Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Dubbel woonhuis in neo-renaissancestijl in Assen

Woonhuis

Kerkstraat 5
9401GV Assen
Drenthe

Bouwjaar: ca. 1890 1890 ca. 1890


Beschrijving van Dubbel woonhuis in neo-renaissancestijl

Inleiding Het ca. 1890 als DUBBEL WOONHUIS gebouwde pand heeft de stilistische kenmerken van de neo-renaissance, een stijl die karakteristiek is voor veel laat negentiende-eeuwse architectuur. Het representatieve karakter van het pand en de stijlkenmerken zijn echter beperkt tot de voorgevel, wat typerend is voor de meeste panden in een vrijwel gesloten straatwand. De zij- en achtergevel van het pand zijn voor de bescherming van ondergeschikt belang. De recente uitbouw aan achterzijde valt buiten de bescherming. Omschrijving. Het pand is gebouwd als dubbel woonhuis met twee bouwlagen onder een met bouletpannen gedekt afgeknot schilddak. De oorspronkelijk symmetrische, zes traveeën brede gevel van machinale baksteen wordt onder meer verlevendigd door speklagen, smeedijzeren sierankers, kraagstukken en een gepleisterde plint. De entrees bevinden zich in de risalerende buitentraveeen, met een originele paneeldeur met smeedijzeren raamijzers onder een bovenlicht met glas-in-lood in de linker travee. Het rechter deel van de gevel is op de begane grond ingrijpend gewijzigd en voorzien van een met de rest van de gevel detonerende entree en spiegelraam. De overige vensters zijn rechtgesloten en voorzien van doorgetrokken geglazuurde onderdorpels met afzaat en boogtrommels met mozaiekjes onder segmentboog met sluitsteen en doorlopende bovenrand. Aan weerszijden van de deuren bevinden zich smalle, ondiepe nissen. De afzaten onder de onderdorpels van de verdiepingsvensters vormen een doorlopende, als cordonlijst functionerende band. De risalieten worden beëindigd door topgeveltjes boven kraagstukken. Ze worden afgesloten door geprofileerde deklijsten met op de tuit een smeedijzeren versiering op ezelsrug. De vensters in de top zijn rechtgesloten onder rondboog. De vier traveeen brede gevelpartij tussen de risalieten wordt beëindigd door een lijst met bloktand, smalle profiellijst en consolevormige klampen, waartussen zich een invulling van decoratieve baksteensverbanden onder een verblendstenen rand met waterhol bevindt. In het dakschild boven de middenpartij staan twee originele dakkapellen met uitkragende dakranden, alsmede wangen en met bol bekroonde spits die zijn bedekt met zinken platen met imitatieschubben. In de onversierde zijgevels zijn kleine vensters geplaatst. Tegen de achtergevel staat een recente, een bouwlaag tellende aanbouw. Zij- en achtergevel zijn van ondergeschikt belang. Waardering Het pand heeft architectuurhistorische waarde als een goed voorbeeld van een in neo-renaissance stijl gebouwd dubbel woonhuis. Het is een beeldbepalend pand in een gesloten straatwand in de Asser binnenstad, waardoor met name de ensemblewaarde groot is. Het maakt tevens deel uit van het beschermde stadsgezicht. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 468973
Laatste wijziging: 2014-07-31 19:39:59.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Dubbel woonhuis in neo-renaissancestijl in Assen

Jozefkerk, consistorie

Collardslaan 2A
Assen
Inleiding De CONSISTORIE is in de tweede helft van de negentiende eeuw gebouwd tegen de achtergevel van de uit 1848 daterende hervormde Joz..

Jozefkerk

Kerkplein 1
Assen
NED.HERV.KERK. Klassicistisch gebouw uit 1848 op rechthoekige grondslag. Vooruitspringende middenpartij met zuilenportiek en fronton waarbov..

Woonhuis met lijstgevel

Collardslaan 2
Assen
Inleiding Het ca. 1895 in eclectische trant gebouwde WOONHUIS met lijstgevel is karakteristiek voor veel laat-negentiende eeuwse woonhuisar..

Post- en Telegraafkantoor

Zuidersingel 12
Assen
Inleiding Het op een driesprong in het beschermde stadsgezicht gesitueerde POST- EN TELEGRAAFKANTOOR aan de Zuidersingel is gebouwd in 1895..

Winkel annex woonhuis in overgangsstijl

Kerkstraat 20
Assen
Inleiding Het pand Kerkstraat 20-24 is oorspronkelijk gebouwd als dubbele bovenwoning annex "magazijn voor glas, aardewerk en luxeartikelen..

Kaart & Routeplanner