Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Koninklijke Van Kempen & Begeer in Voorschoten

Nijverheid Industrie

Leidseweg 219
2253AE Voorschoten
Zuid Holland

Bouwjaar: 1858
Architect: J.J. Warnaar

(1 recensie)

Beschrijving van Koninklijke Van Kempen & Begeer

Van het in oorsprong in 1858 ten behoeve van de destijds "Koninklijke Nederlandsche Fabriek van Gouden en Zilveren waren" genaamde firma van J.M. van Kempen in eigen beheer tot stand gekomen fabrieksgebouw met verdieping onder langgerekt pannen schilddak, resteert alleen nog de gevel in eclectisch-classicistische trant. Deze voorgevel bevat gietijzeren rondboogvensters met roedenverdeling uit de bouwtijd, gekoppeld ter weerszijden van het middenrisaliet en met elkaar verbonden door middel van cordonlijsten, en afgewisseld met rozet-ankers. In het begin van deze eeuw zijn de zijvleugels hoger opgetrokken en van topgevels met trappen en balustrade voorzien; het middenrisaliet heeft daarbij de door consoles gesteunde kroonlijst behouden, maar daarboven is een attiek geplaatst met uitzwenkende zijden en een rechte lijst waarop het koninklijk wapenschild rust. Tevens is de gehele gevel boven de zwarte plint afwisselend wit en geel gesausd met tussen de verdiepingen een naam-fries en in de top van het middenrisaliet een tondo met een portretbuste van de stichter en in de toppen van de hoekpartijen elk een tondo met het koninklijk wapenschild; te rechterzijde voorts een gepleisterd ingangsportaal met gietijzeren rondboogvensters. Fabrieksgevel van kenmerkend eclectisch-classicistische architectuur wegens de toepassing van een langgerekte, symmetrisch ingedeelde gevel met gietijzeren rondboogvensters, door lijsten verbonden, en middenrisaliet, met een vooral wegens de later aangebrachte topgevels, meer aan paleis- dan fabrieks-architectuur verwant uiterlijk, in overeenstemming met de bewuste buitensteedse situering op een speciaal hiertoe afgescheiden gedeelte van een historische buitenplaats. Tot het fabriekscomplex behoort voorts het rond de eeuwwisseling door J.J. Warnaar ontworpen en door de firma Braat te Delft uitgevoerde ijzeren inrijhek in Jugendstil, geplaatst midden voor de ingang aan de weg op een gemetselde boogbrug; dit hekwerk bevat twee opengewerkte pijlers met dito bekroning en zijvleugels waarin vele gebogen vormen en gestileerde florale motieven verwerkt zijn, hetgeen kenmerkend is voor de Jugendstil. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 46973
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen (1)

Koninklijke Van Kempen & Begeer
5
Recensie door: ()
de deuren van de Basiliek van de Aankondiging in Jeruzalem
Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Het voormalige pand van Van Kempen en Begeer te Voorschoten
Monument voor het voormalige pand van Van Kempen en Begeer te Voorschoten
Achterzijde

De Koninklijke Van Kempen & Begeer[1] is een voortzetting van een oorspronkelijk in Utrecht door de zilversmid Johannes Mattheüs van Kempen (1764–1833) gestichte zilverfabriek en de Koninklijke Utrechtse Fabriek van Zilverwerken. Sinds 2008 is het onderdeel van de Royal Delft Groep.

Ontstaan van het bedrijf in Utrecht

De grondlegger van het bedrijf is de in 1764 te Utrecht geboren Johannes Mattheüs van Kempen. In 1789 wordt hij als meester toegelaten tot het gilde van zilversmeden. Zijn zonen Pieter Johannes (1790-1831) en Johannes Mattheüs (1792-1831) treden in het voetspoor van hun vader als zilversmeden te Utrecht.

