Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kasteel Vliek in Ulestraten

Kasteel Buitenplaats

Vliek 1
6235NR Ulestraten (gemeente Meerssen)
Limburg

Bouwjaar: ca. 1725 1725 ca. 1725


Beschrijving van Kasteel Vliek

HOOFDGEBOUW. In rode witgeschilderde baksteen opgetrokken onderkelderd hoofdgebouw van twee verdiepingen op rechthoekige grondslag, bestaande uit een middenpaviljoen onder met grijze leien gedekt mansardedak, waarvan de onderste korte dakschilden zijn afgeknot en twee iets lager opgetrokken zijvleugels onder een in de lengte gehalveerd met grijze leien gedekt mansardedak. In grote lijnen dateert het middenpaviljoen uit ca. 1725, toen de toenmalige burgemeester van Maastricht De Lennaerts te Vliek een nieuw huis liet bouwen; wellicht dateert het grondplan van de zijvleugels eveneens uit deze tijd, zo deze vleugels niet later zijn opgetrokken. In de tweede helft van de 18e eeuw werd Vliek inwendig verbouwd, zoals blijkt uit de ovale hal met stuc-decoraties in Lodewijk XVI-stijl. Toen kwam wellicht ook deels de huidige classicistische gevelordonnantie van de voor(ZW-)gevel tot stand, zo dit niet in het begin van de 19e eeuw is geschied. Omstreeks 1900 werd Vliek wederom verbouwd. Toen werd het tympaan, dat de middenrisaliet afsloot, vervangen door de huidige halve rondboog met centraal gelegen ronde 5-ruitsvenster met guirlande-omlijsting en met vaasvormige bekroning. Voorts werden de zijvleugels verhoogd en met een half mansardedak overkapt. Zo werd tevens het middenpaviljoen van halfronde dakkapellen voorzien en werd er aan de ZO-zijde de loggia met balustrades en piedestals aangebouwd. De vier samengestelde mergelstenen schoorstenen, die zich op de nokeinden van het mansardedak en op het hart van de voormalige zijgevels (nu scheidingsmuren tussen middenpaviljoen en zijvleugels), dateren wellicht nog uit de 18e eeuw, evenals de houten klokkestoel met bel midden op de nok van het middenpaviljoen. Voorgevel: in 9 venstertraveeën gelede gevel, waarvan de twee traveeen aan de uiteinden, ter hoogte van de zijvleugels, breder zijn dan de overige traveeen. De drie centrale traveeen, alsmede de zijkanten van het middenpaviljoen zijn van mergelstenen verkropte blokpilasters voorzien. Aan de uiteinden van de zijvleugels wordt de voorgevel door mergelstenen omgaande hoekplokken beëindigd. Voorts wordt de verticale geleding van deze gevel door een omstreeks 1900 aangebrachte sokkelvormige betimmering benadrukt, die onderdeel uitmaakt van een eveneens omstreeks 1900 boven de kroonlijst geplaatste naar de zijgevels omgaande balustrade met balustervormige spijlen. De balustrade wordt ter hoogte van de venstertraveeen door de in ca. 1900 geplaatste dakkapellen met 2-ruitsvensters en 3-ruits bovenlichten onderbroken. In de centrale travee van het middenpaviljoen is de ingangspartij gelegen, die voorafgegaan wordt door een ovaal bordes met een trap van twee treden hoogte en met een balustrade met balustervormige spijlen. Ter weerszijden van de bordestrap wordt de balustrade door een stenen sokkel met kelkvormige vaas afgesloten. De ingangspartij bestaat uit een dubbele 8-ruits deur (4 ruiten per deur) met getoogd enkel-ruits bovenlicht. Deze toegang wordt omgeven door een stenen omlijsting met paneelvormig bovenstuk, dat naar boven enigszins inzwenkt en overgaat in de stenen omlijsting van het erboven gelegen getoogde 8-ruitsvenster. Aan weerszijden van de ingangsdeur en het venster op de eerste verdieping vier 8-ruitsvensters. Deze vensters zijn van een stenen omlijsting voorzien, waarvan de verticale lijsten over de gehele gevelbreedte