Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Rijks Hogere Burgerschool in Assen

Gebouw

Beilerstraat 30
9401PL Assen
Drenthe

Bouwjaar: 1867
Architect: H.C. Winters Winters H.C. Winters


Beschrijving van Rijks Hogere Burgerschool

Inleiding Het schoolgebouw van de Rijks Hoogere Burgerschool is gebouwd in 1867 naar een ontwerp van de architect H.C. Winters. De SCHOOL staat in de "paleizenbuurt" en is gebouwd in de voor de bouwtijd gangbare eclectische stijl met een aan het neo-klassicisme ontleend fronton, waarin oorspronkelijk de naam van de school en het bouwjaar stonden vermeld. Het gebouw is in de twintigste eeuw diverse malen uitgebreid, maar deze toevoegingen vallen evenals het interieur niet onder de bescherming. Toen de H.B.S. als schooltype verdween werd het in 1972 deel van de Openbare Scholengemeenschap Assen, het Dr. Nassaucollege. Momenteel wordt het pand gebruikt door de Tweede Openbare Scholengemeenschap 'Dag Hammerskjold'. De bescherming van het schoolgebouw beperkt zich tot het exterieur van de negentiende-eeuwse opzet. Omschrijving. Het vrijstaande gebouw was oorspronkelijk driedelig met een op de Beilerstraat georienteerd hoofdvolume, een kortere linker en een langere rechter dwarsvleugel, die het schoolplein grotendeels omsloten. Deze negentiende eeuwse hoofdvorm is vrijwel intact gebleven omdat de uitbreiding van de school is beperkt gebleven tot het volbouwen van het toenmalige schoolplein en het uitbreiden van de linker vleugel. Het gebouw heeft een verdieping onder met geglazuurde Hollandse pannen gedekte schilddaken. De voor- en de zijgevels zijn voorzien van getoogde acht- (begane grond) en zesruitsvensters (verdieping) met hardstenen onderdorpels, profiellijsten met sluitsteen en kuif, lisenen met geprofileerd hardstenen basement, een verkropt entablement met eveneens geprofileerde gootlijst, alsmede een hardstenen plint aan de voor- en de rechter zijgevel. De negen traveeën brede, symmetrische voorgevel heeft een drie-assige, door lisenen geaccentueerde middenpartij die wordt bekroond door een fronton met terugliggend houten timpaan. De ingangstravee staat boven een hardstenen stoep en heeft op de parterre een paneel-vleugeldeur met stolpnaald, geprofileerd kalf met eierlijst en getoogd bovenlicht met gietijzeren snijraam. De omlijsting bestaat uit een hardstenen basement met houten pilasters. Deze worden beëindigd door komposietkapitelen en als consoles (atlanten) fungerende tritonen, die een uitkragende kroonlijst dragen. Het verdiepingsvenster in de middentravee heeft een vergelijkbare omlijsting. Waar het entablement kornist over de lisenen en de middenpartij is dit voorzien van consoles en tandlijst. De plintloze, vier-assige linker zijgevel heeft vensters als in de voorgevel, maar zonder kuif. De deur met vierruits-bovenlicht in deze gevel bevindt zich boven een rechtgesloten keldervenster. De kleine vierkante gevelopeningen onder de twee linker vensters zijn voorzien van diepliggende gietijzeren roosters. De toevoeging aan de oude vleugel dateert uit 1907 en is gebouwd als gymnastieklokaal op de begane grond met twee klaslokalen op de verdieping. Het hier dwars op staande gedeelte aan achterzijde (het latere gymnastieklokaal) is gebouwd in 1917. De rechter zijgevel telt acht vensterassen en een liseen die de gevel in tweeën deelt. De vensters zijn als die in de voorgevel. De kopgevel van de rechter vleugel bevat slechts een getoogd venster zonder omlijsting op de begane grond. Van de drie kleine gevelopeningen onder in de gevel is slechts de middelste nog voorzien van een origineel gietijzeren rooster als in de linker zijgevel. In de naar het voormalige schoolplein gekeerde gevel met getoogde venster bevindt zich een gevelsteen met onder meer de niet meer leesbare naam van de bouwmeester van de school. In het interieur zijn nog enkele details uit de bouwtijd van de school bewaard gebleven, waaronder een zwart-marmeren schoorsteenmantel in het vertrek links van de entree, die oorspronkelijk waarschijnlijk als directeurs- of lerarenkamer heeft gediend. Waardering Het monumentale pand heeft architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een negentiende-eeuws schoolgebouw met de kenmerken van het eclecticisme. Het bezit een nog gaaf exterieur, waaraan alleen de oorspronkelijke kleur van de kuiven is veranderd. Het beeldbepalende gebouw is van het type dat tamelijk zeldzaam is geworden. Het is een dominerend bouwwerk in een deel van het beschermde stadsgezicht dat wordt gekenmerkt door een concentratie aan waardevolle laat negentiende en vroeg twintigste-eeuwse bebouwing. Het karakteristieke gebouw heeft derhalve zowel stedebouwkundige als ensemblewaarde. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 468980
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Rijks Hogere Burgerschool

