Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Bethelkerk (voormalige synagoge) in Assen

Kerkelijk Gebouw

Groningerstraat 14
9401BK Assen
Drenthe

Bouwjaar: 1901
Architect: J. Smallenbroek Smallenbroek J 1901 J. Smallenbroek


Beschrijving van Bethelkerk (voormalige synagoge)

Inleiding De voormalige SYNAGOGE van de Israelitische gemeenschap in Assen is gebouwd naar een ontwerp van de architect J. Smallenbroek en dateert volgens de informatie op een datumsteen in de voorgevel uit het jaar 5661 (= 1901). Het gebouw is de vervanger van de synagoge die in 5592 (= 1832) was gebouwd op dezelfde plaats en waarvan de stichtingssteen is ingemetseld in de huidige linker zijgevel. Synagoges werden gebouwd in zeer uiteenlopende stijlen, die soms met oriëntaalse of 'Moorse' invloeden waren vermengd. Deze in eclectische trant met neo-romaanse en neo-renaissance motieven gebouwde synagoge verloor in de tweede wereldoorlog haar oorspronkelijke functie en werd na een ingrijpende inwendige verbouwing in 1947 onder de naam Bethelkerk in gebruik genomen door de Gereformeerde-Vrijgemaakte kerk. Vanaf 1980 wordt het gebouw gebruikt voor de diensten van de Christelijk-Gereformeerde en de Nederlands-Gereformeerde kerk. Het interieur is voor de bescherming van ondergeschikt belang. Omschrijving Het gebouw is van het type zaalkerk en is opgetrokken in schone baksteen en rode verblendsteen vanuit een rechthoekige plattegrond en wordt gedekt door een met geglazuurde Hollandse pannen belegd zadeldak. De gevels zijn voorzien van hoge rondboog vensters met geglazuurde onderdorpels, verblendstenen rondbogen met sluitsteen en niet oorspronkelijke kozijnen. De symmetrische tuitgevel heeft een uit twee geledingen bestaande onderbouw met geglazuurde lekdorpels en een bovenbouw met verspringende gevelvelden. De gevel is voorzien van een geleed middenrisaliet met geprononceerde entreepartij boven een stoepje van gele baksteen met hardstenen hoekblokken. De entree is samengesteld uit een zware, beslagen paneel-vleugeldeur met stolpnaald en driepasbogen, een zware, gepleisterde omlijsting van geblokte pilasters met platte voluutkapiteeltjes met eierlijst, entablement met architraaf en fronton met sluitsteen in de geprofileerde rondboog. Aan weerszijden van de entree staat een smal rondboog zijlicht met glas-in-lood invulling. De gekoppelde, rechtgesloten vensters hiernaast hebben een zandstenen latei en geglazuurde lekdorpels met doorlopende afzaat. De hoge rondboogvensters hierboven staan hier recht boven. Het rondboog tweelichtsvenster boven de entree staat onder een overspanningsboog. De boogtrommel is ingevuld met baksteenmozaïek en een rond oeil de boeuf met Davidster. Het risaliet is aan de bovenkant uitgemetseld met twee rondbogen en voorzien van kroonlijsten, liggende klauwstukken en een vierkante, met uitkragende frontons gedekte bekroning. Ook de hoeklisenen zijn aan de bovenkant uitgemetseld. De schouders van de voorgevel dragen pinakels en zijn evenals de geveltop voorzien van geprofileerde deklijsten boven een verblendstenen gevelrand met klimmend boogfries. De vijf traveeën brede rechter zijgevel is geleed door lisenen en wordt beëindigd door een uitgemetselde gevellijst met keperfries en tandlijst. De gevel is blind op een niet uit de bouwtijd daterende rechtgesloten entree na. De achterste kopgevel heeft uitgemetselde gevelranden, een aanbouw met plat dak en een in het midden geplaatst tweelicht als in de voorgevel. De linker zijgevel is voorzien van tussen lisenen geplaatste rondboog tweelichten als de middenvensters in de kopgevels en een gevelbeëindiging als de rechter zijgevel. In de voorste travee staat een rechtgesloten, beslagen paneeldeur onder een rondboog met zandstenen sluitsteen en mozaïek in de boogtrommel. In de achterste travee is bovendien een gevelsteen geplaatst met onder meer het jaartal 5592 (1832). Deze steen is afkomstig uit een gevel van de voorganger van deze synagoge. Waardering De voormalige synagoge is van architectuurhistorisch belang als een vrij gaaf (exterieur) en karakteristiek Joods godshuis en een laat voorbeeld van de laatste der 19e-eeuwse neo-stijlen. Het beeldbepalende gebouw heeft tevens cultuurhistorische waarde vanwege het belang voor de ontwikkeling van de synagogebouw en de geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Assen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 469365
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Bethelkerk
Voorzijde van de kerk
Voorzijde van de kerk
Plaats Assen
Portaal  Portaalicoon   Christendom

De Bethelkerk is een kerk aan de Groningerstraat in Assen die vroeger als Synagoge van Assen dienstdeed.

De naam van de kerk verwijst naar de Bijbelse plaats Bethel.

De Vrijgemaakt Gereformeerden namen op 12 mei 1947 het kerkgebouw in gebruik, een aantal jaren later (1951) werd het gebouw door hen gekocht. In 1970 verhuisden de Gereformeerden naar de Noorderkerk en de Bethelkerk werd te koop aangeboden. Het gebouw heeft daarna jaren leeg gestaan en werd gebruikt als opslagplaats voor meubels.

In 1975 brandde "De Ark", het onderkomen van de Onafhankelijke Baptistengemeente af. De baptisten hielden zo'n 3 jaar hun diensten in de achterzaal van de Bethelkerk, tot ze terug konden naar hun eigen gebouw. In 1980 werd de kerk uiteindelijk gekocht door de Christelijk Gereformeerde Kerk, die er tot op heden diensten houdt.

Eind 2003 werd het kerkgebouw van de baptisten opnieuw door brand verwoest en vonden ze opnieuw onderdak in de Bethelkerk, tot ze in 2007 een eigen gebouw in gebruik namen.

Zie ook


Monumenten in de buurt van Bethelkerk (voormalige synagoge) in Assen

Woning met drogisterij

Nieuwe Huizen 8
Assen
Inleiding Midden negentiende eeuws WINKEL/WOONHUIS (drogisterij) in sobere eclectische stijl met winkelpui uit 1862 Woning met Drogisterij..

Winkel annex woonhuis in eclectische neo-renaissance stijl

Gedempte Singel 2
Assen
Inleiding Laat 19e-eeuws(e) WINKEL- annex WOONHUIS in eclectische neo-renaissance stijl. Winkels gingen zich in de loop van de negentiende..

Paleis van Justitie

Brinkstraat 4
Assen
Paleis van Justitie. Klassicistisch gebouw uit 1840, met grote pilasters en fronton.

Woonhuis in eclectische stijl

Noordersingel 45
Assen
Inleiding Het in het centrum van de stad staande, in 1870 gebouwde herenhuis is een goed voorbeeld van representatieve, voor de bouwtijd ze..

Huize Tetrode

Brink 8
Assen
Gemeentehuis. Statig vroeg 19e eeuws huis met stucwerk in de gang en beschilderde wandbespanning in de raadzaal.

Kaart & Routeplanner

Route naar Bethelkerk (voormalige synagoge) in Assen

Foto's (5)