Meer dan 63.000 rijksmonumenten


De Bark in Bergen (NH)

Woonhuis

Studler van Surcklaan 15
1861MA Bergen (NH) (gemeente Bergen)
Noord Holland

Bouwjaar: 1917-18
Architect: J.F.Staal


Beschrijving van De Bark

"De Bark". Op een schipvorm geinspireerde VILLA, genaamd "de Bark", op een pijlvormige plattegrond in baksteen opgetrokken onder hoog opgaande rieten kap - die aan de boegvormige N.W. zijde wordt doorbroken door de muren van de op de kapverdieping ondergebrachte grote slaapkamer en die aan de bredere Z.O. zijde een wolfeind bezit om ruimte te bieden aan het aldaar gesitueerde balcon - ontworpen in 1917-18 door J.F. Staal in Amsterdamse Schoolstijl als onderdeel van het villapark "Meerwijk". De ingang bevindt zich halverwege de lange N.O.gevel, en heeft aan de Z.W. zijde een pendant in de iets meer Z.O. waarts geplaatste keukendeur. Op de beganegrond staan de N. en W. muur haaks op elkaar; deze muren worden doorbroken door een horizontale vensterreeks over vrijwel de gehele breedte, de hierop aansluitende erkerpartijen bezitten enigszins gebogen muren aan de Z.O. zijde en worden door een aparte rieten afdekking overhuifd; de smallere Z.O. partij bevat aan beide lange zijden drie, respectievelijk twee vensters die in verticaal schuin aflopende richting zijn geplaatst met rond geprofileerde onderaan doorgetrokken kozijnen boven soortgelijke muurvelden, wel door rechtop gevoegde bakstenen worden gemarkeerd. Een vergelijkbare vensterpartij - van twee vensters - bevindt zich op de kapverdieping bij de aansluiting van dit smallere blok op het boegvormig gedeelte; de vensters in laatstgenoemde partij zijn daarentegen schuin in de topgevels geplaatst, in horizontale richting, met schuin aflopende boven- en onderlijsten. Het schipvormig karakter van dit huis wordt verder benadrukt door de op de N.W. hoek aangebrachte steunbeer, die zich naar boven toe verjongd en die op de kapverdieping is voorzien van een op een boegspriet gelijkende houten spuwer, en die wordt beƫindigd door een verticaal gemetselde bekroning, alsook door de in schuine stroken met gekantelde strekken gemetselde lambrizering in de N.W. partij; de oorspronkelijk op een scheepsschoorsteen geente schoorsteen is inmiddels door een traditioneel exemplaar vervangen. Villa met voor de Amsterdamse Schoolstijl kenmerkende plastische vormen en toepassing van afwijkende metselverbanden, gebogen muren, gesneden ronde kozijnprofileringen, eigenzinnige kapvorm en op scheepsvormen geinspireerde details; voorts van belang als onderdeel van de als een geheel opgezette villa park met stilistisch verwante villa's - op initiatief van de Amsterdamse tegelhandelaar A.Heystee - en tevens als herinnering aan de toenmalige opkomst van Bergen als zomerverblijf in het bijzonder voor kunstenaars. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 46544
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van De Bark in Bergen (NH)

Boschkant

Studler van Surcklaan 17
Bergen (NH) (Gemeente Bergen)
"De Boschkant". Op pijlvormige grondslag in baksteen met gepotdekselde kapverdieping opgetrokken villa, oorspronkelijk genaamd "Boschkant", ..

De Ark

Meerwijklaan 1
Bergen (NH) (Gemeente Bergen)
"de Ark". Uit verschillende onregelmatig gevormde bouwvolumes samengestelde villa, genaamd "de Ark", met twee bouwlagen hoofdzakelijk in bak..

Beek en Bosch

Meerwijklaan 2
Bergen (NH) (Gemeente Bergen)
"Beek en Bosch". Op grotendeels rechthoekige grondslag met afgeknotte wigvormige uitbouw aan de N.zijde gedeeltelijk in baksteen opgetrokken..

De Hut

Studler van Surcklaan 21
Bergen (NH) (Gemeente Bergen)
TUINHUISJE, eertijds genaamd "Tyltyl", behorend bij de in 1921 afgebrande trits villa's "Tamelone", "Meneva" en "Rogier", ontworpen in 1917-..

Bijgebouw

Studler van Surcklaan 21
Bergen (NH) (Gemeente Bergen)
Inleiding Houten TUINHUISJE ('Mytyl') met elementen uit de Amsterdamse schoolstijl, vermoedelijk gebouwd naar ontwerp uit 1917-1918 van arc..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)