Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Brink De Brink in Roden

Gebouw

Schoolstraat 1
9301KB Roden (gemeente Noordenveld)
Drenthe

Bouwjaar: ca. 1890 1890 ca. 1890


Beschrijving van Brink De Brink

Inleiding Gebouwd rond 1890 als Openbare Lagere SCHOOL in ambachtelijk-decoratieve baksteen-architectuur. Inmiddels is de school in gebruik als school voor praktische vorming. Van bescherming uitgesloten is de na-oorlogse uitbreiding aan de achterzijde. Omschrijving School op rechthoekige grondslag gebaseerd en opgetrokken in baksteen en gedekt door een afgeknot schilddak belegd met geglazuurde golfpannen; geprofileerde gootlijst op gemetselde klossen. Gevelopbouw met gepleisterde plint; gemetselde (hoek)pilasters met spaarvelden; waterlijst ter hoogte van de natuurstenen vensterbanken; vensters met decoratief gemetselde en deels gepleisterde ontlastingsboog met siermetselwerk in boogveld. Symmetrisch ingedeelde voorgevel met diepliggend portaal; dubbele paneeldeur met naald; bovendorpel met snijwerk; dubbel bovenlicht waarvan de onderste met gietijzeren sierrooster. Aan weerszijden drie grote 12-ruits lokaalramen met naar binnen vallend bovenlicht. Zuidelijke zijgevel met gekoppelde 8-ruits ramen al of niet met penant. Noordelijk zijgevel heeft een latere aanbouw met plat in een afgeleide stijl. Waardering School van cultuurhistorisch belang vanwege de specifieke functionele ontwikkeling en de daaraan gekoppelde betekenis voor de nederzetting; van architectuurhistorisch belang vanwege het ontwerp, de typologie, de herkenbaarheid en de regionale zeldzaamheid van dit type; van stedebouwkundig belang vanwege de betekenis voor de omliggende brink-bebouwing en de relatie met naastliggende eveneens beschermde (jongere) onderwijzerswoning. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 478209
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Brink De Brink in Roden

Brink De Brink, onderwijzerswoning

Schoolstraat 3
Roden (Gemeente Noordenveld)
Inleiding ONDERWIJZERSWONING behorende bij de naastliggende eveneens beschermde school (uit ca. 1890) en gebouwd in 1920 in typerende Inte..

Hervormde kerk 3 Hervormde kerk, pastorie

Brink 5
Roden (Gemeente Noordenveld)
Pand onder dwars schilddak met hoekschoorstenen en dakkapel. Zesruitsschuifvensters. XIX A.

Hervormde kerk 1 Hervormde kerk (Catharinakerk)

Brink 8
Roden (Gemeente Noordenveld)
Ned.Herv.Kerk. Oorspronkelijk 13e eeuwse kerk met 15e eeuws koor en zijbeuken. Inventaris: preekstoel uit 1717, orgel 1779, herenbank XVIIIc..

Hervormde kerk 2 Hervormde kerk, toren

Brink 8
Roden (Gemeente Noordenveld)
Toren van de Ned.Herv.Kerk. Klokkenstoel met klok van J. Borchhardt, 1746, diam. 116 cm. Mechanisch torenuurwerk G. Looze, Leeuwarden, 1905.

Spijker De Spijker

Spijkerzoom 4
Roden (Gemeente Noordenveld)
Boerderij bestaande uit woongedeelte onder zadeldak en aansluitend schuur met zijbaander. Het in oorsprong waarschijnlijk 17e-eeuwse huis, d..

Kaart & Routeplanner

Route naar Brink De Brink in Roden

Foto's (1)