Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Backenhagen: bouwhuis Backenhagen in Ambt Delden

Kasteel Buitenplaats

Almelosestraat 16
7495TH Ambt Delden (gemeente Hof van Twente)
Overijssel

Bouwjaar: 17e of eerste helft 18e eeuw


Beschrijving van Backenhagen: bouwhuis Backenhagen

BOUWHUIS. Rechthoekigdeels onderkelderd bouwhuis van rode baksteen op L-vormige grondslag, onder met rode en zwarte pannen gedekt omgaand zadeldak met wolfseinden. Aan de buitenzijden en de korte zijden is het bouwhuis deels witgeschilderd en deels van een witte pleisterlaag voorzien. Het bouwhuis, dat voorzien is van een hardstenen voeting, dateert in oorsprong waarschijnlijk uit de 17e of eerste helft van de 18e eeuw. Een sluitsteen aan de zuidvleugel vermeldt het jaar 1732. Waarschijnlijk kan een deel van het bouwhuis met het rechter bouwhuis op de tekening van Backenhagen uit 1732 door Cornelis Pronk geidentificeerd worden (coll. R.D.M.Z., Zeist). De locatie van het bouwhuis ten opzichte van de oude havezathe is waarneembaar aan de hand van het Kadastraal Minuutplan uit ca. 1830. Wellicht is de zuidvleugel van het bouwhuis, waar de genoemde sluitsteen is geplaatst, ouder dan de oostvleugel. In de oorspronkelijke noordelijke buitenmuur van de zuidvleugel werd in de 19e eeuw de huidige Tudorboog-vormige doorgang naar de oostvleugel gemaakt. In de tweede helft van de 19e eeuw werd het bouwhuis ter plekke van de gehele binnenzijde van zijn L-vormige structuur enkele meters verbreed; deze verbreding is goed waarneembaar aan de hand van uitbreiding van de bewaard gebleven oorspronkelijke kapconstructie. Aan de westzijde van de zuidvleugel is vanouds een dienstwoning gevestigd. Deze woning werd in verband met de bouw van het huis omstreeks 1850 een stuk in oostelijke richting ingekort (mededeling huidige eigenaar hr Ressing)In deze eeuw werd de L-vormige grondplan van het bouwhuis tot een rechthoek doorgetrokken door de bouw van een kas en door verlenging van de noordmuur van de oostvleugel in westelijke richting. De kas is evenals een recentelijk aangelegde binnentuin ten westen van de kas van ondergeschikte monumentale waarde. Oostvleugel oostzijde van links naar rechts een klein rechthoekig enkelruits-venster, een halfronde dubbele poortdeur en vier ronde vensters met 4-ruitsindeling. De twee ronde vensters aan de rechter zijde zijn geplaatst in een blindnis, die bouwsporen vertoont van een groot rechthoekig venster. Tussen het linker ronde venster en het ernaast gelegen ronde venster bevindt zich een iets hoger gelegen blindnis. Eronder een deur met 4-ruitslicht. Noordgevel oostvleugel: iets ter linker zijn van het midden van deze gevel een dubbele licht getoogde poort, die voor de verbreding van deze gevel in de loodlijn van het gevelvlak lag. Rechts hiervan een dubbele deur met erboven een 4-ruitsvenster. Aansluitend aan de rechterzijde van deze gevel een witgeschilderde gevel met een getoogde (links) en een rondboog poort (rechts), beide voorzien van een halfrond bovenlicht met een ornamentele roedenverdeling van zes ovalen rond een centraal aan de onderzijde gelegen halfrond. Tussen de poorten twee ronde ontluchtingsgaten met siersmeedijzeren rooster. Rechts van de rechter poort een identiek ontluchtingsgat met rooster. De opstal achter deze gevel is voor de bescherming van ondergeschikte betekenis. Westzijde oostvleugel: de indeling van deze in de tweede helft van de 19e eeuw opgetrokken gevel bestaat uit van links naar rechts drie getoogde blindnissen met recht erboven een rechthoekig venster, een luik, drie 4-ruitsvensters en op de verdieping boven de linker twee ruiten twee 4-ruitsvensters, een getoogde deur met erboven een 4-ruitsvenster. Zuidvleugel zuidzijde: iets links van het midden van de gevel een bouwspoor van een getoogde poort met sluitsteen met het jaar 1732. Links van deze voormalige poort van links naar rechts twee 8-ruitsvensters met 12-ruitsbovenlichten en rechts hiervan een hoger gelegen 8-ruitsvenster met 4-ruits bovenlicht. Eronder een keldervenster met indeling in 2 ruiten (deze vensters links van de voormalige poortdeur betreffen de dienstwoning). Rechts van de voormalige poort van links naar rechts een hoog in de gevel geplaatst enkelruitsvenster met brede hardstenen onderdorpel. Op dezelfde hoogte rechts hiervan een breed enkelruits venster met brede hardstenen onderdorpel, met eronder een bouwspoor van een kleine getoogde deurpartij. Aan het rechter uiteinde een bouwspoor van een zelfde deurpartij. Links van dit bouwspoor een smalle deur met enkelruits bovenlicht. De bouwsporen van de dubbele poort en deurpartijen geven een indicatie van de oorspronkelijke vermoedelijk symmetrische indeling van deze gevel. Westgevel zuidvleugel: toen deze gevel omstreeks 1900 of eerder enkele meters werd verbreed kwamen de twee in de topgevel geplaatste dubbele rondboogvenster met 9-ruitsindeling (per venster) en ornamentele bakstenen en hardstenen strekken en omlijsting uit de loodlijn van de gevel te liggen. Deze vensters en de links eronder gelegen toegangsdeur met halfrond door spaakroeden in 4 ruiten geleed bovenlicht dateren uit omstreeks 1850, toen deze gevel, na een stuk in oostelijke richting te zijn verplaatst, opnieuw werd opgetrokken. Boven genoemde deur een klein ruitvormig venster. In het omstreeks 1900 opgetrokken gedeelte een 8-ruits deur en rechts hiervan een klein rechthoekig venster. Hierboven, halverwege beganegronds en de verdieping, een 4-ruitsvenster. Inwendig: in de dienstwoning een stenen schouw uit de eerste helft van de 18e eeuw, wellicht afkomstig uit het in de jaren '40 van de 19e eeuw afgebroken 17e-eeuwse huis Backenhagen (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 473320
Laatste wijziging: 2014-10-11 14:08:13.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Backenhagen: bouwhuis Backenhagen in Ambt Delden

