Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Woonhuis in eclectische stijl in Assen

Woonhuis

Noordersingel 45
9401JW Assen
Drenthe

Bouwjaar: ca. 1870 1870 ca. 1870


Beschrijving van Woonhuis in eclectische stijl

Inleiding Het in het centrum van de stad staande, in 1870 gebouwde herenhuis is een goed voorbeeld van representatieve, voor de bouwtijd zeer karakteristieke woonhuisarchitectuur in een tamelijk ingetogen eclectische bouwstijl, waarin de versiering aan de gevel is beperkt tot omlijstingen met kuiven rondom gevelopeningen. Omschrijving Pand met een vanuit een rechthoekige plattegrond opgetrokken hoofdvorm. Het huis heeft een verdieping onder een met platte Friese pannen gedekt dubbel schilddak met hoog liggende zakgoot en een grote bakstenen dakkapel. De symmetrische, vijf-assige voorgevel heeft een gepleisterde plint met vierkante ventilatieroostertjes, hoeklisenen en vensters met profiellijst, terracotta kuif en bovenramen met afgeronde bovenhoeken en glas-in-lood invulling. De vensters in beide bouwlagen zijn vrijwel identiek, maar iets minder hoog op de verdieping. De entree bestaat uit een bordes met ijzeren balustrade en hardstenen stoep met daarboven een paneeldeur onder bovenlicht met afgeronde bovenhoek en glas-in-lood invulling. De deur heeft een omlijsting van pilasters op hardstenen poeren en een entablement met het opschrift "notariskantoor" in het fries. De gevel wordt beëindigd door een entablement dat is verkropt om de hoeklisenen, waar ze bovendien zijn voorzien van consoles en tandlijst, details die identiek zijn aan die aan het eveneens beschermde pand Oostersingel 3,5. Het voorste dakschild is voorzien van een grote bakstenen dakkapel met hoeklisenen onder plat dak. De kapel is voorzien van twee T-vensters met profiellijst met kuif en bovenramen met glas-in- lood invulling en afgeronde bovenhoeken en heeft een beëindiging in de vorm van een entablement dat verkropt om hoeklisenen met tandlijst. Aan de rechter zijgevel (met dakkapel) is het huis door middel van een houten tussenlid verbonden met het naastliggende pand. De linker zijgevel heeft per bouwlaag twee vensters en hoeklisenen als in de voorgevel. De houten dakkapel aan deze zijde is waarschijnlijk later toegevoegd. De gevelopeningen in de achtergevel hebben eveneens afgeronde bovenhoeken maar missen de omlijsting. In het midden van de verdieping bevindt zich een op een plat uitkomende porte brisée met links daarvan een taats draaiend gietijzeren roosvenster. Waardering Het huis is een vrij gaaf en representatief voorbeeld van woonhuisarchitectuur voor de beter gesitueerden in een voor de bouwtijd zeer karakteristieke bouwstijl. Het beeldbepalende pand staat in een gebied, waarin vrij veel bewaard is gebleven van de laat-negentiende eeuwse situatie, waardoor ook de ensemblewaarde evident is. Het huis maakt tevens deel uit van het beschermd stadsgezicht Assen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 469356
Laatste wijziging: 2014-07-31 19:39:59.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Woonhuis in eclectische stijl in Assen

Woonhuis in eclectische stijl

Oostersingel 3A
Assen
Inleiding Het in het centrum van de stad staande, omstreeks 1870 gebouwde dubbele WOONHUIS is een goed voorbeeld van representatieve, voor ..

Huis van Bewaring

Brink 9
Assen
Huis van Bewaring. Eenvoudig bakstenen gebouw uit omstreeks 1840.

Huize Tetrode

Brink 8
Assen
Gemeentehuis. Statig vroeg 19e eeuws huis met stucwerk in de gang en beschilderde wandbespanning in de raadzaal.

Borneo

Oostersingel 19
Assen
Inleiding Het met de naam "Borneo" getooide hoekpand is in het eerste decennium van de twintigste eeuw gebouwd als WINKEL annex WOONHUIS i..

Paleis van Justitie

Brinkstraat 4
Assen
Paleis van Justitie. Klassicistisch gebouw uit 1840, met grote pilasters en fronton.

Kaart & Routeplanner