vanaf de grond tot de kroonlijst zijn doorgetrokken, hetgeen de verticale werking van de blokpilasters en hoekblokken versterkt. Linker gevel: in drie traveeen gelede gevelpartij met op de beganegrond drie door mergelstenen omlijste 8-ruitsvensters. Op de verdieping, ter hoogte van de aan de zijkanten gelegen venstertraveeen, twee door mergelstenen omlijste 6-ruitsvensters. Op de tweede verdieping, boven laatstgenoemde vensters, twee dakkapellen als aan de voorzijde. De gevel wordt aan weerszijden door mergelstenen hoekblokken beëindigd. Rechter gevel: in drie traveeen gelede gevelpartij met op de beganegrond drie dubbele 42-ruits terrasdeuren (21 ruiten per deur) met 14-ruits bovenlichten. Op de verdieping ter hoogte van de twee aan de zijkanten gelegen traveeen links een dubbele terrasdeur met 20-ruitsindeling (10 ruiten per deur) en rechts een venster met 6-ruitsindeling. De indeling van de terrasdeuren met bovenlichten dateert uit ca. 1900, toen aan deze zijde een rechthoekige geheel overdekte loggia werd aangebouwd, die op de eerste verdieping van een hardstenen balkon-balustrade met balustervormige spijlen is voorzien. De overkapping wordt gestut door zeven hardstenen pijlers op rechthoekige sokkels, waarvan twee er zich aan de zijkant bevinden en een op de linker hoek en waarvan een halve pijler op halve sokkel aan de rechter zijde tegen het bouwhuis is geplaatst. De loggia is toegankelijk vanuit het park via een centraal gelegen hardstenen bordestrap van drie treden. Aan weerszijden van deze trap is de loggia van een hardstenen balustrade met balustervormige spijlen voorzien, die door genoemde sokkels onderbroken wordt. De gevel wordt aan weerszijden beëindigd door mergelstenen hoekblokken. Op de tweede verdieping links en rechts een aan de voorzijde identieke dakkapel. Achtergevel: van de achtergevel vertoont het middenpaviljoen een indeling in zeven traveeen. Centraal op de eerste verdieping een halfrond in ca. 1900 geplaatst neo-empire trappehuis-venster met 22-ruitsindeling. Aan de linkerzijde een onlangs geplaatste 6-ruitsdeur met 2-ruits bovenlicht met aan weerszijden een 8-ruitsvenster en op de eerste verdieping drie 8-ruitsvensters. Rechts van de centrale travee beganegronds en op de eerste verdieping drie 8-ruitsvensters. Op de tweede verdieping ter hoogte van de eerste, derde, vijfde en zevende travee een envoudige dakkapel met dubbele luiken onder zadeldak. Rechter vleugel: beganegronds een deur met 2-ruits bovenlicht en rechts hiervan een 2-ruitsvenster. Op de eerste verdieping boven de deur een 6-ruitsvenster. Linker vleugel: centraal op de eerste verdieping een 6-ruitsvenster. Afgezien van het trappehuis-venster zijn alle genoemde vensters en deuren aan deze zijde van het huis van een mergelstenen omlijsting voorzien. Aansluitend aan de linkerzijde van deze vleugel een verbindingsmuur met het bouwhuis, waarin een deur met visgraatmotief naar de loggia aan de linkerzijde van het huis. Inwendig: centraal aan de voorzijde een ovale hal met vier reliefs in stuc met allegorische voorstellingen en drie reliefs in stuc als dessus de portes in Lodewijk XVI-stijl, uit de tweede helft van de 18e eeuw. De indeling van de rechthoekige hal aan de achterzijde met het trappehuis, alsmede de indeling van de lange gang aan de achterzijde op de eerste verdieping met de eraan grenzende vertrekken dateren uit ca. 1900. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 470140
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Huis Vliek te Ulestraten
Het huis gezien over de oprijlaan
De parkaanleg
De visvijvers worden in 1749 al vermeld

