Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Breed woonhuis uit twee samengevoegde panden in Assen

Woonhuis

Vaart Z.Z. 25 A
9401GG Assen
Drenthe

Bouwjaar: ca. 1875 1875 ca. 1875


Beschrijving van Breed woonhuis uit twee samengevoegde panden

Inleiding Het brede WOONHUIS bestaat eigenlijk uit twee smalle panden die omstreeks 1875 zijn samengevoegd en toen de huidige, gemeenschappelijke façade hebben gekregen. In 1930 is bij een inwendige verbouwing de ruimte-indeling gewijzigd en is het pand opgesplitst in twee woningen. De in eclectische trant gebouwde voorgevel behoort tot het type dat meer is te vinden aan de Vaart en zeer karakteristiek is voor de bebouwing aldaar. Het behoort tot de panden die representatief zijn voor de woonhuizen van de gegoede Asser burgerij en hun welvaart, die samenhangt met de explosieve groei van Assen in de negentiende eeuw. De bescherming van het pand beperkt zich tot de negentiende eeuwse hoofdvorm. Omschrijving. Het huis is voorzien van gepleisterde gevels met schijnvoegen, hoeklisenen met casementen en voornamelijk getoogde vensters in de twee bouwlagen met cordonlijst en mezzanino met attiek, alsmede met Hollandse pannen gedekte zadel-/schilddaken. De symmetrische, vijf traveeën brede voorgevel heeft een ingangstravee die is voorzien van een op een gepleisterd basement staande houten omlijsting met verkropte kroonlijst. De paneeldeur met imitatie-stolpnaald, kalf met eierlijst en getoogd bovenlicht staat onder een niet oorspronkelijk balkon, dat rust op rijk versierde consoles. Voordeur, vensters (T-vensters op de verdieping) en de openslaande balkondeuren zijn getoogd en worden geaccentueerd door een profiellijst. De vier liggende vensters in het door een geprofileerde kroonlijst afgedekte mezzanino zijn eveneens getoogd. De iets smallere attiekverhoging is voorzien van een spaarveld. De linker, door een geprofileerde gootlijst beëindigde zijgevel heeft een getoogd venster als in de voorgevel, een waarschijnlijk later ingebouwde deur met zijlicht onder een rechtgesloten bovenlicht en enkele eveneens rechtgesloten kleine vensters. Waarschijnlijk is de overluifelde deur met zijlicht en rechtgesloten bovenlicht in de rechter zijgevel ook een toevoeging. De vensters in deze gevel zijn getoogd en op de verdieping identiek aan die in de voorgevel. De achterste liseen markeert de oorspronkelijke hoek van het pand. Het deels aan de bovenkant afgeschuinde geveldeel daarachter behoort derhalve, evenals het onderste deel van het dakschild linksachter, tot een uitbreiding van het pand naar achteren. Tegen de achtergevel staan een lage aanbouw en een nog lagere, vrij recente aanbouw, die beide zijn voorzien van een plat dak. De uitbouw en een dakkapel verbinden dit deel van het pand met het ernaast staande bouwdeel, dat is voorzien van een negentiende eeuwse dakkapel met plat dak boven de hoger opgaande achtergevel. Hierin bevinden zich op de verdieping twee porte brisees met getoogde bovenlichten, die uitkomen op een plat, dat de parterre overdekt. Waardering Het karakteristieke huis heeft een nog gave negentiende eeuwse voorgevel en is van architectuurhistorische waarde als specimen van representatieve negentiende eeuwse woonhuisarchitectuur. Het beeldbepalende pand maakt deel uit van de waardevolle negentiende eeuwse en vroeg twintigste eeuwse bebouwing aan de Vaart en heeft derhalve grote ensemblewaarde. Het huis is tevens onderdeel van het beschermde stadsgezicht. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 468946
Laatste wijziging: 2014-07-31 19:39:59.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Breed woonhuis uit twee samengevoegde panden in Assen

Woonhuis met koetshuis

Vaart Z.Z. 23B
Assen
Inleiding In 1800 werd het op dit perceel staande WOONHUIS met koetshuis bewoond door mr. Petrus Hofstede, de latere gouverneur van Drenthe..

Woonhuis annex kantoor

Vaart Z.Z. 19
Assen
Inleiding Het vroeg twintigste eeuwse WOONHUIS annex KANTOOR is gebouwd tussen 1902 en 1905 voor de graanhandelaar G.J. de Waard op de plaa..

Groot pand

Vaart Z.Z. 33
Assen
Groot pand uit 1856.

Witte Huis

Vaart N.Z. 36
Assen
"Het Witte Huis". Huis van twee verdiepingen met fronton, waarin wapens en festoenen. 1826.

Woonhuis in aan het neo-classicisme ontleende stijl

Vaart N.Z. 42
Assen
Inleiding Het omstreeks het midden van de negentiende eeuw gebouwde WOONHUIS is gebouwd in een aan het neo-klassicisme ontleende (empire)st..

Kaart & Routeplanner