Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Poortgebouw als kantoorgebouw van de Rotterdamsche Handelsvereeniging in Rotterdam

Gebouw

Stieltjesstraat 38
3071JX Rotterdam
Zuid Holland

Bouwjaar: 1879
Architect: J.S.C. van de Wall


Beschrijving van Poortgebouw als kantoorgebouw van de Rotterdamsche Handelsvereeniging

POORTGEBOUW totstandgekomen naar ontwerp van J.S.C. van de Wall in 1879 als kantoorgebouw van de Rotterdamsche Handelsvereeniging, in eclectische, vooral op het Romaans geinspireerde, bouwtrant. Het gebouw bestaat uit twee dwarsstaande vleugels van elk vier bouwlagen onder pannen schilddak, opgetrokken in baksteen op een natuurstenen plint, en een verbindingsstuk in het midden van twee bouwlagen en kapverdieping onder pannen schilddak, dat de eigenlijke poort vormt. Dit middengedeelte heeft aan beide zijden een middenrisaliet ter breedte van drie vensterassen en wordt bekroond door een frontonachtige kroonlijst met gepleisterde boogfriezen die aan beide zijden van de lisenen onder de rechte, gekorniste kroonlijst worden voortgezet over de breedte van een vensteras; in het midden een gepleisterde tondo met vierpas; de rondboogvormige vensters zijn voorzien van een geprofileerde, gepleisterde omlijsting gedragen door halfzuilen met bladkapitelen en onderaan voorzien van een gepleisterd fries met gestileerd bladmotief in reliƫf. De noordelijke dwarsvleugel telt aan de smalle zijden twee vensterassen, de zuidelijke dwarsvleugel drie, maar deze heeft voor het overige dezelfde detaillering als de gevels van de noordelijke dwarsvleugel: omlopende, geprofileerde gepleisterde cordonlijsten boven de plint en tussen de eerste en tweede bouwlaag; gepleisterde blokken in de rondbogen boven de vensters op de beganegrondverdieping; gepleisterde, geprofileerde rondboogomlijstingen gedragen door halfzuilen met bladkapitelen op de eerste en - gedeeltelijk - op de tweede verdieping, en onderaan voorzien van een gepleisterd fries met gestileerd blad-motief, gevat in ruiten respectievelijk tondi; en gekoppelde rondboogvensters, gescheiden door lisenen en uitkragend door middel van een rondboogfries op de derde verdieping, waarvan de hoeken worden geaccentueerd door zeszijdige, afgeknotte hoektorentjes op natuurstenen consoles en die wordt afgesloten met een omlopend gepleisterd rondboogfries en kroonlijst. In de doorgang zijn aan beide zijden drie toegangen opgenomen met geprofileerde, gepleisterde, rondboogvormige omlijsting, de middelste met stoep. Kantoorgebouw in eclectische baksteenbouw met voor de jaren '70 van de 19e eeuw kenmerkend gebruik van op Romaanse, Byzantijnse, Gotische en Renaissancevormen geinspireerde decoraties, deels gepleisterd, zoals rondboogfriezen, bladkapitelen en -friezen, vierpas en cordonlijsten en blokken in de vensterbogen, Markeringspunt in de door bouw-opdrachtgever L.Pincoffs in gang gezette ontwikkeling van het moderne havenbedrijf en de handel in Rotterdam, zowel door de verschijningsvorm als door de situering op een der havenhoofden, oorspronkelijk bedoeld als pendant van twee identieke kantoorgebouwen te weerszijden van de Binnenhaven. Kantoorgebouw van karakteristieke architectuur en situering en van belang uit oogpunt van de ontwikkeling van handel en havenbedrijf. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 46873
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Poortgebouw als kantoorgebouw van de Rotterdamsche Handelsvereeniging in Rotterdam

Douanekantoor Vrij Entrepot

Stieltjesstraat 34
Rotterdam
Inleiding: Voormalig DOUANEKANTOOR (tot 1-7-1990 als zodanig in gebruik) behorend tot het erachter gelegen entrepot, gebouwd in 1879 in sob..

Koninginnebrug

Van der Takstraat ong
Rotterdam
Inleiding: Stalen DUBBELE BASCULEBRUG met bijbehorende BRUGWACHTERSHUISJES gebouwd in 1929 over de in 1868 gegraven Koningshaven ter vervan..

Gedenkzuil ter nagedachtenis van Th.J. Stieltjes

Natuurstenen Zuil aan Burg. Hoffmanplein
Rotterdam
Inleiding GEDENKZUIL ter nagedachtenis van Th.J. Stieltjes, architect van de Rotterdamse Handelsvereeniging. In 1884 opgericht in de as va..

Voormalig entrepotgebouw 'De Vijf Werelddelen'

Handelsplein 3
Rotterdam
Inleiding: Voormalig ENTREPOTGEBOUW 'De Vijf Werelddelen' in oorsprong bestemd voor de belastingvrije opslag van transitogoederen. Tussen 1..

Hulstkamp-gebouw

Maaskade 119
Rotterdam
Inleiding: Voormalige MARGARINE- EN KAASFABRIEK annex KANTOOR en WONING, gebouwd in de jaren 1889-1895 in opdracht van de firma J. Laming &..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)