Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Boerderij, mogelijk behorend bij het nonnenklooster Maria in Campis in Assen

Boerderij

Kloosterstraat 6
9401KD Assen
Drenthe

Bouwjaar: 19e eeuw (oorspr.) verbouwd in 1972 1900 19e eeuw (oorspr.) verbouwd in 1972


Beschrijving van Boerderij, mogelijk behorend bij het nonnenklooster Maria in Campis

Inleiding Al in 1610 stond op de plaats van het pand Kloosterstraat 6;8 een bij het nonnenklooster Maria in Campis behorende BOERDERIJ, een functie die dit huidige, grotendeels vroeg negentiende eeuwse pand mogelijk ook heeft gehad. Het tegenwoordig als dubbel woonhuis in gebruik zijnde gerestaureerde pand had oorspronkelijk een andere hoofdvorm en kreeg zijn huidige vorm pas na uitbreiding en verbouwing van de vroeg negentiende eeuwse bouwdelen. Het in 1972 ingrijpend verbouwde en gerestaureerde pand staat bij een cluster van historische gebouwen in het oudste deel van Assen. Omschrijving Het grotendeels uit handvormsteen opgetrokken pand heeft een rechthoekig grondplan en wordt aan de voorzijde gekenmerkt door een bouwlaag onder een schild-/wolfdak met op de nok drie overkapte schoorsteenschachten, en aan de achterzijde door twee bouwlagen onder twee schilddaken, die alle zijn gedekt met oud Hollandse pannen. De negen traveeën brede voorgevel met gepleisterde plint is voorzien van rechtgesloten vensters met roedenverdeling onder rollagen, staafankers en twee entrees met hardstenen drempels en poeren. De entree van nr. 8 (links) bestaat uit een eenvoudige lattendeur met onbewerkte posten onder een geprofileerd kalf, snijraam en rollaag. De deur van nr. 6 (rechts) is een paneeldeur met blaas onder geprofileerd kalf en snijraam met ovalen, alsmede deurposten met casementen en een dunne kroonlijst. De gevel wordt beëindigd door een entablement. In het voorste dakschild staat pal boven beide entrees een houten dakkapel met zadeldak en vleugelstukken, zinken wangen en fronton onder zadeldak. De voorste (westelijke) van de hoger opgaande rechter kopgevels is voorzien van een rechtgesloten venster met roedenverdeling onder strek op de begane grond. Twee kleinere vensters met roedenverdeling en een nog kleiner venster bevinden zich op een verdieping onder het met een hoofdgestel afgewerkte wolfsend. De schuine gevelranden tussen wolfsend en de langsgevels zijn voorzien van vlechtingen. Haaks op de voorste kopgevel staat een schuur (oorspronkelijk waarschijnlijk koetshuis annex paardenstalling) met een met Hollandse pannen gedekt zadeldak met geschulpte windveren. Deze heeft aan straatzijde een puntgevel met rechtgesloten inrijdeuren onder rollaag, een eveneens rechtgesloten onder rollaag staand venster met roedenverdeling en een klein gietijzeren roosvenster in de geveltop. De achterste kopgevel van deze aanbouw is symmetrisch en voorzien van een in 1972 bij een restauratie/verbouwing aangebrachte houten pui met rechtgesloten gevelopeningen tussen pilasters en kroonlijst met daarboven een houten geveltop met radiale roedenverdeling in het ronde zoldervenster. De lange zijgevel wordt gekenmerkt door een krimp en de korte, tegen het huis staande zijgevel door met luiken behangen zesruits schuifvensters. De achterste bouwdelen zijn voorzien van een tweede bouwlaag onder schilddak. De huidige indeling van de achtergevels is eveneens het resultaat van de restauratie/verbouwing van 1972. Het bij nr. 6 behorende westelijke deel van de gevel aan achterzijde is op de begane grond voorzien van een diepliggend roosvenster en vier met luiken behangen, op de tuin uitkomende porte brisees onder strekken. De vier vensters op de verdieping zijn rechtgesloten schuifvensters die eveneens met persiennes zijn behangen. De oostelijke, bij nr. 8 behorende gevelpartij maakt deel uit van een mogelijk jonger bouwdeel. Het heeft een eigen kap (schilddak) en is voorzien van vensters die op een andere hoogte in de uit een andere steensoort opgetrokken gevel zijn geplaatst. De twee vrij hoog geplaatste kruisvensters met persiennes op de parterre behoren bij een gedeelte met een hogere vloer (opkamer), waaronder zich een souterrain bevindt. Het rechter deel is vergelijkbaar met de pui in de kopgevel van het koetshuis en voorzien van brede tuin-porte brisees met roedenverdeling tussen op hardstenen basementen staande penanten. De zesruits schuifvensters op de verdieping zijn eveneens met persiennes behangen. De gehele achtergevel wordt beëindigd door een entablement met gootlijst op klossen. Tegen de kopgevel is een blinde muur gemetseld. Hierboven is nog de de bovenkant van de oorspronkelijke zijmuur te zien. Ook aan de linker hoek van de voorgevel is te zien dat deze muur een toevoeging is aan de oorspronkelijke, die vroeger tegen de buitenmuur van een in het begin van de jaren zeventig afgebroken pand stond. De daklijst van de linker kopgevel van het voorste bouwdeel bevindt zich qua hoogte tussen die van de voorgevel en het achterste bouwdeel. Waardering Het pand is zowel van waarde vanwege zijn ontstaansgeschiedenis als vanwege de bouwgeschiedenis, die voor een belangrijk deel is te reconstrueren uit diverse details en de bouwnaden. Het beeldbepalende object, dat de kenmerken heeft van de meer landelijke bouwkunst, is ook van waarde als karakteristiek onderdeel van de bebouwing in het oudste deel van Assen, waardoor het tevens grote ensemblewaarde heeft. Het maakt tevens deel uit van het beschermd stadsgezicht Assen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 469366
Laatste wijziging: 2014-10-11 14:32:19.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Boerderij, mogelijk behorend bij het nonnenklooster Maria in Campis in Assen

Woonhuis in een aan de Hollandse renaissance refererende bouwtrant

Kloosterstraat 3
Assen
Inleiding Het omstreeks 1885 in een aan de Hollandse renaissance refererende bouwtrant opgetrokken WOONHUIS was oorspronkelijk waarschijnl..

Drostenhuis, linker bouwhuis (voormalig koetshuis)

Kloosterstraat 2
Assen
Nog grotendeels oorspronkelijk linker bouwhuis van het voormalige Drostenhuis.

Kloosterkerk

Brink 2
Assen
Voormalige Kloosterkerk. In 1662 sterk verbouwde laat 13e eeuwse kapel van het klooster Mariacamp, waarvan de zuidmuur nog origineel is. Res..

Drents Archief

Brink 4
Assen
Inleiding Het onderkomen van het Rijksarchief is in de periode 1897-1901 gebouwd als Rijksarchief en Provinciaal Museum, naar een ontwerp ..

Ontvangershuis

Brink 6
Assen
Ontvangershuis. Deftig huis met stoep van thans 18e eeuws voorkomen, waarin resten van een der kloostergebouwen. Thans Provinciaal Museum.

Kaart & Routeplanner