Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Dubbel woonhuis in eclectische stijl in Assen

Woonhuis

Brink 32 A
9401HT Assen
Drenthe

Bouwjaar: verm. 1860 (oorspr.) verbouwd in 1893 en 1984 1860 verm. 1860 (oorspr.) verbouwd in 1893 en 1984


Beschrijving van Dubbel woonhuis in eclectische stijl

Inleiding Het in een vrij sobere eclectische stijl gebouwde dubbele WOONHUIS dateert oorspronkelijk waarschijnlijk van omstreeks 1860. Het huidige aanzien is het gevolg van een ingrijpende verbouwing in 1893. De rechter entreepartij is waarschijnlijk afkomstig uit de rechter zijgevel, die verdween toen het pand Brink 30;31 werd verbouwd in het begin van de twintigste eeuw. Het pand heeft in 1984 een ingrijpende inwendige verbouwing ondergaan en bevat sindsdien wooneenheden. De bescherming heeft alleen betrekking op de hoofdvorm en de in het zicht liggende gevels. Omschrijving Het betreft een in eerste instantie vanuit een vrijwel rechthoekige plattegrond opgetrokken pand, bestaande uit souterrain en twee bouwlagen onder een met geglazuurde (voorste dakschild) en ongeglazuurde Hollandse pannen gedekt schilddak. De geknikte voorgevel met getoogde gevelopeningen is negen traveeën breed en wordt verlevendigd door pleisterwerk. De façade is rechts voorzien van een gepleisterd, gebosseerd rustica onderbouw boven een koekoek die is voorzien van een vlakke bepleistering en een rechtgesloten deur. De souterrainvensters aan weerszijden van de hoofdentree zijn getoogd en voorzien van diefijzers en sluit- en aanzetstenen. De entreepartij is opgebouwd uit een stoep met daarboven een portiek met datumsteen binnen een omlijsting van pilasters met diamantkoppen en gedraaide halfbalusters, alsmede een getoogde portiekopening met kuifdecoratie. De originele vleugeldeur met stolpnaald is verfraaid met snijwerk en smeedijzeren raamijzers onder een geprofileerd kalf en getoogd bovenlicht. De T-vensters in beide bouwlagen zijn voorzien van aanzetstenen en sluitstenen met druiventrossen in reliëf. Het houten balkon boven de entree steunt op met florale decoraties versierde consoles en heeft een voetplaat met profielrand en een balustrade met gedraaide balusters tussen vierkante hoekbalusters. Hierop uit komt een porte brisée met een omlijsting van pilasters met composietkapitelen en een kuifdecoratie met plantenmotieven. De gevel wordt beëindigd door een entablement met een op kleine consoles lijkende klampen, die de uitkragende gootlijst ondersteunen. Geheel rechts in de gevel bevindt zich een entreepartij met een waarschijnlijk uit de oorspronkelijke rechter zijgevel afkomstige omlijsting. De met slechts een pilaster over de oorspronkelijke gevel en een bouwnaad lopende entreepartij bevindt zich grotendeels in een travee met plat dak, die deel uitmaakt van het waarschijnlijk vroeg-twintigste eeuwse pand Brink 30; 31. Deze entreepartij bestaat uit een nieuwe deur binnen een omlijsting van gecanneleerde pilasters met composietkapiteeltjes en een geprofileerde bovenrand met kuifdecoratie met gestileerde plantemotieven. Het geheel wordt bekroond door een hoofdgestel met gebogen, gebroken fronton. Waardering Het karakteristieke pand heeft een gave façade die een beeldbepalend element is van de waardevolle bebouwing in het stadscentrum, waardoor de ensemblewaarde groot is. Het huis heeft tevens architectuurhistorische waarde als representatief specimen van laat negentiende woonhuisarchitectuur voor de gegoede burgerij en de welvarende middenstand in het beschermd stadsgezicht Assen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 469362
Laatste wijziging: 2014-07-31 19:39:59.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Dubbel woonhuis in eclectische stijl in Assen

Huis zonder verdieping van het Asser type

Brink 30
Assen
Verdiepingloos huis van het Asser type met omlijste ingangspartij en zware kroonlijst, waarboven attiek. Dakkapel met fronton boven het midd..

Woonhuis in eclectische stijl

Torenlaan 2
Assen
Inleiding Het oorspronkelijk als dubbel WOONHUIS gebouwde pand dateert volgens een gevelsteen van 1882. Het is gebouwd in een sobere eclec..

Woonhuis in overgangsstijl

Brink 36A
Assen
Inleiding Het omstreeks 1905 gebouwde WOONHUIS heeft de typische kenmerken van de zogenaamde overgangsarchitectuur, een in grote lijnen no..

Dubbel woonhuis in een aan de Art Nouveau verwante stijl

Torenlaan 3
Assen
Inleiding Het dubbele WOONHUIS is ca. 1905 gebouwd in een aan de art nouveau verwante bouwstijl. het pand heeft een opvallende voorgevel d..

Woonhuis in overgangsstijl

Torenlaan 1
Assen
Inleiding Vrij sober vormgegeven vroeg twintigste eeuws WOONHUIS in een bouwstijl die het best kan worden aangemerkt als "overgangsstijl"...

Kaart & Routeplanner

Route naar Dubbel woonhuis in eclectische stijl in Assen