Huis Vliek ligt in de buurtschap Vliek bij het dorp Ulestraten in de Nederlands Limburgse gemeente Meerssen.

Beschrijving van het kasteel

Het huis, gelegen aan de oostflank van de Wijngaardsberg, is een witgepleisterd tweelaags huis in Lodewijk XIV-stijl, uitgevoerd met pilasters en een rond middenrisaliet. Het wordt geflankeerd door twee zijvleugels die bij een verbouwing in 1908 zijn toegevoegd. Achter het hoofdgebouw is een binnenplaats die omsloten wordt door een kasteelhoeve aan de noordzijde en twee vleugels aan de overige zijden, waarvan een vleugel een koetshuis bevat. Zowel de hoeve als de twee vleugels zijn uit rond 1800. Het interieur van het herenhuis is uitgevoerd met een ovale hal en heeft een aantal stucdecoraties in Lodewijk XVI-stijl. Naast het huis ligt een park met twee vijvers, aangelegd in het begin van de 20e eeuw als een verfraaiing van een ouder landschapspark uit circa 1800. Een van de vijvers heeft een eiland in het midden. Verder is er in het park een badhuisje, een ornamentele brug en een zonnewijzer.

Geschiedenis en bewoners

Het oorspronkelijke kasteel werd voor het eerst genoemd in 1374 onder de naam Huize de Dael en was bewoond werd door het ridderlijke geslacht Van Vlieck. Hun burcht zou op het eilandje in de huidige vijver hebben gestaan.[1] Bekend is dat Arnold en Willem van Vlieck in 1371 meestreden in de slag bij Baesweiler onder de drossaard van Valkenburg. Verder bestaat er een document waarin in 1468 is er sprake van jonker Kuende van Vlieck, die bij Vleke 8 bunders akkerland pachtte van "De 4 meesteressen van de begijnhof nabij Maastricht".

De burcht, die in de zeventiende eeuw tot een ruïne was verworden, werd door een niet nader bekend zijnde Maastrichtse familie gesloopt en er werd een modern herenhuis gebouwd op de plek van het huidige kasteel. Dit huis werd rond 1725 in opdracht van de Maastrichtse gemeentesecretaris en burgemeester Mathias Karel de Lennaerts verbouwd tot het gebouw zoals dit er tegenwoordig nog staat. In het begin van de 18e eeuw werd het huis aangekocht door Jean-Baptist Schoenmaeckers, een rijke heerboer uit Ulestraten en rentmeester van Sint Gerlach. Hij liet de eerder genoemde verbouwingen en de uitbreidingen aan het kasteel uitvoeren. Schoenmaeckers was gehuwd met een dochter van het geslacht Coenegracht dat zetelde op het Huis Hoogenweerth bij Maastricht. Door een huwelijk van de kleindochter van Schoenmaeckers kwam het kasteel in bezit van de familie Houben, die het kasteel echter door geldnood weer verkocht.

De nieuwe eigenaar werd Robert Marcel Arnold Magnée, burgemeester van Horn en die ook al het Kasteel Horn in bezit had. De enige dochter van Magnée trouwde met jonkheer Pieter Maria Frans van Meeuwen, president van het gerechtshof in 's-Hertogenbosch. De familie van Meeuwen bleef eigenaar van het kasteel tot halverwege de 20e eeuw, toen de laatste van Meeuwen, tevens burgemeester van de gemeente Beek, overleed en het kasteel leeg kwam te staan.

Het heden

Het kasteel werd uiteindelijk aangekocht door het Teikyo, een Japanse privé-universiteit die internationaal opereert en die het kasteel gebruikte als internaat voor Japanse meisjes die in Limburg studeerden. Het internaat is ten slotte opgeheven en momenteel wordt het kasteel en de tuinen gerestaureerd.

Rijksmonument

Het kasteel inclusief de bijgebouwen, de tuin- en parkaanleg en diverse andere objecten op het terrein zijn rijksmonument.

