Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Algemene Begraafplaats Kerkhoflaan: Grafmonument Ragay in 's Gravenhage

Graf Begraafplaats

Kerkhoflaan 12
2585JB 's Gravenhage
Zuid Holland

Bouwjaar: 1837 1837 1837


Beschrijving van Algemene Begraafplaats Kerkhoflaan: Grafmonument Ragay

Inleiding Grafmonument Ragay in de vorm van een omheind marmeren mausoleum in neo-classicistische stijl, bevattende de graven van P.A. Ragay en zijn neef P. Ragay. Jaar waarin concessie is verleend: 1837. Pieter Agnisius Ragay keerde als militair na de verdrijving der Fransen terug naar Nederland. Wegens zijn verdiensten benoemde koning Willem I hem tot kolonel en thesaurier van het Koninklijk Huis. Hij bleef ongehuwd en was een der eersten die begraven werden op de Algemene Begraafplaats. David Ragay was een neef van Pieter Ragay. Ook hij maakte carriere als militair en hij volgde zijn neef op als thesaurier van het Koninklijk Huis. Ook David bleef ongehuwd. Hij nam het initiatief tot de stichting van het mausoleum voor zijn neef en werd er zelf ook begraven. Omschrijving Neo-classicistisch mausoleum in de vorm van een Grieks- Romeinse sarcofaag of tempeltje. Het marmeren bouwsel, geplaatst op een getrapte keldervloer, wordt omsloten door een hekwerk, bestaande uit twaalf vierkante geprofileerde hardstenen palen waartussen twaalf nagenoeg vierkante gietijzeren hekken zijn gehangen, voorzien van rozetten op de knooppunten. Het mausoleum heeft een hoge vlakke plint, die aan de voorzijde is voorzien van het familiewapen Ragay in reliëf. Daarboven zijn aan alle hoeken rechte pilasters die een hoofdgestel, frontons en acroteria dragen. Tussen de pilasters zijn verdiepte rechthoekige velden; dat aan de voorzijde wordt versierd door een gebeeldhouwd reliëf uit 1883 met de drie kardinale deugden Geloof, Hoop en Liefde. Deze zijn in klassieke trant weergegeven door de Duitse beeldhouwer N.K. Eduard Schmidt von der Launitz (1797-1869), een leerling van Thorvaldsen. De pilasters die het reliëf flankeren zijn versierd met naar beneden gekeerde rouwtoortsen of fakkels, die aan de corresponderende achterzijde met Griekse rouwvazen. De verdiepte velden aan de zijkanten zijn voorzien van inscripties en op de hoeken ronde imitatie siernagels in reliëf. Het rechterpaneel draait als een deurtje naar binnen en om die reden zit er een sleutelgat en een ringvormige klink. Het corresponderende paneel aan de andere zijde had gezien de later ingezette stukken eenzelfde functie maar is nu gefixeerd. Het driehoekig fronton aan de voorzijde draagt eenreliëf met slang die in zijn eigen staart bijt. Het motief van de naar beneden gekeerde rouwtoorts komt weer terug in het hekwerk. Grafische vormgeving: verdiepte zwart gelakte Latijnse kapitaal. Afmetingen: mausoleum: lengte 339 x breedte 394 x hoogte 444 cm hek : lengte 595 x breedte 650 x hoogte 100 cm Tekst: Rechts opzij: TER GEDACHTENIS/AAN PIETER AGNISIUS RAGAY/GEBOREN TE GRAVE DEN 12 OCTOBER 1769/VOOR DEN JARE 1795/AUDITEUR GENERAAL/BIJ DER STATEN LEGER TE VELDE/GEDURENDE DE VERDRUKKING ZIJNS VADERLANDS/IN BALLINGSCHAP;/NA DEN JARE 1813/RIDDER DER THESAURIER VAN HET HUIS DES KONINGS/OVERLEDEN TE 'S GRAVENHAGE/DEN 5 APRIL 1830/HIJ WAS STANDVASTIG, BRAAF, WELWILLEND, ZACHT VAN AARD/DEN KONING STEEDS GETROUW EN ZIJN VERTROUWEN WAARD/ Achter: ZALIG ZIJN DE DOODEN DIE IN DEN HEERE STERVEN/IK WEET DAT MIJN VERLOSSER LEEFT/DE URE KOMT IN WELKE/ALLE DIE IN DE GRAVEN ZIJN ZULLEN OPSTAAN/ Opzij links: HIER RUST OOK/DAVID RAGAY/IN LEVEN/KOMMANDEUR DER ORDE VAN DEN NEDERLANDSCHEN LEEUW/RIDDER MET DE STER VAN DIE DER EIKENKROON/THESAURIER DER HUIZEN/VAN H.H.M.M. DEN KONINGEN WILLEM I, II EN III/GEBOREN TE GRAVE/DEN 10 OCTOBER 1772/OVERLEDEN TE 'S GRAVENHAGE DEN 10 JULIJ 1850/TOEN NEDERLAND WERD VERNIELD DOOR TWEEDRAGT EN GEWELD,/TROK HIJ, MET BRIT EN RUS, AAN HOLLANDSE KUST TER VELD,/EN STREED VOOR ORDE EN REGT, AAN TAAG EN ZEEUWSCHE STROOMEN,/ZAL EINDLIJK, TOT 'S LANDS HEIL, ORANJE WEDERKOMEN,/EN DIENDE ZESTIG JAAR DAT ROEMRIJK HUIS EN 'T LAND-/ZACHT STIERF HIJ IN 'T GELOOF AAN GODS VERZOENINGSPAND./ Waardering Grafmonument van cultuurhistorisch en typologisch belang als gaaf bewaard voorbeeld van een mausoleum in neo- classicistische stijl. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 476061
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:55:05.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Algemene Begraafplaats Kerkhoflaan
Het als aula in gebruik zijnde schijndodenhuis
Het als aula in gebruik zijnde schijndodenhuis
Plaats Den Haag
Ligging 52° 6′ NB, 4° 18′ OL
Gesticht in 1829
Monumentale status rijksmonument (gebouwen)
Monumentnummer  17620, 17621
Architectuur en landschap
Architect(en)  Zeger Reyers
Aanleg  1829-1830
Portaal  Portaalicoon   Mens & maatschappij
Hoofdingang aan de Kerkhoflaan
Achteruitgang, sterk gelijkend op de hoofdingang
Overzicht van de begraafplaats
Aula uit 1830, aangezicht. Voormalig schijndodenhuis.
Graf van de liberale staatsman Johan Rudolph Thorbecke (1798-1872)

De Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan is een 19e-eeuwse begraafplaats in de Archipelbuurt in Den Haag, aan de rand van de Scheveningse Bosjes.

De begraafplaats werd in 1830 in gebruik genomen, nadat er in 1829 een koninklijk verbod was uitgevaardigd om nog mensen in kerken te begraven, om redenen van de volksgezondheid. De nieuwe begraafplaats aan de Kerkhoflaan werd ontworpen door de stadsarchitect Zeger Reyers. Deze begraafplaats lag toen ver buiten de stad, net als de katholieke Begraafplaats Sint Petrus Banden, die iets zuidelijker ligt en die ook uit die periode dateert. Het is daar al duingrond, waardoor het terrein niet vlak is.

In 1991 werd het een gemeentelijke begraafplaats.

Schijndodenhuis

Reyers ontwierp voor deze begraafplaats een schijndodenhuis (1830). Dit is in classicistische stijl opgetrokken en ligt op een verhoging in de as van de begraafplaats. Het witte gebouw heeft een verdieping en bestaat uit twee in elkaar geschoven bouwblokken in de vorm van een kruis. Het hoofdblok is gedekt door een schilddak met attiek en het dwarsblok heeft een zadeldak. Omstreeks het midden van de 19e eeuw werd tegen de zuidzijde een serre-achtige aanbouw opgetrokken. In 1938 is tegen de noordzijde een aula gebouwd, waartoe de brede opgang werd verwijderd en twee zuilen aan het oog werden onttrokken. Het schijndodenhuis op de gemeentelijke begraafplaats is een rijksmonument.[1]

Wachthuisjes en hek

Twee wachthuisjes in classicistische trant en een smeedijzeren toegangshek met twee natuurstenen pijlers vormen de toegang tot de gemeentelijke begraafplaats. Ook deze witgepleisterd pandjes werden ontworpen door Reyers (ca. 1840) en zijn een rijksmonument.[2]

Grafmonumenten

Oorlogsmonumenten

Tiendaagse Veldtocht
Eerste Wereldoorlog
  • Monument Zeeramp van 22 september 1914, waarachter 33 graven van individuele slachtoffers en een massagraf voor 22 ongeïdentificeerde slachtoffers. Achter de graven een groot kruis. Op het monument staat: "Twenty two British seamen and marines of the Great War, known unto God". Op acht van de grafstenen staat geen naam.
Tweede Wereldoorlog
  • In het rechter deel van de begraafplaats staat een monument ter herinnering aan de slachtoffers van het bombardement op het Bezuidenhout op 3 maart 1945.
  • Het Militair erehof Den Haag Kerkhoflaan gedenkt 167 militaire slachtoffers, gevallen tijdens de Slag om Den Haag in mei 1940. Het monument staat in het lage deel van de begraafplaats en bestaat uit een drieluik van natuursteen met sculpturen en teksten, waarop hun namen staan ingegraveerd. Naast het monument hangt de Nederlandse driekleur halfstok.

Bekende namen

  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Externe link


Monumenten in de buurt van Algemene Begraafplaats Kerkhoflaan: Grafmonument Ragay in 's Gravenhage

Schijndodenhuis met begraafplaats

Kerkhoflaan 12
's Gravenhage
Schijndodenhuis met begraafplaats naar ontwerp van stadsarchitect Zeger Reijers uit 1828 en aangelegd in 1830. Het in neoclassicistische (ne..

Twee wachthuisjes en hek

Kerkhoflaan 12
's Gravenhage
TWEE WACHTHUISJES EN HEK. Links bij ingang witgepleisterd pandje met hardstenen plint, zonder verdieping onder flauwhellend zadeldak, met om..

Algemene Begraafplaats Kerkhoflaan: grafmonument van de familie Van Oordt

Kerkhoflaan 12
's Gravenhage
Inleiding Natuurstenen grafmonument van de familie Van Oordt in eclectische stijl, bevattende de graven van G.H.L. van Oordt, zijn echtgen..

Algemene Begraafplaats Kerkhoflaan: grafmonument Bosboom-Toussaint

Kerkhoflaan 12
's Gravenhage
Inleiding. Natuurstenen grafmonument Bosboom-Toussaint in neo-renaissance stijl, bevattende de graven van A.L.G. Toussaint en haar echtgeno..

Algemene Begraafplaats Kerkhoflaan: Grafmonument, opgericht ter nagedachtenis van Nicolaas Emanuel Frederik von Gumoëns en de belegering van de Cit ..

Kerkhoflaan 12
's Gravenhage
Inleiding Gietijzeren grafmonument, opgericht ter nagedachtenis van N.F.E. von Gumoens en de belegering van de Citadel van Antwerpen. Ja..

Kaart & Routeplanner