Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Woonhuis in eclectische stijl met neo-renaissancekenmerken in Assen

Woonhuis

Torenlaan 6
9401HP Assen
Drenthe

Bouwjaar: ca. 1885 1885 ca. 1885


Beschrijving van Woonhuis in eclectische stijl met neo-renaissancekenmerken

Inleiding Het omstreeks 1885 gebouwde WOONHUIS is karakteristiek voor de laat negentiende eeuwse getinte woonhuisarchitectuur voor de gegoede burger en staat aan een in 1808 aangelegde laan. Hoewel het vrij sober in eclectische trant vormgegeven herenhuis niet een specifieke repesentant van de neo-renaissance bouwstijl kan worden genoemd is de invloed van deze stijl wel in de details terug te vinden. Omschrijving Het vanuit een rechthoekige plattegrond opgetrokken huis heeft een souterrain (rechts) en een verdieping onder met platte Friese pannen gedekt, afgeknot schilddak. De symmetrische, vijf-assige voorgevel wordt verlevendigd door een gepleisterde plint, bakstenen bloklisenen, cordonlijst en accenten van gele baksteen. De getoogde gevelopeningen staan onder strekken met sluit- en aanzetstenen, die door middel van gele baksteenbanden met elkaar zijn verbonden. De gevel wordt beƫindigd door een verkropt entablement met geprofileerde gootlijst, die evenals de cordonlijst kornist om de lisenen die de ingangstravee en de gevelhoeken beaccentueren. De entree bestaat uit een ondiepe portiek met paneel-vleugeldeur met gietijzeren raamijzers onder een bewerkt kalf en bovenlicht. De grotere vensters in de rechter zijgevel (met grote toegevoegde dakkapel) zijn als die in de voorgevel, de kleinere zijn rechtgesloten en de souterrainvensters zijn eveneens getoogd. De linker zijgevel heeft een gepleisterde plint, vensters als in de voor- en rechter zijgevel, alsmede een getoogde, niet originele entreepartij met terugliggende deur. De detaillering van de achtergevel alsmede de aanbouw onder plat dak zijn voor de bescherming van ondergeschikt belang. Waardering Het vrij gave, karakteristieke laat negentiende eeuwse huis is een beeldbepalend object in een deel van het beschermde stadsgezicht waarin veel waardevolle laat negentiende eeuwse en vroeg twintigste eeuwse woonhuisarchitectuur is geconcentreerd. Het pand heeft derhalve architectuurhistorische en ensemblewaarde. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 469347
Laatste wijziging: 2014-10-12 10:13:45.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Woonhuis in eclectische stijl met neo-renaissancekenmerken in Assen

Woonhuis in eclectische stijl

Torenlaan 2
Assen
Inleiding Het oorspronkelijk als dubbel WOONHUIS gebouwde pand dateert volgens een gevelsteen van 1882. Het is gebouwd in een sobere eclec..

Dubbel woonhuis in een aan de Art Nouveau verwante stijl

Torenlaan 3
Assen
Inleiding Het dubbele WOONHUIS is ca. 1905 gebouwd in een aan de art nouveau verwante bouwstijl. het pand heeft een opvallende voorgevel d..

Woonhuis in overgangsstijl

Torenlaan 1
Assen
Inleiding Vrij sober vormgegeven vroeg twintigste eeuws WOONHUIS in een bouwstijl die het best kan worden aangemerkt als "overgangsstijl"...

Woonhuis in overgangsstijl

Torenlaan 11
Assen
Inleiding Het van oorsprong negentiende eeuwse WOONHUIS is in 1906 ingrijpend verbouwd in opdracht van mevr. Th.E. v.d. Wijck, geboren baro..

Woonhuis in overgangsstijl

Brink 36A
Assen
Inleiding Het omstreeks 1905 gebouwde WOONHUIS heeft de typische kenmerken van de zogenaamde overgangsarchitectuur, een in grote lijnen no..

Kaart & Routeplanner

Route naar Woonhuis in eclectische stijl met neo-renaissancekenmerken in Assen