op vroegere bouwstijlen op een manier die verwant is aan de binnen de Delftse school toegepaste werkwijze. Ook het gebruik van het wapen van de gemeente - een schild met drie ramskoppen met twee wildeman als schildhouders - in de zuidgevel was een ontwerp van de burgemeester van Sleen Gerlof Bontekoe. Op het midden van het zadeldak staat een spits torentje met een vergulde bol en daarop een gietijzeren windwijzer. De dakkapellen zijn eveneens voorzien van zadeldaken. De entree bevindt zich aan de zuidoostelijke zijde en is bereikbaar via een uitbouw onder een zadeldak. In deze zuidoostelijke gevel bevinden zich op de verdieping drie glas in loodramen met afbeeldingen van het wapen van Drenthe, het wapen van Sleen en de Nederlandse leeuw. De uitbouw aan de achterzijde van het gebouw werd voorzien van een lessenaarsdak.

In 1947 werd er in de voorgevel van het gemeentehuis een sculptuur "De ziener" van de Groninger beeldhouwer Willem Valk geplaatst ter herinnering aan het vertrek van de Drentse afgescheidenen onder leiding van dominee A.C. van Raalte naar Michigan in de Verenigde Staten.[1] Afgebeeld is het hoofd van Evert Zagers, één van de deelnemers aan de zogenaamde Van Raaltetrek naar Michigan.[2]

Een uitbreidingsplan van architect Baart kon in 1953 niet worden gerealiseerd, omdat de noodzakelijke financiële middelen ontbraken. In 1957 vond er wel een interne verbouwing plaats. In de jaren 1979/1980 vond er een uitbreiding van het gemeentehuis plaats door de bouw van een vijftal paviljoens, die zowel met het bestaande gemeentehuis als onderling verbonden zijn. Het uitbreidingsplan werd ontworpen door het architectenbureau Wierenga-Dijkstra uit Coevorden.

Na de gemeentelijke herindeling per 1 januari 1998 verloor het gebouw zijn oorspronkelijke bestemming. In 2005 kreeg het gebouw en nieuwe bestemming. Het gebouw werd omgevormd tot "Multifunctioneel Centrum De Brink" en biedt ruimte aan diverse verenigingen en instellingen uit Sleen.[3]

Het voormalige gemeentehuis is erkend als rijksmonument vanwege "het cultuurhistorische belang". Het is één van de bouwwerken uit het oeuvre van een gerenommeerd architect. De ligging op een markant punt aan de brink van Sleen maakt dat het gebouw ook een stedebouwkundig belang vertegenwoordigt.


Monumenten in de buurt van Gemeentehuis Voorm. gemeentehuis in Sleen

Hervormde kerk

Brink 7
Sleen (Gemeente Coevorden)
NED. HERV. KERK. Uit het laatst van de 14e eeuw en begin 15e eeuw. Driebeukig schip met kruisgewelven, vijfzijdige koorsluiting. Inventaris:..

Hervormde kerk, toren

Brink 7
Sleen (Gemeente Coevorden)
Toren van de Ned. Herv. Kerk. Mechanisch torenuurwerk B. Eijsbouts, Asten, 1949, is buiten gebruik gesteld.

Boerderij met een in tweeën bewoond woonhuis

Bannerschultestraat 2
Sleen (Gemeente Coevorden)
Inleiding BOERDERIJ met een in tweeën bewoond woonhuis gebouwd rond 1890. De boerderij kent een oudere oorsprong. Het geheel is in tradit..

Winkel/woonhuis in ambachtelijk-traditionele stijl

Menso Altingstraat 16
Sleen (Gemeente Coevorden)
Inleiding Haaks op de straat gelegen WINKEL/WOONHUIS gebouwd rond 1900 in een traditioneel-ambachtelijke stijl met specifieke vormgeving v..

Orgel van het evangelisatiegebouw

Menso Altingstraat 20
Sleen (Gemeente Coevorden)
Evangelisatiegebouw, beschermd vanwege het eenklaviersorgel uit het midden van de 18e eeuw.

Kaart & Routeplanner


Foto's (3)