Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Woonhuis in kubistisch expressionistische stijl met invloeden van de Stijl en de Haagse School in Assen

Woonhuis

Vaart Z.Z. 41 A
9401GG Assen
Drenthe

Bouwjaar: 1934
Architect: J.F.A. Göbel Goebel 1934 J.F.A. Göbel


Beschrijving van Woonhuis in kubistisch expressionistische stijl met invloeden van de Stijl en de Haagse School

Inleiding Het in 1934 door architect J.F. A. Gobel, voor J. Suurmeyer ontworpen WOONHUIS is gebouwd in een kubistisch expressionistische stijl met invloeden van de Stijl en de Haagse School. Het pand staat in de voormalige tuin van het buurpand (nr. 43;45) en sluit in stilistisch en typologisch opzicht niet aan bij de voornamelijk negentiende en vroeg-twintigste eeuwse bebouwing aan de Vaart. Omdat het een hoekpand betreft is het aanzicht van het huis, in tegenstelling tot dat van de meeste panden aan de Vaart, niet beperkt tot de voorgevel, waardoor de architectuur ten volle tot zijn recht komt. Omschrijving. Het vanuit een onregelmatige, in gele baksteen opgetrokken woonhuis heeft een en twee verdiepingen van variabele hoogte onder platte daken. Het hoekpand is samengesteld uit verspringende, kubusvormige volumes en is voorzien van rechtgesloten, voornamelijk stalen vensters en deuren. De asymmetrische voorgevel bestaat uit een hoog opgaande, drie bouwlagen tellend rechter volume met een vernieuwde entree met granieten boogaanzet in de rondboog-opening van de portiek. Het grote venster erboven staat onder een smalle betonnen luifel. De halfronde erker links hiervan is voorzien van een aaneengesloten reeks van vijf ramen en heeft een opgemetselde borstwering voor een balkon waarop een deur uitkomt. Deze staat in een lager, terugliggend bouwdeel, waarin zich tevens enkele vensters en een deels uitpandige schoorsteenschacht bevinden. De laatste steekt uit de verder vlakke linker zijgevel met enkele rechtgesloten vensters. Het inspringende gedeelte hierboven (derde bouwlaag) heeft dezelfde hoogte als het hoofdvolume van het vooraanzicht. Het huis heeft aan de achterzijde een lagere uitbouw (serre en keuken) met deuren en borstwering voor een balkon dat doorloopt over de gehele gevelbreedte en wordt afgedekt door een op een ijzeren kolom steunende luifel. Het risaliserende linker geveldeel hierin is voorzien van een deur en drie smalle vensters, die alle zijn voorzien van een glas-in-lood invulling. De vlakke rechter zijgevel bevat slechts enkele kleinere gevelopeningen. De zijmuur steekt uit de voorgevel naar voren als een gelede hoekliseen met granieten kopstukken en vlaggemastbevestiging en geeft deze zodoende een vertikaal accent. De gemetselde bloembak voor de entree en de bakstenen erfscheiding met ijzeren stangen maken integraal deel uit van het huis. Dit geldt ook voor de achter het woonhuis staande en uit de bouwtijd ervan daterende, uit twee min of meer zelfstandige volumes samengestelde garage-/schuur met rechtgesloten inrijdeuren en platte daken. Waardering Het vrij gave pand is gebouwd in een zeer karakteristieke, in de provincie buiten Assen niet zo veel toegepaste bouwstijl en heeft derhalve architectuurhistorische waarde. Hoewel het huis niet past in het algemene beeld van de Vaart en geen deel uitmaakt van de historische bebouwing is het vanwege de situering toch een beeldbepalend object met ensemblewaarde. Het pand maakt tevens deel uit van het beschermde stadsgezicht. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 468945
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Woonhuis in kubistisch expressionistische stijl met invloeden van de Stijl en de Haagse School in Assen

Dubbel woonhuis in overgangsstijl

Vaart Z.Z. 43
Assen
Inleiding Het omstreeks 1905 gebouwde dubbele WOONHUIS is een mooi voorbeeld van woonhuisarchitectuur in de omstreeks de eeuwwisseling meer..

Eenvoudige gepleisterde empire-gevel

Vaart Z.Z. 49
Assen
Eenvoudige gepleisterde empire-gevel met rechte lijst en middenrisaliet, plm 1830.

Verdiepingloos huis met verhoogde begane grond en dakkapel

Vaart Z.Z. 51
Assen
Verdiepingloos huis met verhoogde beganegrond en dakkapel boven het midden van de voorgevel.

Huis met het Stoepie

Vaart N.Z. 66b
Assen
Inleiding In 1819 liet Wolter Hendrik Hofstede, zoon van de gouverneur van Drenthe Petrus Hofstede, een WOONHUIS aan de Vaart bouwen dat la..

Verdiepingloos huis met verhoogde begane grond en dakkapel

Vaart Z.Z. 53
Assen
Verdiepingloos huis met verhoogde beganegrond en dakkapel boven het midden van de voorgevel.

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)