Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Post- en Telegraafkantoor in Assen

Gebouw

Zuidersingel 12
9401KB Assen
Drenthe

Bouwjaar: 1895
Architect: C.H. Peters Peters 1895 C.H. Peters


Beschrijving van Post- en Telegraafkantoor

Inleiding Het op een driesprong in het beschermde stadsgezicht gesitueerde POST- EN TELEGRAAFKANTOOR aan de Zuidersingel is gebouwd in 1895 ter vervanging van het te klein geworden kantoor aan de Brink. Het is ontworpen door Rijksbouwmeester C.H. Peters in een karakteristieke, aan de gotiek en de renaissance verwante neo-stijl, die naam zou maken als "postkantorengotiek". Het vrijstaande kantoor is gebouwd door aannemer K. Otten uit Meppel naar het vierde ontwerp dat Peters voor het gebouw maakte. Het postkantoor behield zijn oorspronkelijke functie tot 1972. Het interieur is gewijzigd en valt buiten de bescherming. Omschrijving Het gebouw is opgetrokken in bak-, verblend- en natuursteen vanuit een onregelmatige plattegrond. Het heeft een verdieping onder met leien (maasdekking) gedekte en beklede zadel- en schilddaken met slanke, met leien gedekte en beklede houten dakvenstertjes met zinken pironnen. De gevels zijn voorzien van een trasraam, zandstenen speklagen, sierankers, met leien beklede daklijsten en diepliggende rechtgesloten T-vensters met zandstenen afzaat aan de geglazuurde onderdorpels en baksteenmozaieken in de boogtrommels. De rechte gevels worden beëindigd door uitgemetselde spitsboog-friezen van verblendsteen, de tuitgevels zijn voorzien van deklijsten van verblendsteen. De noordelijke gevel (Torenlaan) is voorzien van een licht risalerende tuitgevel met kraagstukken aan de schouderaanzet en klimmende friezen van driepasbogenen een tuitbekroning in de vorm van een schilddragende leeuw. Rechts van de tuitgevel bevindt zich een onder lessenaardak staand gedeelte met krimpen van verschillende hoogte, met uitkragende schouderstukken. De twee entreepartijen hierin zijn voorzien van hardstenen stoepjes, verblendstenen archivolten en segmentboogvormige afsluitingen. De rechtgesloten paneeldeuren staan onder een hardstenen kalf en een bovenlicht dat is samengesteld uit drie met glas-in-lood ingevulde driepasboogramen. In de gevelvlakken tussen de entrees zijn twee blinde vensters (nissen) met driepasboog geplaatst. De rand boven het lessenaardak is voorzien van een tandlijst, die doorloopt over het vijfzijdige, op de driesprong georienteerde avant-corps met glas-in-lood in de centrale travee. Deze voorsprong heeft een steile, concaaf gewelfde kap met zinken piron. De lange gevel aan de Zuidersingel is voorzien van een risalerende tuitgevel als aan de Torenlaan, maar met een uit drie ronde rookkanalen samengestelde schoorsteenschacht op de nok terwijl de leeuw op de tuit ontbreekt. De uitbouwtjes links hiervan hebben een plat dak. De boogtrommels boven de vensters van het vier traveeën brede gedeelte met een gevelrand van dubbele muizetand onder schilddak met zinken pironnen rechts van de tuitgevel zijn ingevuld met eenvoudige baksteenmozaieken. Het ervoor staande, verdiepingloze gedeelte met plat dak bezit nog de originele kopgevels, maar de langgevel is vernieuwd in een sobere, aan de oorspronkelijke stijl verwante bouwtrant. De hoger opgaande topgevel van de hoofdvorm aan de oostelijke zijde is voorzien van klimmende driepasboogfriezen aan weerszijden van een middenliseen die uitloopt in een schoorsteenschacht die is samengesteld uit drie ronde rookkanalen. De lagere uitbouw onder zadel-dak aan de oostgevel heeft een kopgevel met rechtgesloten vensters onder segmentbogen met mozaiekinvulling. De deklijsten van de tuitgevel zijn van rode verblendsteen. De lage tuit wordt bekroond door een dubbele pijp. De beëindigingen van de rechte gevels zijn voorzien van een lijst met dubbele muizetand. Waardering Het voormalige Post- en Telegraafkantoor is een mooi en zeer karakteristiek voorbeeld van een gebouw in de stijl van de zogenaamde postkantoren-gotiek, dat is gebouwd door een landelijk bekende architect. Behalve architectuurhistorisch waardevol is het zorgvuldig vormgegeven gebouw ook zeer beeldbepalend gesitueerd op een driesprong, waardoor het ook van grote stedebouwkundige waarde is. Het pand maakt tevens deel uit van het beschermde stadsgezicht Assen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 468972
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Post- en Telegraafkantoor
zicht vanaf de Torenlaan
zicht vanaf de Torenlaan
Locatie
Locatie Zuidersingel 12, Assen
Bouw gereed 1895
Architectuur
Bouwstijl 'Postkantorengotiek'
Bouwinfo
Architect C.H. Peters
Erkenning
Monumentstatus Rijksmonument
Monumentnummer 468972
Portaal  Portaalicoon   Civiele techniek en bouwkunde