Aan den Bollenberg · Landgoed Aan gen End · Kasteel Aerwinkel · Kasteel Afferden · Alde Huys · Kasteel De Aldenborgh · Kasteel Aldenghoor · Alte Burg · Kasteel Amstenrade · Slot Annendael · Kasteel Arcen · Arenborg · Baersdonck · Baronsberg · Belfort · Kasteel De Berckt · Kasteel Bethlehem · Huis Blankenberg · Kasteel Bleijenbeek · Boerlo · Bolberg · Bollenberg · Kasteel De Bongard · Borchgrave · Kasteel d'Erp · Kasteel Borggraaf · Kasteel Borgharen · Kasteel Born · Huis Bree · Kasteel Broekhuizen · Gracht Bruggraaf · Kasteel De Burght · Kasteel Cartils · Kasteel Cortenbach · Huis De Dael · Dalheym · Huis Ten Dijcken · Kasteel Doenrade · Landgoed Doesborgh · Kasteel Erenstein · Kasteel Eijsden · Eijsden · Kasteel Elsloo · Eperhuis · Etzenraderhuuske · Exaten · Kasteel Eijckholt · Kasteel Eyckholt · Eys · Kasteel Genbroek · Gebroken Slot · Kasteel Geijsteren · Kasteel Op Genhoes · Kasteel Genhoes · Genneperhuis · Kasteel Het Geudje · Kasteel Geulle · Kasteel Geusselt · Kasteel Goedenraad · Kasteel Grasbroek · Kasteel Groenendaal · Groethof · Kasteel van Gronsveld · Kasteel Haeren · Kasteel Den Halder · Heerlaer · Kasteel Hillenraad · Kasteel Hoensbroek · Kasteel Holtmühle · Huize Holtum · Kasteel Horn · Huys ter Horst · Kasteel ten Hove · Kasteel Hurpesch · Kasteel Sint-Jansgeleen · Kasteel Jerusalem · Kasteel Kaldenbroek · Den Kamp · Kasteel Karsveld · Kasteel Keverberg · Klimmender Huuske · Koppelberg · Kasteel Lemiers · Leymskamp · Kasteelruïne Lichtenberg · Kasteel Limbricht · Huize Lovendael · Luyseycke · Huize Maagdenberg · Malbeck · Huize Manresa · Kasteel van Meerlo · Kasteel Meerssenhoven · Kasteel van Mheer · Kasteel Millen · Kasteel Montfort · Sint-Jozefklooster Villa Moubis · De Munt · Château Neercanne · Kasteel Neubourg · Huis Nierhoven · Nieuwborg · Kasteel Nieuwenbroeck · Nije Huys · Kasteel Nijenborgh · Kasteel Nijswiller · Kasteel De Bockenhof · Kasteel Obbicht · Kasteel Ooijen · Kasteel Oost (Valkenburg) · Kasteel Oost (Oost-Maarland) · Kasteel Ouborg · Kasteel Passarts-Nieuwenhagen · Prinsenhof · Kasteel Puth · Kasteel Raath · Kasteel De Raay · Reiderode · Kasteel Reijmersbeek · Kasteel van Rijckholt · Kasteel Rivieren · Kasteel Schaesberg · Kasteel Schaloen · Kasteel Scheres · Landgoed Schoneborg · Huis Severen · Sibberhuuske · Château St. Gerlach · Huis De Spyker · Stadhuis van Venlo · Huize Stalberg · Kasteel Stein · Stoel van Swentibold · Kasteel Strijthagen · Struyver · Kasteel Terborgh · Kasteel Ter Worm · De Tombe · Huis de Torentjes · Kasteel Vaalsbroek · Kasteel Vaeshartelt · Kasteel Valkenburg · Vinckenhof · Kasteel Vliek · Vogelsanxhof · De Vroenhof · Vrijburg · Kasteel Wambach · Weyborch · Kasteel Wijnandsrade · Wijnandsrade · Huize Witham · Kasteel Wittem · Kasteel Wolfrath · Kasteel Wylre · Kasteel Wijlre · In het Zand


Monumenten in de buurt van Kasteel Vliek in Ulestraten

Kasteel Vliek: Tiendschuur

Vliek 1
Ulestraten (Gemeente Meerssen)
TIENDSCHUUR. Rechthoekige in witgeschilderde rode baksteen opgetrokken tiendschuur met zwart geschilderde onderdorpel onder met grijze panne..

Kasteel Vliek: Oostelijk Bouwhuis

Vliek 1
Ulestraten (Gemeente Meerssen)
OOSTELIJK BOUWHUIS. Rechthoekig in witgeschilderde rode baksteen opgetrokken bouwhuis uit ca. 1800 onder met grijze pannen gedekte wolfsdak,..

Kasteel Vliek: bakhuis annex druivenkas en muur

Vliek 1
Ulestraten (Gemeente Meerssen)
BAKHUIS ANNEX DRUIVENKAS EN MUUR. In mergelsteen opgetrokken bakhuis uit de tweede helft van de 18e eeuw op rechthoekige grondslag onder met..

Kasteel Vliek: Pijlers, hek en balustrade naast kasteel

Vliek 1
Ulestraten (Gemeente Meerssen)
PIJLERS, HEK EN BALUSTRADE. Twee vierkante witgeschilderde rode bakstenen hekpijlers in Lodewijk XVI-stijl uit de tweede helft van de 18e ee..

Kasteel Vliek: Pijlers en hek oprijlaan

Vliek 1
Ulestraten (Gemeente Meerssen)
PIJLERS EN HEK. Dubbel smeedijzeren op de as van de oprijlaan gesitueerd hek, dat geflankeerd wordt door mergelstenen pijlers in Lodewijk XV..

Kaart & Routeplanner

Route naar Kasteel Vliek in Ulestraten