Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Rechterhelft van dubbel herenhuis in een eclectische bouwstijl in 's Gravenhage

Woonhuis

Koninginnegracht 49
2514AE 's Gravenhage
Zuid Holland

Bouwjaar: ca. 1874
Architect: H.J. van den Brink Brink, Herman Jan, van den H.J. van den Brink


Beschrijving van Rechterhelft van dubbel herenhuis in een eclectische bouwstijl

Inleiding Rechterhelft van dubbel herenhuis uit ca. 1875, gebouwd in opdracht van Antonie Hendrik Drijfhout van Hooff, waarschijnlijk door aannemer F.H. van Malsen, in een eclectische bouwstijl. Omschrijving Herenhuis op rechthoekige plattegrond, bestaande uit een souterrain en twee bouwlagen onder een dwars, met shingles en leien gedekt, afgeknot schilddak, drie vensterassen breed. De gevel is van rode baksteen afgewisseld met sierbanden van gele steen, en ter hoogte van het souterrain bekleed met gebosseerde hardsteen. De rechteras is als risaliet behandeld en uitgevoerd in gebosseerd metselwerk. De bouwlagen worden van elkaar gescheiden door een gepleisterde cordonlijst,waarboven een waterlijst, die in het risalietdeel rust op triglyfconsoles. De ingang, bestaande uit een zwaar geprofileerde, dubbele paneeldeur met gebeeldhouwde leeuwekoppen en koperen handgrepen, en een rijk gesneden deurkalf met het huisnummer, is in het risaliet gesitueerd. De stolpramen op de tweede bouwlaag zijn voorzien van T-kozijnen en een smeedijzeren hekje. Deur en vensters bezitten een geprofileerde omlijsting en worden op de eerste bouwlaag en in het risaliet bekroond door een driehoekig of gebogen fronton op consoles. De overige twee vensters hebben een rechte kroonlijst, eveneens op consoles, alsmede glas-in-lood bovenlichten. De souterrainvensters bezitten smeedijzeren tralies en worden aan de bovenzijde afgesloten door een zware hardstenen sluitsteen met rustica. Het hoofdgestel bezit een bakstenen fries dat wordt begrensd door een geprofileerde lijst. De kroonlijst rust in het risalietdeel op twee paarsgewijs geplaatste triglyfconsoles. Boven de kroonlijst is een houten borstwering, onderbroken door balustrades. Het dak bevat in het risalietdeel een houten dakkapel met T-kozijn en verder twee oeils-de-boeuf met gesneden omlijsting. Het interieur bevat stucwerk en betimmeringen in een rijke neo-Lodewijk XIV- en neo-Lodewijk XVI-stijl. Waardering Herenhuis van architectuurhistorisch belang als representatief voorbeeld van een woonhuis in een rijke eclectische bouwstijl. Hoofdvorm, materiaal en detaillering zijn in- en uitwendig gaaf bewaard. Als helft van een dubbel herenhuis heeft het pand tevens ensemblewaarde. Een toegevoegde waarde vormt de beeldbepalende situering aan de Koninginnegracht. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 476036
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:55:05.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Rechterhelft van dubbel herenhuis in een eclectische bouwstijl in 's Gravenhage

Linkerhelft van dubbel herenhuis in een eclectische bouwstijl

Koninginnegracht 48
's Gravenhage
Inleiding Linkerhelft van dubbel herenhuis uit ca. 1875, gebouwd in opdracht van Petrus Joseph de Sonnaville, waarschijnlijk door aannemer..

Herenhuis, aan drie zijden vrijstaand, gebouwd in een eclectische bouwstijl met sterke invloed van de neo- renaissance

Koninginnegracht 56
's Gravenhage
Inleiding Aan drie zijden vrijstaand herenhuis uit ca. 1874, gebouwd in een eclectische bouwstijl, waarin sterke invloed van de neo- renai..

Linkerhelft van dubbel herenhuis in eclectische bouwstijl, met voornamelijk aan de renaissance, de Lodewijk XIV- en de Lodewijk XVI-stijl en het Empir ..

Koninginnegracht 57
's Gravenhage
Inleiding Linkerhelft van dubbel herenhuis uit ca. 1874, gebouwd door architect H.J. van den Brink in eclectische bouwstijl, met voornamel..

Herenhuis

Koninginnegracht 40
's Gravenhage
Inleiding Herenhuis uit ca. 1870, gebouwd in opdracht van Johann Heinrich Witsenburg in een eclectische bouwstijl. Het huis maakt onderdee..

Rechterhelft van dubbel herenhuis in eclectische bouwstijl, met voornamelijk aan de renaissance, de Lodewijk XIV- en de Lodewijk XVI-stijl en het Empi ..

Koninginnegracht 58
's Gravenhage
Inleiding Rechterhelft van dubbel herenhuis uit ca. 1874, gebouwd door architect H.J. van den Brink in eclectische bouwstijl, met voorname..

Kaart & Routeplanner

Route naar Rechterhelft van dubbel herenhuis in een eclectische bouwstijl in 's Gravenhage

Foto's (1)