Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Vrijstaande woonhuis met garage in Schiedam

Woonhuis

Ary Prinslaan 14
3116JA Schiedam
Zuid Holland

Bouwjaar: 1930-1931
Architect: J.A.Brinkman en L.C. van der Vlugt


Beschrijving van Vrijstaande woonhuis met garage

Volgens de principes van het Nieuwe Bouwen door J.A.Brinkman en L.C. van der Vlugt in 1930-31 in opdracht van de familie De Bruyn ontworpen geheel vrijstaand WOONHUIS met GARAGE. Het bevat twee bouwlagen aan de O-zijde en drie aan de W-zijde en is samengesteld uit cubische bouwvolumes die alle plat zijn afgedekt, met een smalle daklijst; de lage, op het NW-georienteerde dubbele garage is door middel van een smalle tussenbouw met het woonhuis verbonden. Het geheel is opgetrokken in baksteen, met vlakke witgepleisterde muren op een zwart betegelde plint en doorbroken door iets verdiept aangebrachte vensters, waarvan de varierende grootte is gebaseerd op een vaste maat-eenheid, en door luifels en in- en uitspringende balcons met stalen buisleuningen. De vensters en deuren zijn gevat in smalle stalen kozijnen met horizontale en verticale onderverdeling en zijn harmonisch over de gevels verdeeld, nu eens gekoppeld dan weer zelfstandig geplaatst. De hoofdingang bevindt zich uiterst rechts in de O-gevel, in het teruggerooide gedeelte en bevat een halfopen portiek met stoep, voorzien van een gebogen stalen buisleuning; de stalen deur heeft een klein cirkelvormig venster. In gespiegelde vorm bevindt zich een leveranciersingang uiterst links aan de W-zijde. De O-gevel bevat verder nog in het midden een klein terras, en rechts op de verdieping een klein balcon. De smalle N-gevel bezit ter hoogte van de beide verdiepingen een groot, langgerekt venster ter verlichting van het trappenhuis; op de beganegrond sluit hierop een smalle horizontale vensterreeks aan; de plint wordt hier en aan de W-zijde eveneens doorbroken door lage horizontale vensters, ter verlichting van de kelder. De W-gevel bevat verder rechts van de leveranciersingang een smalle, uitgebouwde schoorsteen die boven het huis uitsteekt; op de begane grond sluit hierop een uitgebouwde keuken aan en bij de tussenbouw vertoont de gevel wederom een uitwaartse sprong voor een kleine uitbouw, die ook aan de Z-zijde een venster bezit, uitziend over het op de ZW-hoek ingerichte terras, dat overhuifd wordt door een betonnen luifel die iets hoger is dan de uitbouw te linkerzijde, maar die aan de Z-zijde rechts doorloopt in het balcon op de eerste verdieping. De Z-gevel vertoont rechts bij het lagere O-blok eveneens een inwaartse sprong en bevat voorts op de derde verdieping een tweede balcon dat links wordt overhuifd door een op stalen kolommen rustende luifel en dat rechts overgaat in het open dakterras boven het lagere O-blok. De dubbele garage is in vergelijkbare trant - met een reeks lage bovenlichten uitgevoerd. Woonhuis met garage vanwege de algehele architectonische en technische vormgeving (in zowel exterieur als interieur) en de situering als gaaf en representatief voorbeeld van de Nederlandse bijdrage aan het Nieuwe Bouwen uit de periode 1920-40 van algemeen belang wegens de betekenis voor de ontwikkeling van de moderne architectuur. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 46889
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Vrijstaande woonhuis met garage in Schiedam

Hofje van Belois

Hofje van Belois 2
Schiedam
Inleiding HOFJESWONINGEN, behorende bij het complex "Hofje van Belois", bestaande uit vijf bouwblokken met in totaal 36 woningen, opgesteld..

Hofje van Belois: regentenhuis

Hofje van Belois 1
Schiedam
Inleiding REGENTENHUIS, deel uitmakend van het complex "Hofje van Belois", gebouwd in 1926 in Traditionalistische trant naar een ontwerp va..

Complex arbeiderswoningen met bijbehorende tuinmuurtjes met hekwerken

Fabristraat 1
Schiedam
Inleiding Complex ARBEIDERSWONINGEN met bijbehorende tuinmuurtjes met hekwerken, gelegen aan de Fabristraat, gebouwd in de periode 1906-190..

Op de voormalige buitenplaats Bokkenburg aangelegde begraafplaats

Vlaardingerdijk 50
Schiedam
Op de v.m. buitenplaats Bokkenburg ca. 1852 aangelegde BEGRAAFPLAATS. Als centraalbouw opgevatte neo-classicistische kapel, de muren met har..

A. Houtman & Co

Westfrankelandsestraat 11
Schiedam
Inleiding Duo voormalige BRANDERIJEN annex DISTILLEERDERIJEN gebouwd in 1872 in Eclectische stijl naar een ontwerp van architect M. Wouterl..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)