Het Post- en Telegraafkantoor (1895) is een voormalig kantoor voor post en telegrafie in de Nederlandse stad Assen.

Het Telegraafkantoor (1874) aan de Brink in Assen was al binnen 20 jaar na de bouw te klein geworden. Architect C.H. Peters, die verantwoordelijk was voor de bouw van veel postkantoren in Nederland, ontwierp een nieuw gebouw aan de Zuidersingel. Het pand staat op een driesprong binnen het beschermd stadsgezicht, tegenover de Jozefkerk.

Het gebouw is gebouwd in de stijl van de zogeheten 'postkantoren-gotiek', een neostijl verwant aan de gotiek en de renaissance. Het pand heeft een zeer onregelmatige plattegrond. Het heeft een verdieping onder leien zadel- en schilddaken. Voor de gevels zijn verschillende stenen gebruikt, bakstenen worden afgewisseld met verblendsteen en natuursteen. Zowel de Torenlaan- als de Zuidersingelkant is voorzien van een risalerende tuitgevel. De tuit wordt aan de Torenlaanzijde besloten met een schilddragende leeuw. Een vijfzijdige avant-corps met glas in lood in de centrale travee is gericht op de driesprong.

Het Post- en Telegraafkantoor was tot 1972 in gebruik bij de posterijen en heeft sindsdien een medische functie. Het wordt tegenwoordig (2010) gebruikt door een aantal huisartsen en een praktijk voor fysiotherapie. Het gebouw is een erkend rijksmonument.

Zie ook


Monumenten in de buurt van Post- en Telegraafkantoor in Assen

Jozefkerk

Kerkplein 1
Assen
NED.HERV.KERK. Klassicistisch gebouw uit 1848 op rechthoekige grondslag. Vooruitspringende middenpartij met zuilenportiek en fronton waarbov..

Dubbel woonhuis in neo-renaissancestijl

Kerkstraat 5
Assen
Inleiding Het ca. 1890 als DUBBEL WOONHUIS gebouwde pand heeft de stilistische kenmerken van de neo-renaissance, een stijl die karakteristi..

Woonhuis met koetshuis

Beilerstraat 5
Assen
Inleiding Het ca. 1875 gebouwde WOONHUIS met KOETSHUIS onderscheidt zich van de overige bebouwing aan de Beilerstraat door de afwijkende ro..

Jozefkerk, consistorie

Collardslaan 2A
Assen
Inleiding De CONSISTORIE is in de tweede helft van de negentiende eeuw gebouwd tegen de achtergevel van de uit 1848 daterende hervormde Joz..

Woonhuis met lijstgevel

Collardslaan 2
Assen
Inleiding Het ca. 1895 in eclectische trant gebouwde WOONHUIS met lijstgevel is karakteristiek voor veel laat-negentiende eeuwse woonhuisar..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)