De Rijks Hogere Burgerschool is een voormalige school in de Nederlandse stad Assen.

Het schoolgebouw aan de Beilerstraat werd in 1867 ontworpen door stadsbouwmeester Harm Cornelis Winters. Het is gebouwd in de eclectische stijl met neoclassicistische elementen en was oorspronkelijk een driedelig gebouw. In de twintigste eeuw is het vanwege de groei van het aantal leerlingen enkele keren uitgebreid.

De school werd op 12 oktober 1868 officieel geopend. In 1876 werden de eerste meisjes toegelaten. In 1966 werd de hbs door het rijk overgedragen aan de gemeente Assen en werd de school omgevormd tot een gemeentelijk lyceum. Het lyceum (vanaf 1968 Openbare Scholengemeenschap Dr. Nassaucollege) verhuisde in 1971 naar de Groen van Prinstererstraat. De voormalige hbs kwam vervolgens in gebruik bij de scholengemeenschap Dag Hammarskjöld. In 2003 werd het pand gerenoveerd en sinds 2004 is RTV Drenthe in het pand gevestigd. Het gebouw is tegenwoordig een rijksmonument.

In 2008 werd door oud-leerlingen een gevelsteen onthuld, ter gelegenheid van het feit dat de school 140 jaar daarvoor in gebruik was genomen. Leerlingen van de Rijks Hogere Burgerschool waren onder meer oud-commissaris Eric Nordholt, schilder/dichter Louis Albert Roessingh, minister Jan Smallenbroek, professor Herman Jan Scheltema en minister Anne Vondeling.

Zie ook


Monumenten in de buurt van Rijks Hogere Burgerschool in Assen

't Groote Holt

Van der Feltzpark 4
Assen
Inleiding De villa "t Groote Holt" is gebouwd in 1875 in sobere eclectische trant. Volgens de overlevering heeft het huis ooit in Smilde ge..

Oakland

Beilerstraat 41
Assen
Inleiding Het in eclectische stijl gebouwde WOONHUIS is in 1878 gebouwd in opdracht van dr. E.P.J.W. Hartogh Heijs van Zouteveen, wiens naa..

Woonhuis Hertenkamp 1

Hertenkamp 1
Assen
Inleiding Het WOONHUIS is in 1875 gebouwd in een eclectische stijl voor mr. C.L. Kniphorst. Het ontwerp is van architect J. ten Horn, aannn..

Woonhuis Van der Feltzpark 2 in eclectische stijl

Van der Feltzpark 2
Assen
Inleiding Omstreeks 1875 gebouwd WOONHUIS met de stijlkenmerken van het eclecticisme. De vrijstaande villa is een van de waardevolle, voor ..

Woonhuis in eclectische stijl

Beilerstraat 22A
Assen
Inleiding Vrijstaand, ca. 1880 in eclectische stijl gebouwd WOONHUIS. Dergelijke grote woonhuizen zijn representatief voor de woonhuisarchi..

Kaart & Routeplanner

Route naar Rijks Hogere Burgerschool in Assen

Foto's (2)