Backenhagen: Huis Backenhagen

Almelosestraat 14
Ambt Delden (Gemeente Hof van Twente)
HOOFDGEBOUW (Huis Backenhagen). Blokvormig rode bakstenen huis, voorzien van een witte pleisterlaag, op rechthoekige grondslag, onder met gr..

Backenhagen: historische tuin- en parkaanleg

Almelosestraat 14
Ambt Delden (Gemeente Hof van Twente)
HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG. In de 17e en 18e eeuw heeft Backenhagen een formele tuinaanleg gekend, waarvan nog enkele elementen bewaard..

Backenhagen: brug met zuilsokkels

Almelosestraat 14
Ambt Delden (Gemeente Hof van Twente)
Omschrijving onderdeel 5: (Almelosestraat)BRUG MET HEK EN ZUILSOKKELS. Aan de oprijlaan aan de noordzijde van de gracht gelegen houten brug ..

Backenhagen: tuinhuis

Almelosestraat 14
Ambt Delden (Gemeente Hof van Twente)
TUINHUIS. Ornamenteel rood bakstenen tuinhuis op rechthoekige grondslag, waarvan de smalle bepleisterde entree-zijde naar het noordoosten ge..

Backenhagen: brug

Almelosestraat 14
Ambt Delden (Gemeente Hof van Twente)
BRUG. Platte houten brug met eenvoudige ijzeren balustrade, waarvan de handlijsten aan de uiteinden schuin aflopen. De brug, die over de gra..

Kaart & Routeplanner

Route naar Backenhagen: bouwhuis Backenhagen in Ambt Delden