Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Woonhuis in eclectische stijl in Assen

Woonhuis

Oostersingel 3 A
9401JX Assen
Drenthe

Bouwjaar: ca. 1870 1870 ca. 1870


Beschrijving van Woonhuis in eclectische stijl

Inleiding Het in het centrum van de stad staande, omstreeks 1870 gebouwde dubbele WOONHUIS is een goed voorbeeld van representatieve, voor de bouwtijd zeer karakteristieke woonhuisarchitectuur in een tamelijk ingetogen eclectische bouwstijl, waarbij de versiering aan de gevels is beperkt tot omlijstingen met kuiven rondom de gevelopeningen. De bescherming geldt zowel voor het huis als voor het bijbehorende koetshuis. De aanbouw aan straatzijde uit omstreeks 1925 valt buiten de bescherming. Omschrijving Vanuit een rechthoekige plattegrond opgetrokken herenhuis met verdieping onder een met pannen gedekt gedekt dubbel schilddak met schoorsteenschachten op alle vier nokhoeken en een originele houten dakkapel met fronton in het voorste dakschild. De zes traveeën brede voorgevel met middenrisaliet en hoeklisenen is voorzien van een gepleisterde plint en een tot de onderdorpels van de parterrevensters doorgetrokken trasraam. De deuren en vensters, die op de begane grond iets hoger zijn dan op de verdieping, zijn versierd met een terracotta kuif op de profiellijsten en voorzien van kozijnen met afgeronde hoeken en getoogde bovenlichten. De entreepartij bestaat uit twee gekoppelde ingangsopeningen met paneel-vleugeldeuren met gecanneleerde stolpnaald, raamijzers met monogram, kalf met eierlijst en een stoep, drempels en poeren van hardsteen. De vensters boven de entree zijn eveneens gekoppeld. De gevel wordt beëindigd door een verkropt entablement dat op de kornissen van het risaliet en de lisenen is voorzien van consoles en tandlijst, details die aan het eveneens beschermde pand Noordersingel 45 identiek zijn. De achtergevel en de zijgevels zijn opgetrokken in een afwijkende steensoort. De rechter zijgevel heeft op de begane grond twee getoogde vensters. Een derde gevelopening in deze bouwlaag is dichtgemetseld. Op de verdieping stonden recht boven de parterrevensters identieke vensters, maar deze zijn vervangen door een brede vensterpartij met drie eveneens getoogde, gekoppelde vensters. Het rechtgesloten venstertje hier rechts van is toegevoegd. Aan de achtergevel bevindt zich een iets minder hoog opgaande uitbouw onder dubbel schilddak. Dit bouwdeel is voorzien van diverse getoogde en rechtgesloten gevelopeningen met roedenverdeling. De linker zijgevel heeft vooraan op de verdieping een venster als in de voorgevel, maar zonder kuif. De andere twee vensters zijn als die in de rechter zijgevel. Deze zijgevel is op de begane grond weggewerkt achter een omstreeks 1925 gebouwd volume met hoge lijstgevel en zadeldak (dat niet wordt beschermd). Het is geplaatst voor het waarschijnlijk voormalige koetshuis dat een met gegolfde Friese pannen gedekt zadel-/schilddak heeft. Het koetshuis heeft aan voorzijde een tuitgevel, waarin een zoldervenster met profiellijst en kuif is geplaatst. De gevel is verbreed boven kraagstenen en de geveltop is voorzien van een deklijst en een tuit, waarop een fronton en een obelisk zijn geplaatst. Ter hoogte van de kraagstenen loopt over de gevels een fries met diamantkoppen. De zijgevels worden beëindigd door een geprofileerde gootlijst. Het koetshuis heeft aan achterzijde twee porte brisees, die uitkomen op een terras. Waardering Het huis is een vrij gaaf en representatief voorbeeld van woonhuisarchitectuur voor de beter gesitueerden in een voor de bouwtijd zeer karakteristieke bouwstijl. Het beeldbepalende pand staat in een gebied, waarin vrij veel bewaard is gebleven van de laat-negentiende eeuwse situatie, waardoor ook de ensemblewaarde evident is. Het huis maakt tevens deel uit van het beschermde stadsgezicht. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 469355
Laatste wijziging: 2014-07-31 19:39:59.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Woonhuis in eclectische stijl in Assen

Woonhuis in eclectische stijl

Noordersingel 45
Assen
Inleiding Het in het centrum van de stad staande, in 1870 gebouwde herenhuis is een goed voorbeeld van representatieve, voor de bouwtijd ze..

Borneo

Oostersingel 19
Assen
Inleiding Het met de naam "Borneo" getooide hoekpand is in het eerste decennium van de twintigste eeuw gebouwd als WINKEL annex WOONHUIS i..

Huis van Bewaring

Brink 9
Assen
Huis van Bewaring. Eenvoudig bakstenen gebouw uit omstreeks 1840.

Huize Tetrode

Brink 8
Assen
Gemeentehuis. Statig vroeg 19e eeuws huis met stucwerk in de gang en beschilderde wandbespanning in de raadzaal.

Huize Ebbenerve

Stationsstraat 11
Assen
Inleiding Een van de grootste als WOONHUIS gebouwde panden in Assen is het in de jaren 1873-1875, in opdracht van de gepensioneerde kapitei..

Kaart & Routeplanner