Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Woningblok van zeven woningen in Assen

Woonhuis

Oosterhoutstraat 15
9401NA Assen
Drenthe

Bouwjaar: 1921
Architect: Y.D. Havermans Havermans Y.D. Havermans


Beschrijving van Woningblok van zeven woningen

Inleiding WONINGBLOK I. Dit blok van zeven op de noordelijke hoek van de Oosterhoutstraat en de Parkstraat gelegen woningen maakt deel uit van een kleinschalige, uit drie woonblokken bestaande stadsuitbreiding in Assen Oud-Zuid, die in 1921 is gerealiseerd in opdracht van de Rijksambtenaren Woningbouw Stichting (R.A.W.B.S.). Het ontwerp in een expressionistische stijl met Amsterdamse School invloeden is van de hand van de Haagse architect Yvo. D. Havermans. Blok I vormt samen met het eveneens beschermde blok II een visuele en stedebouwkundige eenheid met een identieke detaillering en overhoeks geplaatste, op het kruispunt Oosterhoutstraat/Parkstraat georienteerde hoekwoningen. Omschrijving Dit deel van het woningencomplex is een vrijwel gaaf, zeven woningen tellend woonblok verdiepingloos of met een verdieping onder met tuiles du nord gedekte, samengestelde mansardedaken en gebroken zadeldaken met steile dakschilden en dakkapellen. De gevels zijn voorzien van trasramen, verspringende gevelbeëindigingen, rechtgesloten vensters en decoratieve baksteenverbanden. Het linker gedeelte (subblok 1) bestaat uit drie woningen (Oosterhoutstraat 15;17;19) met verdieping. In de linker kopgevel bevindt zich de entree van nr.15 met originele, terugliggende deur met luifel in een hoog opgaand, geknikt risaliet met trappenhuis, waarin de staande vensters zijn voorzien van driehoekige roedenverdeling. Onder de rechte beëindiging van het risaliet ligt een reeks van vier vensters. De terugliggende muur links van het risaliet is eveneens geknikt, maar is minder hoog opgaand en aan de achterzijde van de woning uitlopend in een verdiepingloze uitbouw met plat. Het geveldeel rechts van het risaliet is laag en loopt om de hoek door naar de voorgevel, die een variabele gevelhoogte en een symmetrische hoofdvorm heeft. De middenpartij heeft een verdieping met rechte gevelbeëindiging, een tweezijdige erker met een uitgemetselde onderbouw en een gepotdekselde bovenkant. De topgevels aan weerszijden hebben een gebroken steekkap, een gepotdekselde geveltop en een tweelichtvenster met driehoekige ruitjes en houten penant. Alle vensters staan onder strekken en hebben gedeelde bovenramen. De deur van nr.17 in de centrale gevelpartij is niet origineel. De entree van nr. 19 is wel origineel, identiek aan die van nr.15 en bevindt zich onder een luifeltje in de smalle rechter kopgevel, waar een smal, terugliggend tussenlid met plat dak de verbinding vormt met de twee hoekwoningen (subblok 2). Deze staan grotendeels overhoeks, georienteerd op het kruispunt en zijn voorzien van loodrecht op de straat staande rechthoekige, verdiepingloze uitbouwtjes onder mansardedak. De uitbouw aan de kant van de Oosterhoutstraat heeft links een blinde gevel, een breed, samengesteld venster in het midden en rechts een tuin-porte brisée. De uitbouw aan de Parkstraat is grotendeels identiek, maar spiegelbeeldig t.o.v. die aan de OOsterhoutstraat. De terugliggende overhoekse gevelpartij staat onder een gebroken steekkap en is voorzien van vensters die vergelijkbaar zijn met de andere in het complex, evenals het tweelichtvenster in de met gepotdekselde planken beschoten geveltop. De hoekwoningen en de bijbehorende uitbouwen vormen een symmetrisch geheel, hoewel de symmetrie enigszins wordt opgeheven door de hoge schoorsteen boven de rechter uitbouw. De entree met nieuwe deur van Parkstraat nr.1 is eveneens overhoeks geplaatst en door middel van een plat tussenlid verbonden met het twee woningen bevattende bouwvolume Parkstraat 3;5 (subblok 3). Dit blok heeft een met Oosterhoutstraat 15;17;19 (subblok 1) vergelijkbare hoofdvorm. De middenpartij is echter voorzien van een brede erkerpartij met een houten balkonbalustrade, waarachter zich brede, samengestelde gevelopeningen onder rollaag bevinden. De deur van nr.3 is niet origineel, die van nr.5 wel en staat in de kopgevel met geheel links een uit de gevelhoek doorgetrokken schoorsteenschacht en in de gebroken geveltop onder meer twee vensters boven een tweezijdige uitmetseling. Rechtsachter bevindt zich een lage uitbouw met plat dak. Waardering Het karakteristieke woningcomplex hoek Oosterhoutlaan/Parkstraat, waarvan blok I deel uitmaakt, is vanwege de zorgvuldige vormgeving der bouwblokken van architectuurhistorische waarde. Vanwege de samenhang tussen de bouwblokken heeft het complex ook ruimtelijke kwaliteit en is het derhalve tevens van stedebouwkundig belang. De nog vrij gave blokken I en II staan in het stadsdeel Assen Oud-Zuid, waarin veel waardevolle interbellum architectuur bewaard is gebleven, waardoor ook de ensemblewaarde groot is. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 469343
Laatste wijziging: 2014-07-31 19:39:59.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Woningblok van zeven woningen in Assen

Woningblok van zeven woningen

Oosterhoutstraat 23
Assen
Inleiding WONINGBLOK II. Dit blok van zeven op de zuidelijke hoek van de Oosterhoutstraat en de Parkstraat staande woningen maakt deel uit..

Wilhelminaziekenhuis

Oosterhoutstraat 9
Assen
Inleiding Dit restant van het niet meer in gebruik zijnde Wilhelmina Ziekenhuis is een groot deel van het hoofdgebouw van de in 1930 gereal..

Dubbel woonhuis in de stijl van de Haagse school

Parkstraat 25
Assen
Inleiding Het dubbele WOONHUIS is in 1932-1933 gebouwd voor J.G.F. Benes naar een ontwerp van de architect A. van Oosten. Het vrijstaande p..

Woonhuis in kubistisch expressionistische stijl met invloeden van de Haagse School en het functionalisme

Plataanweg 3
Assen
Inleiding WOONHUIS gebouwd in 1931 in opdracht van A. Kramer naar een ontwerp van architect J.F.A. Gobel. Het niet geheel naar de ontwerpt..

Woonhuis in eclectische stijl met neo-renaissancekenmerken

Zuidersingel 21
Assen
Inleiding Het omstreeks 1885 gebouwde WOONHUIS (met erfscheiding) is karakteristiek voor de laat negentiende-eeuwse woonhuisarchitectuur v..

Kaart & Routeplanner

Route naar Woningblok van zeven woningen in Assen