Verhuizing naar Voorschoten

Sinds 1841 mag het bedrijf het Koninklijk Wapen voeren. Kleinzoon Johannes Mattheüs van Kempen (1814-1877) heeft inmiddels de leiding overgenomen. Hij is (met drie van zijn zonen) de oprichter en eerste directeur van de 'Koninklijke Nederlandse Fabriek van gouden en zilveren werken J.M. van Kempen & Zonen' te Voorschoten. Bij de opening van de nieuwe fabriek in 1858 te Voorschoten is het predicaat Koninklijk aan het bedrijf verleend.

Fusie in 1919 en het vertrek van Van Kempen in 1925

In 1919 ontstaat door fusie met de bedrijven van C.J.A. Begeer en D. Vos de combinatie Koninklijke Nederlandsche Edelmetaal Bedrijven Van Kempen, Begeer en Vos (K.N.E.B.). Het bedrijf heeft nu elf directeuren, met Carel J.A. Begeer als voorzitter. In 1925 verlaat Antonius Everdinus van Kempen, kleinzoon van de oprichter, na een reorganisatie het bedrijf weer en wordt hij directeur bij concurrent Gerritsen uit Zeist, sindsdien onder de naam Gerritsen en Van Kempen. Het bedrijf in Voorschoten wordt voortgezet als Van Kempen en Begeer, onder leiding van Carel J.A. Begeer en D. Vos.

Fusie in 1960 en verhuizing naar Zoetermeer in 1985

In 1960 fuseren de beide concurrenten uit Voorschoten en Zeist weer tot de 'Koninklijke Van Kempen en Begeer'. Adjunct-directeur en artistiek leider van de gefuseerde onderneming wordt de in Oostenrijk geboren ontwerper Gustav Beran. De winkels zijn in de jaren 70 overgenomen door Schaap & Citroen. In 1985 verliet de firma het monumentale gebouw te Voorschoten, dat tot 2008 in gebruik zou zijn door Mexx. Van Kempen & Begeer werd in afgeslankte vorm naar Zoetermeer verhuisd. In 1986 werd de bestekfabriek van Gero uit Zeist overgenomen, die in 1912 door M. Gerritsen en J. ter Beek was gestart.

Fusie in september-2008 met Royal Delft

In september 2008 heeft Royal Delft de BV Koninklijke Van Kempen & Begeer overgenomen.

Ontwerpers

Ontwerpers voor 'Van Kempen en Begeer' zijn o.a. geweest

Externe linkMonumenten in de buurt van Koninklijke Van Kempen & Begeer in Voorschoten

Huis Berbice

Leidseweg 221
Voorschoten
HOOFDGEBOUW. In de zuidwesthoek van het terrein van de historische buitenplaats gelegen twee verdiepingen hoge in rode Rijnsteen opgetrokken..

Tuinaanleg Berbice

Leidseweg 221
Voorschoten
AANLEG VAN DE BUITENPLAATS. In de huidige aanleg van Berbice zijn twee fasen te onderscheiden. Het grootste deel van de historische tuin en ..

Hardstenen Lodewijk XVI postament Berbice

Leidseweg 221
Voorschoten
Hardstenen Lodewijk XVI POSTAMENT uit de 18e eeuw aan de gebogen zuidwestoever van de vijver in landschapsstijl.

Pijlers met hekwerk Berbice

Leidseweg 221
Voorschoten
PIJLERS MET HEKWERK. Twee bakstenen hekpijlers, met eenvoudig 18e-eeuws smeedijzeren draaihek met tralies, bekroond door twee 18e-eeuwse har..

Houten brug Berbice

Leidseweg 221
Voorschoten
Eenvoudige HOUTEN 19E-EEUWSE BRUG voorzien van witgeschilderde ijzeren balustrade, aan de uiteinden iets uitzwenkend, met buisvormige handli..

Kaart & Routeplanner

Route naar Koninklijke Van Kempen & Begeer in Voorschoten

Foto's (3)