Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Huis met de Wenkbrauwen in Assen

Woonhuis

Vaart Z.Z. 55 A
9401GH Assen
Drenthe


Beschrijving van Huis met de Wenkbrauwen

Inleiding Het in de eerste helft van de negentiende eeuw, op de helling van de zuidelijke stuwwal van de Vaart gebouwde WOONHUIS (met stoep) was oorspronkelijk waarschijnlijk verdiepingloos en van het Asser type. Het pand is ca. 1880 verbouwd en vergroot. Hierbij werd de voorgevel bekleed met een pleisterlaag en voorzien van accoladebogen boven de vensters, wat het huis al snel de naam 'Huis met de Wenkbrauwen' bezorgde. De voorgevel heeft de specifieke kenmerken van het eclecticisme en maakt deel uit van de waardevolle, voornamelijk negentiende en vroeg twintigste eeuwse woonhuisarchitectuur aan de Vaart. Omschrijving. Het vanuit een rechthoekige plattegrond opgetrokken herenhuis met souterrain heeft een verdieping onder een met platte Friese pannen gedekt schilddak met pironnen (waarvan een is afgebroken). De symmetrische, vijf traveeën brede façade is gepleisterd en voorzien van schijnvoegen. Aan weerszijden van de entree bevinden zich twee platte, rechtgesloten souterrainvensters. De entreepartij bestaat uit een hardstenen stoep, die leidt naar een paneel-vleugeldeur met geprofileerd kalf en rechtgesloten bovenlicht. De omlijsting bestaat uit pilasters met casementen, die een entablement met uitkragende kroonlijst dragen. De vensters aan weerszijden van de entree staan binnen licht getoogde profiellijsten onder accoladebogen. Boven de verder identieke verdiepingsvensters ontbreken deze bogen. De gevels worden beëindigd door een eenvoudige, ongeprofileerde kroonlijst. De zijgevels zijn achter een smalle voortzetting van de bepleistering van de voorgevel opgetrokken in schone baksteen en voorzien van staafankers. In de linker gevel bevindt zich een rechtgesloten, vernieuwd portiek met het restant van een strek, gepleisterde wanden en een niet originele vleugeldeur onder bewerkt kalf en bovenlicht met glas-in-lood invulling. Rechts van de entree bevindt zich een klein ijzeren luikje in de muur. De rechter gevel heeft op de verdieping een ronde gevelopening met gietijzeren roosvenster. Beide zijgevels zijn op de parterre opgetrokken in handvormsteen en hebben toegevoegde verdiepingsmuren die in machinale baksteen zijn opgetrokken. Het pand heeft aan achterzijde een deels uit een en deels uit twee bouwlagen bestaande uitbouw met platte daken, die voor een deel is toegevoegd (mogelijk bij de verbouwing van het pand in 1913); deze uitbreiding is voor de bescherming van ondergeschikt belang. Waardering Het vrij gave en karakteristieke huis (met stoep) is van architectuurhistorisch belang vanwege de bouwgeschiedenis en als typische vertegenwoordiger van de negentiende eeuwse woonhuisarchitectuur voor de gegoede burgerij. Het beeldbepalende pand maakt deel uit van de waardevolle, voornamelijk negentiende eeuwse en vroeg twintigste eeuwse bebouwing aan de Vaart en heeft derhalve grote ensemblewaarde. Het maakt tevens deel uit van het beschermd stadsgezicht Assen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 468943
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Huis met de Wenkbrauwen in Assen

Verdiepingloos huis met verhoogde begane grond en dakkapel

Vaart Z.Z. 53
Assen
Verdiepingloos huis met verhoogde beganegrond en dakkapel boven het midden van de voorgevel.

Verdiepingloos huis met verhoogde begane grond en dakkapel

Vaart Z.Z. 51
Assen
Verdiepingloos huis met verhoogde beganegrond en dakkapel boven het midden van de voorgevel.

Eenvoudige gepleisterde empire-gevel

Vaart Z.Z. 49
Assen
Eenvoudige gepleisterde empire-gevel met rechte lijst en middenrisaliet, plm 1830.

Dubbel woonhuis in overgangsstijl

Vaart Z.Z. 43
Assen
Inleiding Het omstreeks 1905 gebouwde dubbele WOONHUIS is een mooi voorbeeld van woonhuisarchitectuur in de omstreeks de eeuwwisseling meer..

Pakhuis van Benes

Vaart Z.Z. 69
Assen
Inleiding Het waarschijnlijk omstreeks het midden van de negentiende eeuw gebouwde PAKHUIS is een van de laatste herinneringen aan de leven..

Kaart & Routeplanner

Route naar Huis met de Wenkbrauwen in Assen

Foto's (1)