Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Bergpolderflat in Rotterdam

Woonhuis

Dr. de Visserstraat 65
3038TN Rotterdam
Zuid Holland

Bouwjaar: 1933-1934
Architect: W. van Tijen, J.A.Brinkman en L.C. van der Vlugt


Beschrijving van Bergpolderflat

(Woning behorend tot het Bergpolderflat). Volgens de principes van het Nieuwe Bouwen in 1933-34 door W. van Tijen, J.A.Brinkman en L.C. van der Vlugt in opdracht van de N.V.Volkswoningbouw Rotterdam ontworpen, geheel vrijstaand, blokvormig woongebouw met 72 etagewoningen en in oorsprong 3 aangebouwde winkels - genaamd "Bergpolderflat". Het platafgedekte woongebouw telt negen bouwlagen - elk met acht naast elkaar gelegen woningen - en een voor gemeenschappelijk gebruik ingericht souterrain. Het geheel is opgetrokken als staalskelet, met I-profiel-kolommen en met buitenmuren in drijfsteen metselwerk, uitgezonderd de houten puien, die voorzien zijn van verzinkt ijzeren platen en draadglasramen. Hierbij is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van geprefabriceerde onderdelen. De woningen zijn toegankelijk via 1.30 m. brede en in totaal 50 m. lange galerijen aan de O-zijde, die elk aan de N-zijde steeds aansluiten op het gesloten, algemeen trappenhuis en die elk aan de Z-zijde steeds zijn verbonden met de open brandtrap. Aan de W-zijde zijn over de volle gevelbreedte doorgaande balcons aangebracht met open hekwerken. De winkels bevinden zich in een laag blok haaks op het hoofdgebouw aan de N-zijde en bevatten grote glasvensters in de N-gevel, terwijl de overige gevels blind zijn. De toegang tot het woongebouw bevindt zich aan de O-zijde van het terzijde uitgebouwde, algemene trappenhuis, dat aan de N-zijde een geheel uit glas - in stalen sponningen - bestaande gevel bezit, en dat boven de bovenverdieping is doorgetrokken om toegang te verlenen tot het in oorsprong aanwezige dakterras. Tevens is beneden in oorsprong een portiersloge aangebracht en een lift, bij de middenas van de gevel die vervolgens een inwaartse sprong vertoont. De trap zelf is vervaardigd uit gewapend beton en bevat een driedubbele stalen buisleuning. De galerijen en balcons bezitten vloeren van gewapend beton - hetgeen evenals bij de betonnen trappen, in de gevels door middel van banden zichtbaar is voortgezet; de galerijen hebben verder een betonnen borstwering, de balcons open stalen hekwerken. Aan de W-zijde vrijwel alleen onderbroken door in serie vervaardigde, telkens gespiegeld geplaatste, houten kolenkisten met matglazen afscheidingen te weerszijden, worden de beide lange gevels gedomineerd door hoogopgaande vensters en deuren met op een vaste maat-eenheid gebaseerde, varierende grootte. De Z-gevel bevat in het midden per verdieping een verticaal venster met aansluitend rechts een laag horizontaal venster in houten kozijnen, waarbij het glas in stalen sponningen is gevat. De N-gevel is blind. Eerste voorbeeld van toepassing van het principe van de montagebouw op grote schaal alsook van smalle galerijen bij hoogbouw in de volkswoningbouw - in een langgerekt, blokvormig bouwwerk - en als zodanig een prototype van de rationele aanpak van het volkshuisvestingsvraagstuk, rekening houdend met bezonning, optimale toetreding van licht en lucht en voldoende omringend groen, door middel van een plantsoen; in deze opzet tevens karakteristiek voor het Nieuwe Bouwen. Woning behorend tot woongebouw met bijbehorende winkels van algemeen belang wegens architectuur-historische waarde en uit oogpunt van de ontwikkeling van de volkshuisvesting en stedebouw. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 46875
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Bergpolderflat in Rotterdam

Sportfondsenbad Rotterdam Noord

Van Maanenstraat 8
Rotterdam
Inleiding SPORTFONDSENBAD "Rotterdam Noord", een combinatiebad omvattende een amfibiebad en een openlucht bad met zonneweide, gebouwd in 1..

Woonblok met 48 portiek-etagewoningen en maisonettes in Nieuw Zakelijke stijl

Schepenstraat 10a
Rotterdam
Inleiding WOONBLOK met 48 PORTIEK-ETAGEWONINGEN en MAISONETTES, gebouwd in 1937 naar ontwerp in Nieuw Zakelijke stijl van de architect W.T..

Woonblok met 18 portiek-etagewoningen in Nieuw Zakelijke stijl

Schepenstraat 44a 01
Rotterdam
Inleiding WOONBLOK met achttien PORTIEK-ETAGEWONINGEN, gebouwd in 1932 naar ontwerp in Nieuw Zakelijke stijl van de architect A. Otten, bi..

Villa Oud Walenburg

Walenburgerweg 31
Rotterdam
Inleiding VILLA "Oud Walenburg", gebouwd in 1907 in Um 1800 stijl met Neo-Barokke details naar ontwerp van architect E. Cuypers, in opdrac..

Half vrijstaand woonblok met maisonettes en portiek-etagewoningen

Schepenstraat 60a
Rotterdam
Inleiding Half vrijstaand WOONBLOK met MAISONETTES en PORTIEK-ETAGEWONINGEN gebouwd in 1936-1937 naar ontwerp in Nieuw Zakelijke trant van..

Kaart & Routeplanner


Foto's (17)

Alle 17 foto's weergeven